Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Sầm Lợi
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: A3
  • Tình trạng: Trọn bộ
  • Ngày thêm: 19/12/2020
  • Tổng lượt xem: 39

Giới Thiệu

Ai quen Thịnh Du đều biết, hắn là người rất cà lơ phất phơ, chẳng thấy hắn đứng đắn được lần nào bao giờ, bình thường quay phim cà lơ phất phơ, lúc phỏng vấn cũng cà lơ phất phơ, lúc chụp ảnh cũng cà lơ phất phơ. Tất cả bọn họ đều cảm thấy khả năng tên này có vấn đề. Nhưng về sau đột nhiên phát hiện chỉ có lúc làm một chuyện, lại má nó chứ đứng đắn vô đối. Chính là buổi tối hôm nọ lúc ép hôn Quý Thanh Vãn.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 23:58 27/01/2022. MỚI
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.14

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.14

27/01/22 8 0 HẾT

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.14
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.13

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.13

22/01/22 2 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.13
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.12

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.12

17/01/22 3 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.12
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.11

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.11

06/01/22 2 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.11
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.10

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.10

30/12/21 2 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.10
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.9

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.9

23/12/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.9
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.8

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.8

16/12/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.8
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.7

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.7

09/12/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.7
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.6

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.6

03/12/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.6
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.5

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.5

25/11/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85.5
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85

18/11/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 85
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 84

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 84

14/11/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 84
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 83

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 83

12/11/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 83
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 82

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 82

07/11/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 82
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 81

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 81

05/11/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 81
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 80

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 80

29/10/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 80
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 79

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 79

28/10/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 79
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 78

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 78

22/10/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 78
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 77

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 77

21/10/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 77
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 76

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 76

15/10/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 76
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 75

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 75

14/10/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 75
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 74

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 74

08/10/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 74
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 73

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 73

07/10/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 73
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 72

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 72

03/10/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 72
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 71

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 71

01/10/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 71
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 70

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 70

24/09/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 70
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 69

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 69

23/09/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 69
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 68

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 68

20/09/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 68
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 67

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 67

19/09/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 67
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 66

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 66

16/09/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 66
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 65

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 65

14/09/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 65
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 64

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 64

13/09/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 64
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 63

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 63

10/09/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 63
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 62

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 62

03/09/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 62
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 61

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 61

02/09/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 61
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 60

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 60

30/08/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 60
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 59

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 59

29/08/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 59
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 58

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 58

28/08/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 58
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 57

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 57

27/08/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 57
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 56

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 56

26/08/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 56
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 55

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 55

21/08/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 55
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 54

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 54

20/08/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 54
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 53

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 53

16/08/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 53
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 52

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 52

15/08/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 52
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 51

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 51

14/08/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 51
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 50

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 50

08/08/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 50
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 49

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 49

07/08/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 49
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 48

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 48

27/07/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 48
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 47

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 47

26/07/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 47
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 46

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 46

25/07/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 46
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 45

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 45

24/07/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 45
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 44

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 44

23/07/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 44
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 43

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 43

22/07/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 43
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 42

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 42

21/07/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 42
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 41

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 41

20/07/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 41
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 40

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 40

15/07/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 40
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 39

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 39

14/07/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 39
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 38

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 38

10/07/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 38
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 37

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 37

09/07/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 37
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 36

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 36

29/06/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 36
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 35

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 35

28/06/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 35
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 34

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 34

09/06/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 34
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 33

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 33

08/06/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 33
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 32

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 32

07/06/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 32
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 31

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 31

06/06/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 31
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 30

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 30

05/06/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 30
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 29

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 29

04/06/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 29
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 28

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 28

21/05/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 28
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 27

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 27

20/05/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 27
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 26

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 26

16/05/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 26
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 25

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 25

15/05/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 25
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 24

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 24

14/05/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 24
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 23

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 23

13/05/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 23
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 22

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 22

27/04/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 22
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 21

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 21

26/04/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 21
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 20

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 20

25/04/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 20
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 19

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 19

24/04/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 19
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 18

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 18

17/04/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 18
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 17

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 17

16/04/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 17
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 16

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 16

09/04/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 16
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 15

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 15

08/04/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 15
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 14

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 14

06/04/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 14
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 13

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 13

01/04/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 13
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 12

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 12

31/03/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 12
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 11

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 11

30/03/21 0 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 11
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 10

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 10

29/03/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 10
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 9

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 9

28/03/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 9
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 8

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 8

27/03/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 8
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 7

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 7

19/03/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 7
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 6

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 6

12/03/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 6
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 5

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 5

05/03/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 5
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 4

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 4

21/01/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 4
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 3

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 3

10/01/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 3
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 2

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 2

01/01/21 1 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 2
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 1

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 1

26/12/20 4 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 1
Ảnh Chỉ Yêu Mình Em – Chap 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 0

19/12/20 4 0

Chỉ Yêu Mình Em – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Xuân Phong Mộc Kiêu Dương
0 1

Xuân Phong Mộc Kiêu Dương

Xem truyện tranh Xuân Phong Mộc Kiêu Dương
Truyện Tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
1 1

Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới

Xem truyện tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
Truyện Tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
0 20

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính

Xem truyện tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
Truyện Tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
5 60

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Xem truyện tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Truyện Tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
1 26

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Xem truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
Truyện Tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1 99

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Xem truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
Truyện Tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
3 151

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Xem truyện tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
Truyện Tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
2 158

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Xem truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
Truyện Tranh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
1 169

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Xem truyện tranh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng