Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Mối Tình Đầu, Love Early
  • Tác giả: Lily Quân
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Trọn bộ
  • Ngày thêm: 17/06/2020
  • Tổng lượt xem: 58

Giới Thiệu

Tình cảm thời niên thiếu là một khúc ca, dư âm còn văng vẳng mãi bên tai ta không thể xóa nhòa, thời niên thiếu tâm hồn ta như ngọn gió, thổi tan cô đơn bụi bặm, ai cũng có những thơ ngây rung động thuở thiếu thời. Nhưng nếu chờ đợi biến thành ngóng trông không có câu trả lời, liệu bạn sẽ mãi chú ý đến người của thời niên thiếu ấy nữa chứ?

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 21:43 30/12/2020. MỚI
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 75.5

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 75.5

30/12/20 7 0 HẾT

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 75.5
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 75

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 75

23/12/20 3 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 75
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 74

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 74

17/12/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 74
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 73

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 73

11/12/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 73
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 72

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 72

02/12/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 72
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 71

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 71

18/11/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 71
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 70

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 70

11/11/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 70
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 69

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 69

05/11/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 69
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 68

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 68

29/10/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 68
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 67

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 67

22/10/20 2 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 67
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 66

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 66

15/10/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 66
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 65

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 65

11/10/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 65
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 64

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 64

30/09/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 64
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 63

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 63

23/09/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 63
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 62

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 62

16/09/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 62
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 61

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 61

09/09/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 61
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 60

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 60

02/09/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 60
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 59

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 59

26/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 59
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 58

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 58

19/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 58
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 57

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 57

13/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 57
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 56

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 56

12/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 56
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 55

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 55

11/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 55
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 54

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 54

10/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 54
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 53

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 53

09/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 53
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 52

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 52

08/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 52
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 51

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 51

07/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 51
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 50

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 50

06/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 50
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 49

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 49

05/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 49
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 48

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 48

04/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 48
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 47

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 47

03/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 47
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 46

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 46

02/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 46
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 45

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 45

01/08/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 45
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 44

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 44

31/07/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 44
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 43

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 43

30/07/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 43
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 42

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 42

29/07/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 42
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 41

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 41

28/07/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 41
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 40

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 40

27/07/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 40
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 39.6

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 39.6

26/07/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 39.6
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 39.5

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 39.5

26/07/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 39.5
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 39

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 39

24/07/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 39
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 38

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 38

23/07/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 38
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 37

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 37

22/07/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 37
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 36

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 36

21/07/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 36
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 35

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 35

20/07/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 35
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 34

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 34

19/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 34
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 33

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 33

18/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 33
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 32

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 32

17/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 32
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 31

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 31

16/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 31
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 30

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 30

15/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 30
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 29

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 29

14/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 29
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 28

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 28

13/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 28
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 27

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 27

12/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 27
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 26

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 26

11/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 26
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 25

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 25

10/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 25
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 24

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 24

09/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 24
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 23

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 23

08/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 23
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 22

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 22

07/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 22
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 21

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 21

06/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 21
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 20

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 20

05/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 20
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 19

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 19

03/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 19
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 18

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 18

01/07/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 18
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 17

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 17

30/06/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 17
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 16

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 16

29/06/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 16
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 15

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 15

28/06/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 15
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 14

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 14

25/06/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 14
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 13

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 13

24/06/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 13
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 12

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 12

23/06/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 12
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 11

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 11

23/06/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 11
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 10

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 10

22/06/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 10
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 9

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 9

22/06/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 9
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 8

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 8

22/06/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 8
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 7

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 7

21/06/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 7
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 6

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 6

20/06/20 0 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 6
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 5

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 5

19/06/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 5
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 4

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 4

18/06/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 4
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 3

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 3

18/06/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 3
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 2

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 2

17/06/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 2
Ảnh Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 1

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 1

17/06/20 1 0

Đóa Hoa Chớm Nở – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
0 1

Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi

Xem truyện tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
0 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
0 11

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
0 34

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Xem truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
1 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
4 52

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy

Xem truyện tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
0 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
0 38

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!