Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 12/03/2022
  • Tổng lượt xem: 143

Giới Thiệu

Ngày đầu tiên học bá chăm ngoan Tần Tình chuyển trường, ngoài ý muốn cuốn vào một trận đánh nhau đã được hẹn trước, Tần Tình dùng kế cứu học trưởng đang bị vây công, thật không ngờ học trưởng lại là Văn Dục Phong đại ca của trường người người nghe thấy đều phải khiếp sợ. Từ đó cuộc sống vườn trường bình yên của Tần Tình đã không thể trở lại…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 12:13 24/03/2023. MỚI
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 56

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 56

24/03/23 2 0 RAW

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 56
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 55

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 55

12/03/23 3 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 55
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 54

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 54

24/02/23 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 54
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 53.2

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 53.2

10/02/23 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 53.2
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 53.1

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 53.1

10/02/23 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 53.1
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 52

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 52

27/01/23 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 52
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 51.2

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 51.2

09/05/22 21 1

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 51.2
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 51

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 51

28/04/22 9 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 51
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 50

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 50

21/04/22 7 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 50
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 49

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 49

14/04/22 7 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 49
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 48

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 48

07/04/22 8 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 48
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 47

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 47

24/03/22 6 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 47
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 46

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 46

17/03/22 5 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 46
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 45

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 45

12/03/22 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 45
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 44

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 44

12/03/22 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 44
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 43

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 43

12/03/22 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 43
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 42

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 42

12/03/22 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 42
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 41

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 41

12/03/22 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 41
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 40

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 40

12/03/22 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 40
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 39

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 39

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 39
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 38

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 38

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 38
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 37

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 37

12/03/22 0 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 37
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 36

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 36

12/03/22 0 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 36
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 35

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 35

12/03/22 0 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 35
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 34

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 34

12/03/22 0 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 34
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 33

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 33

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 33
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 32

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 32

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 32
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 31

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 31

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 31
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 30

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 30

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 30
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 29

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 29

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 29
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 28

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 28

12/03/22 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 28
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 27

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 27

12/03/22 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 27
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 26

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 26

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 26
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 25

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 25

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 25
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 24

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 24

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 24
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 23

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 23

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 23
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 22

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 22

12/03/22 0 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 22
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 21

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 21

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 21
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 20

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 20

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 20
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 19

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 19

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 19
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 18

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 18

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 18
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 17

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 17

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 17
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 16

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 16

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 16
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 15

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 15

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 15
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 14

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 14

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 14
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 13

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 13

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 13
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 12

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 12

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 12
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 11

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 11

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 11
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 10

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 10

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 10
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 9

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 9

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 9
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 8

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 8

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 8
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 7

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 7

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 7
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 6

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 6

12/03/22 1 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 6
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 5

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 5

12/03/22 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 5
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 4

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 4

12/03/22 2 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 4
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 3

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 3

12/03/22 3 1

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 3
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 2

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 2

12/03/22 7 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 2
Ảnh Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 1

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 1

12/03/22 10 0

Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
0 1
MỚI

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính

Xem truyện tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
Truyện Tranh Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
0 1

Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người

Xem truyện tranh Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
Truyện Tranh Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào
0 0

Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào

Xem truyện tranh Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào
Truyện Tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
0 2

Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!

Xem truyện tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
Truyện Tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo
1 15

Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo

Xem truyện tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo
Truyện Tranh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh
1 5

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh

Xem truyện tranh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh
Truyện Tranh Quán Kịch Bản Trần Mộng
1 47

Quán Kịch Bản Trần Mộng

Xem truyện tranh Quán Kịch Bản Trần Mộng
Truyện Tranh Nghe Nói Tôi Là Đại Tiểu Thư Phản Diện
3 39

Nghe Nói Tôi Là Đại Tiểu Thư Phản Diện

Xem truyện tranh Nghe Nói Tôi Là Đại Tiểu Thư Phản Diện
Truyện Tranh Sủng Hậu Của Vương
3 104

Sủng Hậu Của Vương

Xem truyện tranh Sủng Hậu Của Vương
Truyện Tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
2 137

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Xem truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi