Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Gặp Phải Người Chồng Xảo Quyệt!
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Chuồng Gà Mini
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 06/09/2021
  • Tổng lượt xem: 0

Giới Thiệu

Cặp đôi đến với nhau với nhiều cãi vả. Định mệnh dẫn lối họ kí một bản hợp đồng tình yêu. Lần đầu tiên họ gặp nhau, anh đã chạm nhầm vào ngực cô. Lần thứ hai, tin đồn về họ lan rộng khắp nơi. Lần thứ ba và lần thứ tư… Quyền Hạ Tuấn, hãy đặt cược “kẻ thua sẽ làm ấm giường cho kẻ thắng”! Chờ đã, tại sao chúng ta lại ngủ chung giường? Có lẽ bởi vì…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 18:50 01/04/2022. MỚI
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 32

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 32

01/04/22 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 32
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 29

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 29

18/03/22 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 29
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 28

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 28

09/03/22 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 28
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 27

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 27

09/03/22 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 27
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 26

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 26

02/03/22 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 26
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 25

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 25

23/02/22 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 25
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 24

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 24

28/12/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 24
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 23

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 23

21/12/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 23
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 22

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 22

15/12/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 22
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 21

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 21

07/12/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 21
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 20

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 20

01/12/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 20
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 19

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 19

23/11/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 19
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 18

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 18

17/11/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 18
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 17

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 17

12/11/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 17
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 16

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 16

05/11/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 16
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 15

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 15

30/10/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 15
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 14

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 14

29/10/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 14
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 13

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 13

23/10/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 13
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 12

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 12

22/10/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 12
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 11

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 11

16/10/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 11
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 10

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 10

15/10/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 10
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 9

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 9

10/10/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 9
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 8

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 8

03/10/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 8
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 7

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 7

30/09/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 7
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 6

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 6

29/09/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 6
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 5

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 5

20/09/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 5
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 4

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 4

14/09/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 4
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 3

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 3

08/09/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 3
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 2

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 2

06/09/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 2
Ảnh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 1

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 1

06/09/21 0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi! – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Kim Chủ Của Tôi Chỉ Mới 5 Tuổi!
1 0

Kim Chủ Của Tôi Chỉ Mới 5 Tuổi!

Xem truyện tranh Kim Chủ Của Tôi Chỉ Mới 5 Tuổi!
Truyện Tranh Tống Tiên Sinh, Xin Hãy Bình Tĩnh!
4 1

Tống Tiên Sinh, Xin Hãy Bình Tĩnh!

Xem truyện tranh Tống Tiên Sinh, Xin Hãy Bình Tĩnh!
Truyện Tranh Nhược Hữu Hàn Đông Ngộ Noãn Dương
1 0

Nhược Hữu Hàn Đông Ngộ Noãn Dương

Xem truyện tranh Nhược Hữu Hàn Đông Ngộ Noãn Dương
Truyện Tranh Món Tráng Miệng Ngọt Ngào Của Tổng Tài Ma Cà Rồng
3 23

Món Tráng Miệng Ngọt Ngào Của Tổng Tài Ma Cà Rồng

Xem truyện tranh Món Tráng Miệng Ngọt Ngào Của Tổng Tài Ma Cà Rồng
Truyện Tranh Manh Bảo Tập Kích: Tổng Tài Daddy Thật Khó Tính!
2 0

Manh Bảo Tập Kích: Tổng Tài Daddy Thật Khó Tính!

Xem truyện tranh Manh Bảo Tập Kích: Tổng Tài Daddy Thật Khó Tính!
Truyện Tranh Khiêu Khích Xuyên Biên Giới
2 126

Khiêu Khích Xuyên Biên Giới

Xem truyện tranh Khiêu Khích Xuyên Biên Giới
Truyện Tranh Tổng Tài Ác Quỷ, Hãy Để Tôi Đi!
1 0

Tổng Tài Ác Quỷ, Hãy Để Tôi Đi!

Xem truyện tranh Tổng Tài Ác Quỷ, Hãy Để Tôi Đi!
Truyện Tranh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa!
4 1

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa!

Xem truyện tranh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa!
Truyện Tranh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi!
3 69

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi!

Xem truyện tranh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi!
Truyện Tranh Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
1 0

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Xem truyện tranh Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn