Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: A3
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 19/08/2022
  • Tổng lượt xem: 60

Giới Thiệu

Trong giới giải trí có hai cô gái tên giống nhau, một người tên khúc hi chi, một người tên cố hi chi. Bởi vì đối phương không chỉ muốn “cướp” phim của mình, còn muốn “cướp” bạn trai trước của mình, cố hi chi vốn dĩ luôn ôm hận trong hận với khúc hi chi, nhưng khúc hi chi cô gái hoàn mỹ có “ nhân duyên tốt” lại muốn chọc giận bản thân, nghĩ trăm phương ngàn cách muốn làm bạn với mình?

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 18:32 19/09/2023. MỚI
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 69

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 69

19/09/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 69
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 68

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 68

11/09/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 68
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 67

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 67

04/09/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 67
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 66

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 66

28/08/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 66
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 65

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 65

23/08/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 65
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 64

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 64

14/08/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 64
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 63

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 63

01/08/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 63
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 62

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 62

24/07/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 62
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 61

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 61

20/07/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 61
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 60

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 60

10/07/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 60
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 59

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 59

04/07/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 59
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 58

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 58

04/07/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 58
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 57

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 57

18/06/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 57
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 56

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 56

12/06/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 56
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 55

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 55

04/06/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 55
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 54

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 54

30/05/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 54
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 53

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 53

29/05/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 53
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 52

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 52

21/05/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 52
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 51

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 51

15/05/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 51
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 50

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 50

14/05/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 50
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 49

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 49

08/05/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 49
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 48

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 48

30/04/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 48
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 47

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 47

30/04/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 47
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 46

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 46

23/04/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 46
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 45

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 45

17/04/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 45
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 44

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 44

16/04/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 44
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 43

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 43

09/04/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 43
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 42

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 42

02/04/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 42
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 41

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 41

02/04/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 41
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 40

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 40

27/03/23 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 40
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 39

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 39

21/03/23 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 39
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 38

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 38

20/03/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 38
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 37

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 37

14/03/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 37
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 36

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 36

08/03/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 36
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 35

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 35

07/03/23 0 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 35
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 34

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 34

26/02/23 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 34
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 33

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 33

23/02/23 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 33
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 32

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 32

14/02/23 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 32
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 30.2-31

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 30.2-31

06/02/23 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 30.2-31
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 30

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 30

02/02/23 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 30
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 29

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 29

28/01/23 2 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 29
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 28

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 28

28/01/23 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 28
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 27

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 27

23/01/23 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 27
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 26

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 26

16/01/23 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 26
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 25

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 25

02/01/23 2 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 25
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 24

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 24

01/01/23 2 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 24
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 23

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 23

11/12/22 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 23
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 22

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 22

04/12/22 2 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 22
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 21

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 21

28/11/22 2 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 21
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 20

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 20

23/11/22 2 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 20
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 19

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 19

13/11/22 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 19
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 18

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 18

06/11/22 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 18
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 17

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 17

31/10/22 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 17
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 16

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 16

24/10/22 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 16
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 15

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 15

16/10/22 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 15
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 14

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 14

09/10/22 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 14
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 13

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 13

02/10/22 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 13
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 12

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 12

26/09/22 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 12
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 11

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 11

18/09/22 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 11
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 10

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 10

11/09/22 1 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 10
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 9

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 9

06/09/22 2 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 9
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 8

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 8

03/09/22 3 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 8
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 7

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 7

02/09/22 4 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 7
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 6

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 6

01/09/22 2 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 6
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 5

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 5

31/08/22 3 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 5
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 4

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 4

23/08/22 4 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 4
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 3

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 3

21/08/22 2 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 3
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 2

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 2

20/08/22 3 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 2
Ảnh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 1

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 1

19/08/22 4 0

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
0 1

Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới

Xem truyện tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
Truyện Tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
0 20

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính

Xem truyện tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
Truyện Tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
0 26

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Xem truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
Truyện Tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1 99

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Xem truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
Truyện Tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
3 151

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Xem truyện tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
Truyện Tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
1 158

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Xem truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
Truyện Tranh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
0 69

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Xem truyện tranh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Truyện Tranh Kim Ốc Tàng Kiều
8 31

Kim Ốc Tàng Kiều

Xem truyện tranh Kim Ốc Tàng Kiều