Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Whispers Of The Devil
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 04/07/2021
  • Tổng lượt xem: 127

Giới Thiệu

Cảnh Kiều và Cận Ngôn Thâm đã tuyên thệ trong đám cưới của họ, nhưng ẩn trong lớp vỏ hôn nhân hạnh phúc đó là những đợt sóng ngầm. Trong đêm tân hôn, dưới những lời tra tấn lăng mạ của Cận Ngôn Thâm, những cảnh tượng đã xảy ra lại dần hiện lên trong tâm trí. Sự kiện đắm tàu đó khiến cô bị buộc tội là thủ phạm. Và anh ta xuất hiện lại đẩy cô vào tận cùng của địa ngục. Cảnh Kiểu – em không thoát được đâu. Cận Ngôn Thâm, tôi không nợ anh. Chúng ta giải thoát cho nhau đi.

Giới thiệu tác giả

Xuất bản: iCiyuan Cartoon Jiman Văn Hóa
Tổng giám chế: Nhâm Đào
Chủ biên: Wood Xuất Hải Tam Niên Oa Tuế
Kiểm tra chất lượng: Vương Vượng
Phân cảnh: Wood
Biên kịch: Phách Như, Cổ Cơ Quái
Vẽ: Tiên Nhân Đỗ
Sản xuất: Thậm Ma Ngư
Màu: A Kỳ, Đậu Đậu
Nguyên tác: Duyệt Lạc (Ái Thê: Tổng Tài Phu Quân Hung Bạo)

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 09:35 23/03/2023. MỚI
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 139

Ác Ma Thì Thầm – Chap 139

23/03/23 1 0 RAW

Ác Ma Thì Thầm – Chap 139
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 138

Ác Ma Thì Thầm – Chap 138

20/03/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 138
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 137

Ác Ma Thì Thầm – Chap 137

17/03/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 137
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 136

Ác Ma Thì Thầm – Chap 136

13/03/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 136
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 135

Ác Ma Thì Thầm – Chap 135

09/03/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 135
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 134

Ác Ma Thì Thầm – Chap 134

08/03/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 134
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 133

Ác Ma Thì Thầm – Chap 133

05/03/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 133
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 132

Ác Ma Thì Thầm – Chap 132

04/03/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 132
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 131

Ác Ma Thì Thầm – Chap 131

27/02/23 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 131
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 130

Ác Ma Thì Thầm – Chap 130

26/02/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 130
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 129

Ác Ma Thì Thầm – Chap 129

22/02/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 129
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 128

Ác Ma Thì Thầm – Chap 128

15/02/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 128
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 127

Ác Ma Thì Thầm – Chap 127

14/02/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 127
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 126

Ác Ma Thì Thầm – Chap 126

05/02/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 126
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 125

Ác Ma Thì Thầm – Chap 125

30/01/23 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 125
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 124

Ác Ma Thì Thầm – Chap 124

18/01/23 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 124
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 123

Ác Ma Thì Thầm – Chap 123

08/01/23 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 123
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 122

Ác Ma Thì Thầm – Chap 122

27/12/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 122
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 121

Ác Ma Thì Thầm – Chap 121

24/12/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 121
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 120

Ác Ma Thì Thầm – Chap 120

19/12/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 120
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 119

Ác Ma Thì Thầm – Chap 119

14/12/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 119
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 118

Ác Ma Thì Thầm – Chap 118

04/12/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 118
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 117

Ác Ma Thì Thầm – Chap 117

27/11/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 117
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 116

Ác Ma Thì Thầm – Chap 116

21/11/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 116
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 115

Ác Ma Thì Thầm – Chap 115

17/11/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 115
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 114

Ác Ma Thì Thầm – Chap 114

13/11/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 114
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 113

Ác Ma Thì Thầm – Chap 113

06/11/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 113
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 112

Ác Ma Thì Thầm – Chap 112

01/11/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 112
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 111

Ác Ma Thì Thầm – Chap 111

24/10/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 111
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 110

Ác Ma Thì Thầm – Chap 110

23/10/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 110
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 109

Ác Ma Thì Thầm – Chap 109

17/10/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 109
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 108

Ác Ma Thì Thầm – Chap 108

16/10/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 108
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 107

Ác Ma Thì Thầm – Chap 107

10/10/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 107
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 106

Ác Ma Thì Thầm – Chap 106

06/10/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 106
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 105

Ác Ma Thì Thầm – Chap 105

02/10/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 105
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 104

Ác Ma Thì Thầm – Chap 104

29/09/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 104
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 103

Ác Ma Thì Thầm – Chap 103

28/09/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 103
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 102

Ác Ma Thì Thầm – Chap 102

27/09/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 102
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 101

Ác Ma Thì Thầm – Chap 101

19/09/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 101
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 100

Ác Ma Thì Thầm – Chap 100

18/09/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 100
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 99

Ác Ma Thì Thầm – Chap 99

17/09/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 99
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 98

Ác Ma Thì Thầm – Chap 98

16/09/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 98
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 97

Ác Ma Thì Thầm – Chap 97

11/09/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 97
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 96

Ác Ma Thì Thầm – Chap 96

10/09/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 96
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 95

Ác Ma Thì Thầm – Chap 95

09/09/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 95
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 94

Ác Ma Thì Thầm – Chap 94

05/09/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 94
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 93

Ác Ma Thì Thầm – Chap 93

02/09/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 93
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 92

Ác Ma Thì Thầm – Chap 92

27/08/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 92
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 91

Ác Ma Thì Thầm – Chap 91

21/08/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 91
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 90

Ác Ma Thì Thầm – Chap 90

14/08/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 90
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 89

Ác Ma Thì Thầm – Chap 89

13/08/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 89
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 88

Ác Ma Thì Thầm – Chap 88

08/08/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 88
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 87

Ác Ma Thì Thầm – Chap 87

04/08/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 87
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 86

Ác Ma Thì Thầm – Chap 86

30/07/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 86
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 85

Ác Ma Thì Thầm – Chap 85

29/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 85
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 84

Ác Ma Thì Thầm – Chap 84

28/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 84
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 83

Ác Ma Thì Thầm – Chap 83

27/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 83
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 82

Ác Ma Thì Thầm – Chap 82

24/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 82
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 81

Ác Ma Thì Thầm – Chap 81

23/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 81
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 80

Ác Ma Thì Thầm – Chap 80

22/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 80
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 79

Ác Ma Thì Thầm – Chap 79

21/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 79
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 78

Ác Ma Thì Thầm – Chap 78

20/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 78
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 77

Ác Ma Thì Thầm – Chap 77

19/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 77
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 76

Ác Ma Thì Thầm – Chap 76

13/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 76
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 75

Ác Ma Thì Thầm – Chap 75

12/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 75
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 74

Ác Ma Thì Thầm – Chap 74

10/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 74
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 73

Ác Ma Thì Thầm – Chap 73

04/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 73
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 72

Ác Ma Thì Thầm – Chap 72

03/07/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 72
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 71

Ác Ma Thì Thầm – Chap 71

27/06/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 71
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 70

Ác Ma Thì Thầm – Chap 70

23/06/22 0 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 70
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 69

Ác Ma Thì Thầm – Chap 69

21/06/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 69
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 68

Ác Ma Thì Thầm – Chap 68

14/06/22 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 68
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 67

Ác Ma Thì Thầm – Chap 67

12/06/22 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 67
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 66

Ác Ma Thì Thầm – Chap 66

21/05/22 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 66
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 65

Ác Ma Thì Thầm – Chap 65

15/05/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 65
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 64

Ác Ma Thì Thầm – Chap 64

14/05/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 64
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 63

Ác Ma Thì Thầm – Chap 63

12/05/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 63
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 62

Ác Ma Thì Thầm – Chap 62

11/05/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 62
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 61

Ác Ma Thì Thầm – Chap 61

08/05/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 61
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 60

Ác Ma Thì Thầm – Chap 60

04/05/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 60
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 59

Ác Ma Thì Thầm – Chap 59

03/05/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 59
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 58

Ác Ma Thì Thầm – Chap 58

29/04/22 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 58
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 57

Ác Ma Thì Thầm – Chap 57

16/04/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 57
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 56

Ác Ma Thì Thầm – Chap 56

12/04/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 56
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 55

Ác Ma Thì Thầm – Chap 55

10/04/22 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 55
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 54

Ác Ma Thì Thầm – Chap 54

04/04/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 54
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 53

Ác Ma Thì Thầm – Chap 53

03/04/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 53
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 52

Ác Ma Thì Thầm – Chap 52

29/03/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 52
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 51

Ác Ma Thì Thầm – Chap 51

27/03/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 51
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 50

Ác Ma Thì Thầm – Chap 50

25/03/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 50
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 49

Ác Ma Thì Thầm – Chap 49

20/03/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 49
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 48

Ác Ma Thì Thầm – Chap 48

16/03/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 48
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 47

Ác Ma Thì Thầm – Chap 47

15/03/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 47
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 46

Ác Ma Thì Thầm – Chap 46

07/03/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 46
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 45

Ác Ma Thì Thầm – Chap 45

06/03/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 45
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 44

Ác Ma Thì Thầm – Chap 44

28/02/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 44
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 43

Ác Ma Thì Thầm – Chap 43

26/02/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 43
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 42

Ác Ma Thì Thầm – Chap 42

25/02/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 42
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 41

Ác Ma Thì Thầm – Chap 41

23/02/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 41
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 40

Ác Ma Thì Thầm – Chap 40

18/02/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 40
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 39

Ác Ma Thì Thầm – Chap 39

16/02/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 39
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 38

Ác Ma Thì Thầm – Chap 38

14/02/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 38
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 37

Ác Ma Thì Thầm – Chap 37

10/02/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 37
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 36

Ác Ma Thì Thầm – Chap 36

08/02/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 36
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 35

Ác Ma Thì Thầm – Chap 35

06/02/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 35
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 34

Ác Ma Thì Thầm – Chap 34

31/01/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 34
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 33

Ác Ma Thì Thầm – Chap 33

30/01/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 33
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 32

Ác Ma Thì Thầm – Chap 32

23/01/22 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 32
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 31

Ác Ma Thì Thầm – Chap 31

17/01/22 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 31
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 30

Ác Ma Thì Thầm – Chap 30

09/01/22 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 30
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 29

Ác Ma Thì Thầm – Chap 29

02/01/22 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 29
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 28

Ác Ma Thì Thầm – Chap 28

26/12/21 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 28
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 27

Ác Ma Thì Thầm – Chap 27

19/12/21 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 27
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 26

Ác Ma Thì Thầm – Chap 26

12/12/21 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 26
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 25

Ác Ma Thì Thầm – Chap 25

05/12/21 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 25
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 24

Ác Ma Thì Thầm – Chap 24

28/11/21 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 24
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 23

Ác Ma Thì Thầm – Chap 23

22/11/21 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 23
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 22

Ác Ma Thì Thầm – Chap 22

15/11/21 1 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 22
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 21

Ác Ma Thì Thầm – Chap 21

10/11/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 21
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 20

Ác Ma Thì Thầm – Chap 20

31/10/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 20
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 19

Ác Ma Thì Thầm – Chap 19

24/10/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 19
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 18

Ác Ma Thì Thầm – Chap 18

17/10/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 18
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 17

Ác Ma Thì Thầm – Chap 17

10/10/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 17
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 16

Ác Ma Thì Thầm – Chap 16

03/10/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 16
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 15

Ác Ma Thì Thầm – Chap 15

26/09/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 15
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 14

Ác Ma Thì Thầm – Chap 14

19/09/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 14
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 13

Ác Ma Thì Thầm – Chap 13

12/09/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 13
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 12

Ác Ma Thì Thầm – Chap 12

05/09/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 12
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 11

Ác Ma Thì Thầm – Chap 11

29/08/21 3 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 11
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 10

Ác Ma Thì Thầm – Chap 10

22/08/21 3 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 10
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 9

Ác Ma Thì Thầm – Chap 9

16/08/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 9
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 8

Ác Ma Thì Thầm – Chap 8

08/08/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 8
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 7

Ác Ma Thì Thầm – Chap 7

01/08/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 7
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 6

Ác Ma Thì Thầm – Chap 6

25/07/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 6
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 5

Ác Ma Thì Thầm – Chap 5

18/07/21 3 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 5
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 4

Ác Ma Thì Thầm – Chap 4

11/07/21 2 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 4
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 3

Ác Ma Thì Thầm – Chap 3

06/07/21 4 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 3
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 2

Ác Ma Thì Thầm – Chap 2

05/07/21 4 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 2
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 1

Ác Ma Thì Thầm – Chap 1

04/07/21 4 0

Ác Ma Thì Thầm – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 0
MỚI

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
1 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
4 41

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy

Xem truyện tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
1 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
0 38

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
Truyện Tranh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào
7 109

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào

Xem truyện tranh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào
Truyện Tranh Vẫn Cứ Nuông Chiều
4 91

Vẫn Cứ Nuông Chiều

Xem truyện tranh Vẫn Cứ Nuông Chiều
Truyện Tranh Để Ta Làm Ánh Trăng Đen Của Hôn Quân
2 11

Để Ta Làm Ánh Trăng Đen Của Hôn Quân

Xem truyện tranh Để Ta Làm Ánh Trăng Đen Của Hôn Quân
Truyện Tranh Tôi Không Muốn Làm Bạch Nguyệt Quang Của Phản Diện!
2 68

Tôi Không Muốn Làm Bạch Nguyệt Quang Của Phản Diện!

Xem truyện tranh Tôi Không Muốn Làm Bạch Nguyệt Quang Của Phản Diện!