Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: A3
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 03/11/2022
  • Tổng lượt xem: 20

Giới Thiệu

Bởi vì xem mắt mà Phương Cảnh Nghiêu quen biết với Nhiễm Linh Ty. Anh ta đối với cô ấy rất tốt, giống như đối tối với tất cả các cô gái vậy, dù sao bản tính của anh ta là “hải vương”, nhưng sau đó anh ta lại rung động. Chính vào lúc Phương Cảnh Nghiêu cẩn thận tỉ mỉ tính toán cho tương lai, trò chơi hẹn hò hư cấu rất hot đã tổ chức một bữa tiệc gặp mặt giữa các người chơi, phía ban tổ chức đã mời hải vương NO.1 và NO.2 cùng nhảy một điệu, Phương Cảnh Nghiêu và Nhiễm Linh Ty cùng lúc bước ra. Phương Cảnh Nghiêu: ??? Nhiễm Linh Ty: … Quá là bất ngờ.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 11:29 27/12/2022. MỚI
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 13

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 13

27/12/22 1 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 13
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 12

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 12

26/12/22 1 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 12
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 11

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 11

25/12/22 1 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 11
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 10

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 10

03/12/22 1 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 10
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 9

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 9

02/12/22 1 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 9
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 8

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 8

01/12/22 1 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 8
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 7

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 7

30/11/22 2 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 7
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 6

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 6

29/11/22 2 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 6
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 5

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 5

28/11/22 2 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 5
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 4

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 4

27/11/22 2 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 4
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 3

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 3

10/11/22 2 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 3
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 2

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 2

09/11/22 2 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 2
Ảnh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 1

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 1

03/11/22 2 0

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
4 27

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Xem truyện tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Truyện Tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Xem truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
Truyện Tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1 99

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Xem truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
Truyện Tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
3 151

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Xem truyện tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
Truyện Tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
1 155

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Xem truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
Truyện Tranh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
0 60

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Xem truyện tranh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Truyện Tranh Kim Ốc Tàng Kiều
8 31

Kim Ốc Tàng Kiều

Xem truyện tranh Kim Ốc Tàng Kiều
Truyện Tranh Sao Giờ, Đẩy Thuyền Tới Muốn Yêu
7 100

Sao Giờ, Đẩy Thuyền Tới Muốn Yêu

Xem truyện tranh Sao Giờ, Đẩy Thuyền Tới Muốn Yêu
Truyện Tranh Tổng Tài Daddy Đuổi Tới Nơi Rồi
1 10

Tổng Tài Daddy Đuổi Tới Nơi Rồi

Xem truyện tranh Tổng Tài Daddy Đuổi Tới Nơi Rồi