Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Chuồng Gà Mini
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 14/01/2022
  • Tổng lượt xem: 69

Giới Thiệu

Vào ngày Đường Trì trở thành nữ hoàng boxing, đúng lúc cô bị bạn trai nhỏ vứt bỏ, vì mẹ của bạn trai sợ cô đánh chết con trai mình. Cô tìm cách giải sầu, uống đến bản thân say khướt. Thân xác bỗng nhiên bị xuyên không về 2 năm trước, trở thành vợ mới cưới của Cố Lâm Phong, người thừa kế gia tộc giàu có nhất Kinh Đô. Nhưng chuyện không phải thế, cả hai chỉ kết hôn giả theo hợp đồng, và một năm sau họ sẽ ly hôn! Trong một năm này hắn phải làm nam một thần cấm dục? Còn cô một lần nữa có trở thành nữ hoàng boxing? Cùng theo dõi nào~

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 10:29 30/07/2022. MỚI
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 66

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 66

30/07/22 0 0 RAW

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 66
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 65

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 65

24/07/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 65
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 64

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 64

23/07/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 64
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 63

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 63

17/07/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 63
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 62

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 62

16/07/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 62
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 61

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 61

10/07/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 61
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 60

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 60

09/07/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 60
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 59

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 59

05/07/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 59
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 58

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 58

05/07/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 58
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 57

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 57

05/07/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 57
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 56

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 56

05/07/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 56
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 55

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 55

05/07/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 55
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 54

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 54

05/07/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 54
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 53

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 53

05/07/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 53
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 52

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 52

12/06/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 52
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 51

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 51

06/06/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 51
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 50

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 50

05/06/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 50
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 49

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 49

29/05/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 49
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 48

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 48

28/05/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 48
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 47

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 47

28/05/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 47
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 46

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 46

21/05/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 46
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 45

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 45

15/05/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 45
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 44

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 44

14/05/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 44
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 43

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 43

08/05/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 43
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 42

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 42

07/05/22 0 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 42
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 41

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 41

05/05/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 41
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 40

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 40

04/05/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 40
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 39

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 39

04/05/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 39
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 38

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 38

01/05/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 38
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 37

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 37

24/04/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 37
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 36

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 36

23/04/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 36
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 35

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 35

17/04/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 35
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 34

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 34

16/04/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 34
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 33

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 33

12/04/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 33
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 32

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 32

12/04/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 32
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 31

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 31

03/04/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 31
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 30

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 30

03/04/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 30
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 29

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 29

27/03/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 29
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 28

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 28

26/03/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 28
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 27

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 27

24/03/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 27
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 26

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 26

21/03/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 26
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 25

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 25

14/03/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 25
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 24

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 24

13/03/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 24
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 23

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 23

06/03/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 23
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 22

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 22

05/03/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 22
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 21

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 21

02/03/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 21
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 20

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 20

27/02/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 20
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 19

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 19

26/02/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 19
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 18

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 18

23/02/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 18
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 17

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 17

22/02/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 17
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 16

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 16

21/02/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 16
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 15

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 15

20/02/22 1 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 15
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 14

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 14

19/02/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 14
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 13

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 13

18/02/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 13
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 12

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 12

16/02/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 12
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 11

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 11

15/02/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 11
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 10

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 10

14/02/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 10
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 9

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 9

13/02/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 9
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 8

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 8

12/02/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 8
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 7

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 7

09/02/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 7
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 6

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 6

08/02/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 6
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 5

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 5

07/02/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 5
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 4

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 4

06/02/22 3 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 4
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 3

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 3

05/02/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 3
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 2

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 2

29/01/22 2 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 2
Ảnh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 1

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh [...] – Chap 1

24/01/22 3 0

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi! – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Kim Chủ Của Tôi Chỉ Mới 5 Tuổi!
1 0

Kim Chủ Của Tôi Chỉ Mới 5 Tuổi!

Xem truyện tranh Kim Chủ Của Tôi Chỉ Mới 5 Tuổi!
Truyện Tranh Tống Tiên Sinh, Xin Hãy Bình Tĩnh!
4 1

Tống Tiên Sinh, Xin Hãy Bình Tĩnh!

Xem truyện tranh Tống Tiên Sinh, Xin Hãy Bình Tĩnh!
Truyện Tranh Nhược Hữu Hàn Đông Ngộ Noãn Dương
1 0

Nhược Hữu Hàn Đông Ngộ Noãn Dương

Xem truyện tranh Nhược Hữu Hàn Đông Ngộ Noãn Dương
Truyện Tranh Món Tráng Miệng Ngọt Ngào Của Tổng Tài Ma Cà Rồng
3 23

Món Tráng Miệng Ngọt Ngào Của Tổng Tài Ma Cà Rồng

Xem truyện tranh Món Tráng Miệng Ngọt Ngào Của Tổng Tài Ma Cà Rồng
Truyện Tranh Manh Bảo Tập Kích: Tổng Tài Daddy Thật Khó Tính!
2 0

Manh Bảo Tập Kích: Tổng Tài Daddy Thật Khó Tính!

Xem truyện tranh Manh Bảo Tập Kích: Tổng Tài Daddy Thật Khó Tính!
Truyện Tranh Khiêu Khích Xuyên Biên Giới
2 126

Khiêu Khích Xuyên Biên Giới

Xem truyện tranh Khiêu Khích Xuyên Biên Giới
Truyện Tranh Tổng Tài Ác Quỷ, Hãy Để Tôi Đi!
1 0

Tổng Tài Ác Quỷ, Hãy Để Tôi Đi!

Xem truyện tranh Tổng Tài Ác Quỷ, Hãy Để Tôi Đi!
Truyện Tranh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa!
4 1

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa!

Xem truyện tranh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa!
Truyện Tranh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi!
0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi!

Xem truyện tranh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi!
Truyện Tranh Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
1 0

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Xem truyện tranh Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn