Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 12/03/2022
  • Tổng lượt xem: 5

Giới Thiệu

Nữ nguyên lão khai quốc sau khi chết đi lại bị đào quan tài, hồn xuyên không thành hoàng hậu hèn nhát của hoàng đế đời sau?! Nhìn thấy con đường thành thần của mình bị hủy hoại trong chốc lát, Tần Yêu sao có thể nhịn?! Cái gì?… Trên người tên con cháu không ra gì này vậy mà có long khí thuần khiết như vậy? Vậy lão tổ tông ta cũng gắng gượng mà làm, tiện tay phò tá (trêu chọc) hắn một phen~

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 11:12 02/11/2022. MỚI
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 44

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 44

02/11/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 44
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 43

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 43

27/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 43
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 42

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 42

26/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 42
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 41

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 41

24/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 41
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 40

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 40

23/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 40
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 39

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 39

21/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 39
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 38

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 38

21/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 38
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 37

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 37

20/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 37
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 36

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 36

19/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 36
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 35

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 35

12/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 35
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 34

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 34

08/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 34
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 33

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 33

07/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 33
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 32

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 32

06/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 32
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 31

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 31

05/10/22 2 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 31
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 30

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 30

04/10/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 30
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 29

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 29

18/07/22 1 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 29
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 28

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 28

27/06/22 1 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 28
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 27

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 27

21/06/22 1 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 27
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 26

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 26

15/06/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 26
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 25

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 25

02/05/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 25
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 24

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 24

21/04/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 24
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 23

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 23

14/04/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 23
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 22

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 22

05/04/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 22
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 21

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 21

27/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 21
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 20

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 20

20/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 20
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 19

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 19

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 19
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 18

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 18

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 18
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 17

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 17

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 17
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 16

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 16

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 16
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 15

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 15

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 15
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 14

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 14

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 14
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 13

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 13

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 13
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 12

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 12

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 12
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 11

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 11

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 11
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 10

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 10

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 10
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 9

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 9

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 9
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 8

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 8

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 8
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 7

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 7

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 7
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 6

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 6

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 6
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 5

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 5

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 5
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 4

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 4

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 4
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 3

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 3

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 3
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 2

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 2

13/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 2
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 1

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 1

12/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 1
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng [...] – Chap 0

12/03/22 0 0

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Trăng Tròn Chia Hoan
2 22

Trăng Tròn Chia Hoan

Xem truyện tranh Trăng Tròn Chia Hoan
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
1 1

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
1 9

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
1 4

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
1 2

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái