Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 06/11/2021
  • Tổng lượt xem: 45

Giới Thiệu

Trong đêm mưa, Thẩm Niệm Khuyết chạy trốn đã xông vào nhà một cậu trai anh tuấn. Cậu không những không sợ sự uy hiếp của cô, còn đích thân giúp cô xử lý vết đạn. Vốn tưởng đây chỉ là một lần tình cờ, nhưng không ngờ cậu trai yếu ớt bệnh tật nhỏ hơn cô một tuổi này về sau lại bám lấy cô.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 12:05 23/05/2022. MỚI
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 43

Dây Dưa Không Dứt – Chap 43

23/05/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 43
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 42

Dây Dưa Không Dứt – Chap 42

22/05/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 42
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 41

Dây Dưa Không Dứt – Chap 41

21/05/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 41
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 40

Dây Dưa Không Dứt – Chap 40

18/05/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 40
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 39

Dây Dưa Không Dứt – Chap 39

17/05/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 39
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 38

Dây Dưa Không Dứt – Chap 38

16/05/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 38
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 37

Dây Dưa Không Dứt – Chap 37

12/05/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 37
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 36

Dây Dưa Không Dứt – Chap 36

15/04/22 2 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 36
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 35

Dây Dưa Không Dứt – Chap 35

14/04/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 35
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 34

Dây Dưa Không Dứt – Chap 34

13/04/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 34
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 33

Dây Dưa Không Dứt – Chap 33

12/04/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 33
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 32

Dây Dưa Không Dứt – Chap 32

11/04/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 32
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 31

Dây Dưa Không Dứt – Chap 31

10/04/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 31
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 30

Dây Dưa Không Dứt – Chap 30

04/04/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 30
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 29

Dây Dưa Không Dứt – Chap 29

03/04/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 29
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 28

Dây Dưa Không Dứt – Chap 28

31/03/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 28
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 27

Dây Dưa Không Dứt – Chap 27

22/03/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 27
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 26

Dây Dưa Không Dứt – Chap 26

21/02/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 26
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 25

Dây Dưa Không Dứt – Chap 25

20/02/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 25
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 24

Dây Dưa Không Dứt – Chap 24

14/02/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 24
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 23

Dây Dưa Không Dứt – Chap 23

27/01/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 23
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 22

Dây Dưa Không Dứt – Chap 22

23/01/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 22
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 21

Dây Dưa Không Dứt – Chap 21

19/01/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 21
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 20

Dây Dưa Không Dứt – Chap 20

17/01/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 20
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 19

Dây Dưa Không Dứt – Chap 19

13/01/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 19
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 18

Dây Dưa Không Dứt – Chap 18

10/01/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 18
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 17

Dây Dưa Không Dứt – Chap 17

06/01/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 17
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 16

Dây Dưa Không Dứt – Chap 16

05/01/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 16
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 15

Dây Dưa Không Dứt – Chap 15

03/01/22 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 15
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 14

Dây Dưa Không Dứt – Chap 14

28/12/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 14
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 13

Dây Dưa Không Dứt – Chap 13

26/12/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 13
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 12

Dây Dưa Không Dứt – Chap 12

22/12/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 12
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 11

Dây Dưa Không Dứt – Chap 11

19/12/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 11
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 10

Dây Dưa Không Dứt – Chap 10

18/12/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 10
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 9

Dây Dưa Không Dứt – Chap 9

01/12/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 9
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 8

Dây Dưa Không Dứt – Chap 8

28/11/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 8
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 7

Dây Dưa Không Dứt – Chap 7

26/11/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 7
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 6

Dây Dưa Không Dứt – Chap 6

23/11/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 6
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 5

Dây Dưa Không Dứt – Chap 5

21/11/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 5
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 4

Dây Dưa Không Dứt – Chap 4

20/11/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 4
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 3

Dây Dưa Không Dứt – Chap 3

19/11/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 3
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 2

Dây Dưa Không Dứt – Chap 2

16/11/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 2
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 1

Dây Dưa Không Dứt – Chap 1

16/11/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 1
Ảnh Dây Dưa Không Dứt – Chap 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 0

06/11/21 1 0

Dây Dưa Không Dứt – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Trăng Tròn Chia Hoan
2 22

Trăng Tròn Chia Hoan

Xem truyện tranh Trăng Tròn Chia Hoan
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
1 1

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
1 9

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
1 4

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
1 2

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái