Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Chuồng Gà Mini
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 12/11/2021
  • Tổng lượt xem: 1

Giới Thiệu

Một ngày, Thẩm Niệm Khuyết bị trúng đạn. Trong quá trình chạy trốn, cô tình cờ chạy vào nhà của Tạ Uẩn – một thanh niên cực kì đẹp trai. Dưới lời đe dọa của cô, anh không những không sợ hãi mà còn tự mình giúp cô xử lý vết thương. Cứ tưởng từ đó về sau không bao giờ gặp lại, nhưng không ngờ cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi, vóc dáng yếu ớt kia sau này lại cứ bám lấy cô, không thể đánh, không thể mắng vì chàng trai ấy trông thật yếu ớt a~. “Khuyết Khuyết, anh rốt cục cũng đã tìm thấy em rồi!”. Kiếp trước chúng ta có nhiều sai lầm, kiếp này anh đã nguyện trả giá để bảo toàn kí ức giữa 2 người và quyết tâm đi tìm cô. “Khuyết Khuyết, kiếp này ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt”.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 23:28 27/03/2022. MỚI
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 33

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 33

27/03/22 0 0 RAW

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 33
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 32

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 32

21/03/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 32
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 31

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 31

21/03/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 31
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 30

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 30

13/03/22 1 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 30
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 29

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 29

07/03/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 29
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 28

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 28

07/03/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 28
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 27

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 27

22/02/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 27
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 26

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 26

17/02/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 26
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 25

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 25

08/02/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 25
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 24

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 24

07/02/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 24
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 23

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 23

23/01/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 23
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 22

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 22

16/01/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 22
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 21

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 21

09/01/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 21
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 20

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 20

03/01/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 20
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 19

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 19

02/01/22 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 19
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 18

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 18

25/12/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 18
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 17

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 17

25/12/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 17
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 16

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 16

18/12/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 16
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 15

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 15

18/12/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 15
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 14

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 14

11/12/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 14
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 13

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 13

04/12/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 13
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 12

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 12

04/12/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 12
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 11

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 11

27/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 11
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 10

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 10

27/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 10
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 9

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 9

20/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 9
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 8

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 8

18/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 8
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 7

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 7

18/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 7
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 6

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 6

18/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 6
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 5

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 5

18/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 5
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 4

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 4

16/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 4
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 3

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 3

16/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 3
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 2

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 2

15/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 2
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 1

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 1

14/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 1
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 0.1

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 0.1

14/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 0.1
Ảnh Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi [...] – Chap 0

12/11/21 0 0

Đệ Đệ Ốm Yếu Đừng Bám Tôi Nữa! – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Kim Chủ Của Tôi Chỉ Mới 5 Tuổi!
1 0

Kim Chủ Của Tôi Chỉ Mới 5 Tuổi!

Xem truyện tranh Kim Chủ Của Tôi Chỉ Mới 5 Tuổi!
Truyện Tranh Tống Tiên Sinh, Xin Hãy Bình Tĩnh!
4 1

Tống Tiên Sinh, Xin Hãy Bình Tĩnh!

Xem truyện tranh Tống Tiên Sinh, Xin Hãy Bình Tĩnh!
Truyện Tranh Nhược Hữu Hàn Đông Ngộ Noãn Dương
1 0

Nhược Hữu Hàn Đông Ngộ Noãn Dương

Xem truyện tranh Nhược Hữu Hàn Đông Ngộ Noãn Dương
Truyện Tranh Món Tráng Miệng Ngọt Ngào Của Tổng Tài Ma Cà Rồng
3 23

Món Tráng Miệng Ngọt Ngào Của Tổng Tài Ma Cà Rồng

Xem truyện tranh Món Tráng Miệng Ngọt Ngào Của Tổng Tài Ma Cà Rồng
Truyện Tranh Manh Bảo Tập Kích: Tổng Tài Daddy Thật Khó Tính!
2 0

Manh Bảo Tập Kích: Tổng Tài Daddy Thật Khó Tính!

Xem truyện tranh Manh Bảo Tập Kích: Tổng Tài Daddy Thật Khó Tính!
Truyện Tranh Khiêu Khích Xuyên Biên Giới
2 126

Khiêu Khích Xuyên Biên Giới

Xem truyện tranh Khiêu Khích Xuyên Biên Giới
Truyện Tranh Tổng Tài Ác Quỷ, Hãy Để Tôi Đi!
1 0

Tổng Tài Ác Quỷ, Hãy Để Tôi Đi!

Xem truyện tranh Tổng Tài Ác Quỷ, Hãy Để Tôi Đi!
Truyện Tranh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi!
3 69

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi!

Xem truyện tranh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi!
Truyện Tranh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi!
0 0

Chồng Xảo Quyệt Của Tôi!

Xem truyện tranh Chồng Xảo Quyệt Của Tôi!
Truyện Tranh Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
1 0

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Xem truyện tranh Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn