Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Cô Gái Khống Chế Dây Leo
  • Tác giả: Kha Tiểu
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 22/12/2020
  • Tổng lượt xem: 38

Giới Thiệu

Kiều An Lạc bị nhóm nhạc sở hữu dị năng nữ KAK ngược đãi tới chết. Tình cờ thay, cô được tiến hành cải tạo thực vật, thay da đổi thịt, trở thành người sở hữu dị năng có thể điều khiển dây leo. Đối mặt với thảm cảnh tan cửa nát nhà, cô lập lời thề nhất định phải báo thù nhóm nhạc dị năng kia!

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 14:17 30/11/2023. MỚI
Ảnh Đằng Nữ – Chap 232

Đằng Nữ – Chap 232

30/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 232
Ảnh Đằng Nữ – Chap 231

Đằng Nữ – Chap 231

29/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 231
Ảnh Đằng Nữ – Chap 230

Đằng Nữ – Chap 230

28/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 230
Ảnh Đằng Nữ – Chap 229

Đằng Nữ – Chap 229

27/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 229
Ảnh Đằng Nữ – Chap 228

Đằng Nữ – Chap 228

26/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 228
Ảnh Đằng Nữ – Chap 227

Đằng Nữ – Chap 227

25/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 227
Ảnh Đằng Nữ – Chap 226

Đằng Nữ – Chap 226

22/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 226
Ảnh Đằng Nữ – Chap 225

Đằng Nữ – Chap 225

21/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 225
Ảnh Đằng Nữ – Chap 224

Đằng Nữ – Chap 224

20/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 224
Ảnh Đằng Nữ – Chap 223

Đằng Nữ – Chap 223

15/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 223
Ảnh Đằng Nữ – Chap 222

Đằng Nữ – Chap 222

14/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 222
Ảnh Đằng Nữ – Chap 221

Đằng Nữ – Chap 221

09/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 221
Ảnh Đằng Nữ – Chap 220

Đằng Nữ – Chap 220

07/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 220
Ảnh Đằng Nữ – Chap 219

Đằng Nữ – Chap 219

04/11/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 219
Ảnh Đằng Nữ – Chap 218

Đằng Nữ – Chap 218

31/10/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 218
Ảnh Đằng Nữ – Chap 217

Đằng Nữ – Chap 217

30/10/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 217
Ảnh Đằng Nữ – Chap 216

Đằng Nữ – Chap 216

28/10/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 216
Ảnh Đằng Nữ – Chap 215

Đằng Nữ – Chap 215

25/10/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 215
Ảnh Đằng Nữ – Chap 214

Đằng Nữ – Chap 214

23/10/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 214
Ảnh Đằng Nữ – Chap 213

Đằng Nữ – Chap 213

21/10/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 213
Ảnh Đằng Nữ – Chap 212

Đằng Nữ – Chap 212

20/10/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 212
Ảnh Đằng Nữ – Chap 211

Đằng Nữ – Chap 211

14/10/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 211
Ảnh Đằng Nữ – Chap 210

Đằng Nữ – Chap 210

25/09/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 210
Ảnh Đằng Nữ – Chap 209

Đằng Nữ – Chap 209

19/09/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 209
Ảnh Đằng Nữ – Chap 208

Đằng Nữ – Chap 208

20/08/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 208
Ảnh Đằng Nữ – Chap 207

Đằng Nữ – Chap 207

20/08/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 207
Ảnh Đằng Nữ – Chap 206

Đằng Nữ – Chap 206

19/08/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 206
Ảnh Đằng Nữ – Chap 205

Đằng Nữ – Chap 205

18/08/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 205
Ảnh Đằng Nữ – Chap 204

Đằng Nữ – Chap 204

17/08/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 204
Ảnh Đằng Nữ – Chap 203

Đằng Nữ – Chap 203

16/08/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 203
Ảnh Đằng Nữ – Chap 202

Đằng Nữ – Chap 202

14/08/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 202
Ảnh Đằng Nữ – Chap 201

Đằng Nữ – Chap 201

13/08/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 201
Ảnh Đằng Nữ – Chap 200

Đằng Nữ – Chap 200

05/07/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 200
Ảnh Đằng Nữ – Chap 199

Đằng Nữ – Chap 199

05/07/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 199
Ảnh Đằng Nữ – Chap 198

Đằng Nữ – Chap 198

04/07/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 198
Ảnh Đằng Nữ – Chap 197

Đằng Nữ – Chap 197

03/07/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 197
Ảnh Đằng Nữ – Chap 196

Đằng Nữ – Chap 196

02/07/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 196
Ảnh Đằng Nữ – Chap 195

Đằng Nữ – Chap 195

01/07/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 195
Ảnh Đằng Nữ – Chap 194

Đằng Nữ – Chap 194

30/06/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 194
Ảnh Đằng Nữ – Chap 193

Đằng Nữ – Chap 193

29/06/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 193
Ảnh Đằng Nữ – Chap 192

Đằng Nữ – Chap 192

28/06/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 192
Ảnh Đằng Nữ – Chap 191

Đằng Nữ – Chap 191

27/06/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 191
Ảnh Đằng Nữ – Chap 190

Đằng Nữ – Chap 190

23/06/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 190
Ảnh Đằng Nữ – Chap 189

Đằng Nữ – Chap 189

22/06/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 189
Ảnh Đằng Nữ – Chap 188

Đằng Nữ – Chap 188

21/06/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 188
Ảnh Đằng Nữ – Chap 187

Đằng Nữ – Chap 187

24/05/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 187
Ảnh Đằng Nữ – Chap 186

Đằng Nữ – Chap 186

19/05/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 186
Ảnh Đằng Nữ – Chap 185

Đằng Nữ – Chap 185

28/04/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 185
Ảnh Đằng Nữ – Chap 184

Đằng Nữ – Chap 184

28/04/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 184
Ảnh Đằng Nữ – Chap 183

Đằng Nữ – Chap 183

27/03/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 183
Ảnh Đằng Nữ – Chap 182

Đằng Nữ – Chap 182

22/03/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 182
Ảnh Đằng Nữ – Chap 181

Đằng Nữ – Chap 181

16/03/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 181
Ảnh Đằng Nữ – Chap 180

Đằng Nữ – Chap 180

08/03/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 180
Ảnh Đằng Nữ – Chap 179

Đằng Nữ – Chap 179

04/03/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 179
Ảnh Đằng Nữ – Chap 178

Đằng Nữ – Chap 178

03/03/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 178
Ảnh Đằng Nữ – Chap 177

Đằng Nữ – Chap 177

11/01/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 177
Ảnh Đằng Nữ – Chap 176

Đằng Nữ – Chap 176

03/01/23 0 0

Đằng Nữ – Chap 176
Ảnh Đằng Nữ – Chap 175

Đằng Nữ – Chap 175

30/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 175
Ảnh Đằng Nữ – Chap 174

Đằng Nữ – Chap 174

29/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 174
Ảnh Đằng Nữ – Chap 173

Đằng Nữ – Chap 173

28/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 173
Ảnh Đằng Nữ – Chap 172

Đằng Nữ – Chap 172

27/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 172
Ảnh Đằng Nữ – Chap 171

Đằng Nữ – Chap 171

26/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 171
Ảnh Đằng Nữ – Chap 170

Đằng Nữ – Chap 170

20/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 170
Ảnh Đằng Nữ – Chap 169

Đằng Nữ – Chap 169

19/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 169
Ảnh Đằng Nữ – Chap 168

Đằng Nữ – Chap 168

18/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 168
Ảnh Đằng Nữ – Chap 167

Đằng Nữ – Chap 167

16/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 167
Ảnh Đằng Nữ – Chap 166

Đằng Nữ – Chap 166

15/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 166
Ảnh Đằng Nữ – Chap 165

Đằng Nữ – Chap 165

12/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 165
Ảnh Đằng Nữ – Chap 164

Đằng Nữ – Chap 164

11/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 164
Ảnh Đằng Nữ – Chap 163

Đằng Nữ – Chap 163

09/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 163
Ảnh Đằng Nữ – Chap 162

Đằng Nữ – Chap 162

05/12/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 162
Ảnh Đằng Nữ – Chap 161

Đằng Nữ – Chap 161

04/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 161
Ảnh Đằng Nữ – Chap 160

Đằng Nữ – Chap 160

02/12/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 160
Ảnh Đằng Nữ – Chap 159

Đằng Nữ – Chap 159

30/11/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 159
Ảnh Đằng Nữ – Chap 158

Đằng Nữ – Chap 158

18/11/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 158
Ảnh Đằng Nữ – Chap 157

Đằng Nữ – Chap 157

14/11/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 157
Ảnh Đằng Nữ – Chap 156

Đằng Nữ – Chap 156

12/11/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 156
Ảnh Đằng Nữ – Chap 155

Đằng Nữ – Chap 155

04/11/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 155
Ảnh Đằng Nữ – Chap 154

Đằng Nữ – Chap 154

28/10/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 154
Ảnh Đằng Nữ – Chap 153

Đằng Nữ – Chap 153

27/10/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 153
Ảnh Đằng Nữ – Chap 152

Đằng Nữ – Chap 152

26/10/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 152
Ảnh Đằng Nữ – Chap 151

Đằng Nữ – Chap 151

25/10/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 151
Ảnh Đằng Nữ – Chap 150

Đằng Nữ – Chap 150

24/10/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 150
Ảnh Đằng Nữ – Chap 149

Đằng Nữ – Chap 149

20/10/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 149
Ảnh Đằng Nữ – Chap 148

Đằng Nữ – Chap 148

18/10/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 148
Ảnh Đằng Nữ – Chap 147

Đằng Nữ – Chap 147

17/10/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 147
Ảnh Đằng Nữ – Chap 146

Đằng Nữ – Chap 146

11/10/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 146
Ảnh Đằng Nữ – Chap 145

Đằng Nữ – Chap 145

10/10/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 145
Ảnh Đằng Nữ – Chap 144

Đằng Nữ – Chap 144

09/10/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 144
Ảnh Đằng Nữ – Chap 143

Đằng Nữ – Chap 143

08/10/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 143
Ảnh Đằng Nữ – Chap 142

Đằng Nữ – Chap 142

07/10/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 142
Ảnh Đằng Nữ – Chap 141

Đằng Nữ – Chap 141

22/09/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 141
Ảnh Đằng Nữ – Chap 140

Đằng Nữ – Chap 140

21/09/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 140
Ảnh Đằng Nữ – Chap 139

Đằng Nữ – Chap 139

20/09/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 139
Ảnh Đằng Nữ – Chap 138

Đằng Nữ – Chap 138

19/09/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 138
Ảnh Đằng Nữ – Chap 137

Đằng Nữ – Chap 137

18/09/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 137
Ảnh Đằng Nữ – Chap 136

Đằng Nữ – Chap 136

17/09/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 136
Ảnh Đằng Nữ – Chap 135

Đằng Nữ – Chap 135

12/09/22 2 0

Đằng Nữ – Chap 135
Ảnh Đằng Nữ – Chap 134

Đằng Nữ – Chap 134

10/08/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 134
Ảnh Đằng Nữ – Chap 133

Đằng Nữ – Chap 133

10/07/22 3 0

Đằng Nữ – Chap 133
Ảnh Đằng Nữ – Chap 132

Đằng Nữ – Chap 132

09/07/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 132
Ảnh Đằng Nữ – Chap 131

Đằng Nữ – Chap 131

19/06/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 131
Ảnh Đằng Nữ – Chap 130

Đằng Nữ – Chap 130

15/06/22 2 0

Đằng Nữ – Chap 130
Ảnh Đằng Nữ – Chap 129

Đằng Nữ – Chap 129

09/06/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 129
Ảnh Đằng Nữ – Chap 128

Đằng Nữ – Chap 128

05/06/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 128
Ảnh Đằng Nữ – Chap 127

Đằng Nữ – Chap 127

24/05/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 127
Ảnh Đằng Nữ – Chap 126

Đằng Nữ – Chap 126

23/05/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 126
Ảnh Đằng Nữ – Chap 125

Đằng Nữ – Chap 125

22/05/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 125
Ảnh Đằng Nữ – Chap 124

Đằng Nữ – Chap 124

20/05/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 124
Ảnh Đằng Nữ – Chap 123

Đằng Nữ – Chap 123

13/05/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 123
Ảnh Đằng Nữ – Chap 122

Đằng Nữ – Chap 122

10/05/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 122
Ảnh Đằng Nữ – Chap 121

Đằng Nữ – Chap 121

05/05/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 121
Ảnh Đằng Nữ – Chap 120

Đằng Nữ – Chap 120

29/04/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 120
Ảnh Đằng Nữ – Chap 119

Đằng Nữ – Chap 119

28/04/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 119
Ảnh Đằng Nữ – Chap 118

Đằng Nữ – Chap 118

22/04/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 118
Ảnh Đằng Nữ – Chap 117

Đằng Nữ – Chap 117

19/04/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 117
Ảnh Đằng Nữ – Chap 116

Đằng Nữ – Chap 116

17/04/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 116
Ảnh Đằng Nữ – Chap 115

Đằng Nữ – Chap 115

16/04/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 115
Ảnh Đằng Nữ – Chap 114

Đằng Nữ – Chap 114

14/04/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 114
Ảnh Đằng Nữ – Chap 113

Đằng Nữ – Chap 113

02/04/22 1 0

Đằng Nữ – Chap 113
Ảnh Đằng Nữ – Chap 112

Đằng Nữ – Chap 112

01/04/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 112
Ảnh Đằng Nữ – Chap 111

Đằng Nữ – Chap 111

28/03/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 111
Ảnh Đằng Nữ – Chap 110

Đằng Nữ – Chap 110

23/03/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 110
Ảnh Đằng Nữ – Chap 109

Đằng Nữ – Chap 109

22/03/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 109
Ảnh Đằng Nữ – Chap 108

Đằng Nữ – Chap 108

21/03/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 108
Ảnh Đằng Nữ – Chap 107

Đằng Nữ – Chap 107

20/03/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 107
Ảnh Đằng Nữ – Chap 106

Đằng Nữ – Chap 106

19/03/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 106
Ảnh Đằng Nữ – Chap 105

Đằng Nữ – Chap 105

16/03/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 105
Ảnh Đằng Nữ – Chap 104

Đằng Nữ – Chap 104

15/03/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 104
Ảnh Đằng Nữ – Chap 103

Đằng Nữ – Chap 103

25/02/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 103
Ảnh Đằng Nữ – Chap 102

Đằng Nữ – Chap 102

22/02/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 102
Ảnh Đằng Nữ – Chap 101

Đằng Nữ – Chap 101

21/02/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 101
Ảnh Đằng Nữ – Chap 100

Đằng Nữ – Chap 100

20/02/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 100
Ảnh Đằng Nữ – Chap 99

Đằng Nữ – Chap 99

14/02/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 99
Ảnh Đằng Nữ – Chap 98

Đằng Nữ – Chap 98

06/02/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 98
Ảnh Đằng Nữ – Chap 97

Đằng Nữ – Chap 97

05/02/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 97
Ảnh Đằng Nữ – Chap 96

Đằng Nữ – Chap 96

27/01/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 96
Ảnh Đằng Nữ – Chap 95

Đằng Nữ – Chap 95

23/01/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 95
Ảnh Đằng Nữ – Chap 94

Đằng Nữ – Chap 94

19/01/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 94
Ảnh Đằng Nữ – Chap 93

Đằng Nữ – Chap 93

17/01/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 93
Ảnh Đằng Nữ – Chap 92

Đằng Nữ – Chap 92

14/01/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 92
Ảnh Đằng Nữ – Chap 91

Đằng Nữ – Chap 91

06/01/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 91
Ảnh Đằng Nữ – Chap 90

Đằng Nữ – Chap 90

05/01/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 90
Ảnh Đằng Nữ – Chap 89

Đằng Nữ – Chap 89

03/01/22 0 0

Đằng Nữ – Chap 89
Ảnh Đằng Nữ – Chap 88

Đằng Nữ – Chap 88

31/12/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 88
Ảnh Đằng Nữ – Chap 87

Đằng Nữ – Chap 87

29/12/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 87
Ảnh Đằng Nữ – Chap 86

Đằng Nữ – Chap 86

28/12/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 86
Ảnh Đằng Nữ – Chap 85

Đằng Nữ – Chap 85

26/12/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 85
Ảnh Đằng Nữ – Chap 84

Đằng Nữ – Chap 84

26/12/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 84
Ảnh Đằng Nữ – Chap 83

Đằng Nữ – Chap 83

23/12/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 83
Ảnh Đằng Nữ – Chap 82

Đằng Nữ – Chap 82

23/12/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 82
Ảnh Đằng Nữ – Chap 81

Đằng Nữ – Chap 81

19/12/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 81
Ảnh Đằng Nữ – Chap 80

Đằng Nữ – Chap 80

18/12/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 80
Ảnh Đằng Nữ – Chap 79

Đằng Nữ – Chap 79

15/12/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 79
Ảnh Đằng Nữ – Chap 78

Đằng Nữ – Chap 78

15/12/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 78
Ảnh Đằng Nữ – Chap 77

Đằng Nữ – Chap 77

01/12/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 77
Ảnh Đằng Nữ – Chap 76

Đằng Nữ – Chap 76

28/11/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 76
Ảnh Đằng Nữ – Chap 75

Đằng Nữ – Chap 75

21/11/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 75
Ảnh Đằng Nữ – Chap 74

Đằng Nữ – Chap 74

20/11/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 74
Ảnh Đằng Nữ – Chap 73

Đằng Nữ – Chap 73

18/11/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 73
Ảnh Đằng Nữ – Chap 72

Đằng Nữ – Chap 72

16/11/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 72
Ảnh Đằng Nữ – Chap 71

Đằng Nữ – Chap 71

15/11/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 71
Ảnh Đằng Nữ – Chap 70

Đằng Nữ – Chap 70

13/11/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 70
Ảnh Đằng Nữ – Chap 69

Đằng Nữ – Chap 69

27/10/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 69
Ảnh Đằng Nữ – Chap 68

Đằng Nữ – Chap 68

25/10/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 68
Ảnh Đằng Nữ – Chap 67

Đằng Nữ – Chap 67

19/10/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 67
Ảnh Đằng Nữ – Chap 66

Đằng Nữ – Chap 66

14/10/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 66
Ảnh Đằng Nữ – Chap 65

Đằng Nữ – Chap 65

13/10/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 65
Ảnh Đằng Nữ – Chap 64

Đằng Nữ – Chap 64

10/10/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 64
Ảnh Đằng Nữ – Chap 63

Đằng Nữ – Chap 63

08/10/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 63
Ảnh Đằng Nữ – Chap 62

Đằng Nữ – Chap 62

06/10/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 62
Ảnh Đằng Nữ – Chap 61

Đằng Nữ – Chap 61

02/10/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 61
Ảnh Đằng Nữ – Chap 60

Đằng Nữ – Chap 60

29/09/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 60
Ảnh Đằng Nữ – Chap 59

Đằng Nữ – Chap 59

29/09/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 59
Ảnh Đằng Nữ – Chap 58

Đằng Nữ – Chap 58

27/09/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 58
Ảnh Đằng Nữ – Chap 57

Đằng Nữ – Chap 57

15/09/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 57
Ảnh Đằng Nữ – Chap 56

Đằng Nữ – Chap 56

07/09/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 56
Ảnh Đằng Nữ – Chap 55

Đằng Nữ – Chap 55

05/09/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 55
Ảnh Đằng Nữ – Chap 54

Đằng Nữ – Chap 54

03/09/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 54
Ảnh Đằng Nữ – Chap 53

Đằng Nữ – Chap 53

31/08/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 53
Ảnh Đằng Nữ – Chap 52

Đằng Nữ – Chap 52

27/08/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 52
Ảnh Đằng Nữ – Chap 51

Đằng Nữ – Chap 51

26/08/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 51
Ảnh Đằng Nữ – Chap 50

Đằng Nữ – Chap 50

24/08/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 50
Ảnh Đằng Nữ – Chap 49

Đằng Nữ – Chap 49

21/08/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 49
Ảnh Đằng Nữ – Chap 48

Đằng Nữ – Chap 48

19/08/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 48
Ảnh Đằng Nữ – Chap 47

Đằng Nữ – Chap 47

18/08/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 47
Ảnh Đằng Nữ – Chap 46

Đằng Nữ – Chap 46

17/08/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 46
Ảnh Đằng Nữ – Chap 45

Đằng Nữ – Chap 45

10/08/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 45
Ảnh Đằng Nữ – Chap 44

Đằng Nữ – Chap 44

09/08/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 44
Ảnh Đằng Nữ – Chap 43

Đằng Nữ – Chap 43

03/08/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 43
Ảnh Đằng Nữ – Chap 42

Đằng Nữ – Chap 42

02/08/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 42
Ảnh Đằng Nữ – Chap 41

Đằng Nữ – Chap 41

28/07/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 41
Ảnh Đằng Nữ – Chap 40

Đằng Nữ – Chap 40

26/07/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 40
Ảnh Đằng Nữ – Chap 39

Đằng Nữ – Chap 39

22/07/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 39
Ảnh Đằng Nữ – Chap 38

Đằng Nữ – Chap 38

21/07/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 38
Ảnh Đằng Nữ – Chap 37

Đằng Nữ – Chap 37

20/07/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 37
Ảnh Đằng Nữ – Chap 36

Đằng Nữ – Chap 36

11/07/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 36
Ảnh Đằng Nữ – Chap 35

Đằng Nữ – Chap 35

11/07/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 35
Ảnh Đằng Nữ – Chap 34

Đằng Nữ – Chap 34

07/07/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 34
Ảnh Đằng Nữ – Chap 33

Đằng Nữ – Chap 33

05/07/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 33
Ảnh Đằng Nữ – Chap 32

Đằng Nữ – Chap 32

04/07/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 32
Ảnh Đằng Nữ – Chap 31

Đằng Nữ – Chap 31

02/07/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 31
Ảnh Đằng Nữ – Chap 30

Đằng Nữ – Chap 30

02/07/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 30
Ảnh Đằng Nữ – Chap 29

Đằng Nữ – Chap 29

26/06/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 29
Ảnh Đằng Nữ – Chap 28

Đằng Nữ – Chap 28

25/06/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 28
Ảnh Đằng Nữ – Chap 27

Đằng Nữ – Chap 27

23/06/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 27
Ảnh Đằng Nữ – Chap 26

Đằng Nữ – Chap 26

21/06/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 26
Ảnh Đằng Nữ – Chap 25

Đằng Nữ – Chap 25

13/06/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 25
Ảnh Đằng Nữ – Chap 24

Đằng Nữ – Chap 24

31/05/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 24
Ảnh Đằng Nữ – Chap 23

Đằng Nữ – Chap 23

25/05/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 23
Ảnh Đằng Nữ – Chap 22

Đằng Nữ – Chap 22

18/05/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 22
Ảnh Đằng Nữ – Chap 21

Đằng Nữ – Chap 21

11/05/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 21
Ảnh Đằng Nữ – Chap 20

Đằng Nữ – Chap 20

08/05/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 20
Ảnh Đằng Nữ – Chap 19

Đằng Nữ – Chap 19

04/05/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 19
Ảnh Đằng Nữ – Chap 18

Đằng Nữ – Chap 18

24/04/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 18
Ảnh Đằng Nữ – Chap 17

Đằng Nữ – Chap 17

18/04/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 17
Ảnh Đằng Nữ – Chap 16

Đằng Nữ – Chap 16

12/04/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 16
Ảnh Đằng Nữ – Chap 15

Đằng Nữ – Chap 15

31/03/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 15
Ảnh Đằng Nữ – Chap 14

Đằng Nữ – Chap 14

26/03/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 14
Ảnh Đằng Nữ – Chap 13

Đằng Nữ – Chap 13

19/03/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 13
Ảnh Đằng Nữ – Chap 12

Đằng Nữ – Chap 12

12/03/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 12
Ảnh Đằng Nữ – Chap 11

Đằng Nữ – Chap 11

03/03/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 11
Ảnh Đằng Nữ – Chap 10

Đằng Nữ – Chap 10

24/02/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 10
Ảnh Đằng Nữ – Chap 9

Đằng Nữ – Chap 9

18/02/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 9
Ảnh Đằng Nữ – Chap 8

Đằng Nữ – Chap 8

11/02/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 8
Ảnh Đằng Nữ – Chap 7

Đằng Nữ – Chap 7

03/02/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 7
Ảnh Đằng Nữ – Chap 6

Đằng Nữ – Chap 6

21/01/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 6
Ảnh Đằng Nữ – Chap 5

Đằng Nữ – Chap 5

12/01/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 5
Ảnh Đằng Nữ – Chap 4

Đằng Nữ – Chap 4

05/01/21 0 0

Đằng Nữ – Chap 4
Ảnh Đằng Nữ – Chap 3

Đằng Nữ – Chap 3

30/12/20 0 0

Đằng Nữ – Chap 3
Ảnh Đằng Nữ – Chap 2

Đằng Nữ – Chap 2

24/12/20 0 0

Đằng Nữ – Chap 2
Ảnh Đằng Nữ – Chap 1

Đằng Nữ – Chap 1

22/12/20 1 0

Đằng Nữ – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Tầm Mộng Hồn
0 0
MỚI

Tầm Mộng Hồn

Xem truyện tranh Tầm Mộng Hồn
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
0 0

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
0 5

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
0 2

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
0 1

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
Truyện Tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
0 8

Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu

Xem truyện tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
Truyện Tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
0 3

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính

Xem truyện tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính