Mời bạn đánh giá truyện này!

Giới Thiệu

Người ngoài chỉ biết đại tiểu thư Đường Lạc Thiển, dung mạo xinh đẹp, tương lai còn được đính hôn với thiếu gia của Lạc Gia Lạc Trạm, ai cũng cực kỳ hâm mộ. Ít ai biết tới Đường gia còn một cô con gái nhỏ bị mù, tên là Đường Nhiễm. Món quà 16 tuổi của Đường Nhiễm là một người máy 3D, một mình trong căn phòng, lần mò người máy của mình. Lạc Trạm lẳng lặng đứng trong bóng tối, sau một hồi mở miệng: “Chủ nhân, chào buổi tối.”

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 08:55 04/03/2023. MỚI
Ảnh Đừng Khóc – Chap 115.12

Đừng Khóc – Chap 115.12

04/03/23 4 0 HẾT

Đừng Khóc – Chap 115.12
Ảnh Đừng Khóc – Chap 115.11

Đừng Khóc – Chap 115.11

20/02/23 3 0

Đừng Khóc – Chap 115.11
Ảnh Đừng Khóc – Chap 115.10

Đừng Khóc – Chap 115.10

18/02/23 3 0

Đừng Khóc – Chap 115.10
Ảnh Đừng Khóc – Chap 115.9

Đừng Khóc – Chap 115.9

11/01/23 3 0

Đừng Khóc – Chap 115.9
Ảnh Đừng Khóc – Chap 115.8

Đừng Khóc – Chap 115.8

01/01/23 3 0

Đừng Khóc – Chap 115.8
Ảnh Đừng Khóc – Chap 115.7

Đừng Khóc – Chap 115.7

16/12/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 115.7
Ảnh Đừng Khóc – Chap 115.6

Đừng Khóc – Chap 115.6

06/12/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 115.6
Ảnh Đừng Khóc – Chap 115.5

Đừng Khóc – Chap 115.5

29/11/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 115.5
Ảnh Đừng Khóc – Chap 115

Đừng Khóc – Chap 115

22/11/22 5 2

Đừng Khóc – Chap 115
Ảnh Đừng Khóc – Chap 114

Đừng Khóc – Chap 114

15/11/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 114
Ảnh Đừng Khóc – Chap 113

Đừng Khóc – Chap 113

08/11/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 113
Ảnh Đừng Khóc – Chap 112

Đừng Khóc – Chap 112

25/10/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 112
Ảnh Đừng Khóc – Chap 111

Đừng Khóc – Chap 111

18/10/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 111
Ảnh Đừng Khóc – Chap 110

Đừng Khóc – Chap 110

11/10/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 110
Ảnh Đừng Khóc – Chap 109

Đừng Khóc – Chap 109

04/10/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 109
Ảnh Đừng Khóc – Chap 108

Đừng Khóc – Chap 108: Cầu Hôn

27/09/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 108
Ảnh Đừng Khóc – Chap 107

Đừng Khóc – Chap 107

20/09/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 107
Ảnh Đừng Khóc – Chap 106

Đừng Khóc – Chap 106

13/09/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 106
Ảnh Đừng Khóc – Chap 105

Đừng Khóc – Chap 105

06/09/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 105
Ảnh Đừng Khóc – Chap 104

Đừng Khóc – Chap 104

30/08/22 8 0

Đừng Khóc – Chap 104
Ảnh Đừng Khóc – Chap 103

Đừng Khóc – Chap 103

23/08/22 6 0

Đừng Khóc – Chap 103
Ảnh Đừng Khóc – Chap 102

Đừng Khóc – Chap 102

16/08/22 16 0

Đừng Khóc – Chap 102
Ảnh Đừng Khóc – Chap 101

Đừng Khóc – Chap 101

09/08/22 10 0

Đừng Khóc – Chap 101
Ảnh Đừng Khóc – Chap 100

Đừng Khóc – Chap 100

02/08/22 19 0

Đừng Khóc – Chap 100
Ảnh Đừng Khóc – Chap 99

Đừng Khóc – Chap 99

26/07/22 8 0

Đừng Khóc – Chap 99
Ảnh Đừng Khóc – Chap 98

Đừng Khóc – Chap 98

12/07/22 6 0

Đừng Khóc – Chap 98
Ảnh Đừng Khóc – Chap 97

Đừng Khóc – Chap 97

05/07/22 6 1

Đừng Khóc – Chap 97
Ảnh Đừng Khóc – Chap 96

Đừng Khóc – Chap 96

01/07/22 5 1

Đừng Khóc – Chap 96
Ảnh Đừng Khóc – Chap 95

Đừng Khóc – Chap 95

21/06/22 8 0

Đừng Khóc – Chap 95
Ảnh Đừng Khóc – Chap 94

Đừng Khóc – Chap 94

14/06/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 94
Ảnh Đừng Khóc – Chap 93

Đừng Khóc – Chap 93

07/06/22 27 0

Đừng Khóc – Chap 93
Ảnh Đừng Khóc – Chap 92

Đừng Khóc – Chap 92

31/05/22 36 1

Đừng Khóc – Chap 92
Ảnh Đừng Khóc – Chap 91

Đừng Khóc – Chap 91

25/05/22 8 0

Đừng Khóc – Chap 91
Ảnh Đừng Khóc – Chap 90

Đừng Khóc – Chap 90

17/05/22 6 0

Đừng Khóc – Chap 90
Ảnh Đừng Khóc – Chap 89

Đừng Khóc – Chap 89

10/05/22 5 0

Đừng Khóc – Chap 89
Ảnh Đừng Khóc – Chap 88

Đừng Khóc – Chap 88

03/05/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 88
Ảnh Đừng Khóc – Chap 87

Đừng Khóc – Chap 87

26/04/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 87
Ảnh Đừng Khóc – Chap 86

Đừng Khóc – Chap 86

19/04/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 86
Ảnh Đừng Khóc – Chap 85

Đừng Khóc – Chap 85

12/04/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 85
Ảnh Đừng Khóc – Chap 84

Đừng Khóc – Chap 84

05/04/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 84
Ảnh Đừng Khóc – Chap 83

Đừng Khóc – Chap 83

29/03/22 5 0

Đừng Khóc – Chap 83
Ảnh Đừng Khóc – Chap 82

Đừng Khóc – Chap 82

22/03/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 82
Ảnh Đừng Khóc – Chap 81

Đừng Khóc – Chap 81

15/03/22 5 1

Đừng Khóc – Chap 81
Ảnh Đừng Khóc – Chap 80

Đừng Khóc – Chap 80

13/03/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 80
Ảnh Đừng Khóc – Chap 79

Đừng Khóc – Chap 79

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 79
Ảnh Đừng Khóc – Chap 78

Đừng Khóc – Chap 78

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 78
Ảnh Đừng Khóc – Chap 77

Đừng Khóc – Chap 77

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 77
Ảnh Đừng Khóc – Chap 76

Đừng Khóc – Chap 76

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 76
Ảnh Đừng Khóc – Chap 75

Đừng Khóc – Chap 75

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 75
Ảnh Đừng Khóc – Chap 74

Đừng Khóc – Chap 74

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 74
Ảnh Đừng Khóc – Chap 73

Đừng Khóc – Chap 73

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 73
Ảnh Đừng Khóc – Chap 72

Đừng Khóc – Chap 72

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 72
Ảnh Đừng Khóc – Chap 71.5

Đừng Khóc – Chap 71.5

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 71.5
Ảnh Đừng Khóc – Chap 71

Đừng Khóc – Chap 71

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 71
Ảnh Đừng Khóc – Chap 70

Đừng Khóc – Chap 70

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 70
Ảnh Đừng Khóc – Chap 69

Đừng Khóc – Chap 69

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 69
Ảnh Đừng Khóc – Chap 68

Đừng Khóc – Chap 68

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 68
Ảnh Đừng Khóc – Chap 67

Đừng Khóc – Chap 67

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 67
Ảnh Đừng Khóc – Chap 66

Đừng Khóc – Chap 66

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 66
Ảnh Đừng Khóc – Chap 65

Đừng Khóc – Chap 65

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 65
Ảnh Đừng Khóc – Chap 64

Đừng Khóc – Chap 64

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 64
Ảnh Đừng Khóc – Chap 63

Đừng Khóc – Chap 63

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 63
Ảnh Đừng Khóc – Chap 62

Đừng Khóc – Chap 62

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 62
Ảnh Đừng Khóc – Chap 61

Đừng Khóc – Chap 61

13/03/22 0 0

Đừng Khóc – Chap 61
Ảnh Đừng Khóc – Chap 60

Đừng Khóc – Chap 60

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 60
Ảnh Đừng Khóc – Chap 59

Đừng Khóc – Chap 59

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 59
Ảnh Đừng Khóc – Chap 58

Đừng Khóc – Chap 58

13/03/22 0 0

Đừng Khóc – Chap 58
Ảnh Đừng Khóc – Chap 57

Đừng Khóc – Chap 57

13/03/22 0 0

Đừng Khóc – Chap 57
Ảnh Đừng Khóc – Chap 56

Đừng Khóc – Chap 56

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 56
Ảnh Đừng Khóc – Chap 55

Đừng Khóc – Chap 55

13/03/22 0 0

Đừng Khóc – Chap 55
Ảnh Đừng Khóc – Chap 54

Đừng Khóc – Chap 54

13/03/22 0 0

Đừng Khóc – Chap 54
Ảnh Đừng Khóc – Chap 53

Đừng Khóc – Chap 53

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 53
Ảnh Đừng Khóc – Chap 52

Đừng Khóc – Chap 52

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 52
Ảnh Đừng Khóc – Chap 51

Đừng Khóc – Chap 51

13/03/22 0 0

Đừng Khóc – Chap 51
Ảnh Đừng Khóc – Chap 50

Đừng Khóc – Chap 50

13/03/22 0 0

Đừng Khóc – Chap 50
Ảnh Đừng Khóc – Chap 49

Đừng Khóc – Chap 49

13/03/22 0 0

Đừng Khóc – Chap 49
Ảnh Đừng Khóc – Chap 48

Đừng Khóc – Chap 48

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 48
Ảnh Đừng Khóc – Chap 47

Đừng Khóc – Chap 47

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 47
Ảnh Đừng Khóc – Chap 46

Đừng Khóc – Chap 46

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 46
Ảnh Đừng Khóc – Chap 45

Đừng Khóc – Chap 45

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 45
Ảnh Đừng Khóc – Chap 44

Đừng Khóc – Chap 44

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 44
Ảnh Đừng Khóc – Chap 43

Đừng Khóc – Chap 43

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 43
Ảnh Đừng Khóc – Chap 42

Đừng Khóc – Chap 42

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 42
Ảnh Đừng Khóc – Chap 41

Đừng Khóc – Chap 41

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 41
Ảnh Đừng Khóc – Chap 40

Đừng Khóc – Chap 40

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 40
Ảnh Đừng Khóc – Chap 39

Đừng Khóc – Chap 39

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 39
Ảnh Đừng Khóc – Chap 38

Đừng Khóc – Chap 38

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 38
Ảnh Đừng Khóc – Chap 37

Đừng Khóc – Chap 37

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 37
Ảnh Đừng Khóc – Chap 36

Đừng Khóc – Chap 36

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 36
Ảnh Đừng Khóc – Chap 35

Đừng Khóc – Chap 35

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 35
Ảnh Đừng Khóc – Chap 34

Đừng Khóc – Chap 34

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 34
Ảnh Đừng Khóc – Chap 33

Đừng Khóc – Chap 33

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 33
Ảnh Đừng Khóc – Chap 32

Đừng Khóc – Chap 32

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 32
Ảnh Đừng Khóc – Chap 31

Đừng Khóc – Chap 31

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 31
Ảnh Đừng Khóc – Chap 30

Đừng Khóc – Chap 30

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 30
Ảnh Đừng Khóc – Chap 29

Đừng Khóc – Chap 29

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 29
Ảnh Đừng Khóc – Chap 28

Đừng Khóc – Chap 28

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 28
Ảnh Đừng Khóc – Chap 27

Đừng Khóc – Chap 27

13/03/22 1 0

Đừng Khóc – Chap 27
Ảnh Đừng Khóc – Chap 26

Đừng Khóc – Chap 26

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 26
Ảnh Đừng Khóc – Chap 25

Đừng Khóc – Chap 25

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 25
Ảnh Đừng Khóc – Chap 24

Đừng Khóc – Chap 24

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 24
Ảnh Đừng Khóc – Chap 23

Đừng Khóc – Chap 23

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 23
Ảnh Đừng Khóc – Chap 22

Đừng Khóc – Chap 22

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 22
Ảnh Đừng Khóc – Chap 21

Đừng Khóc – Chap 21

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 21
Ảnh Đừng Khóc – Chap 20

Đừng Khóc – Chap 20

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 20
Ảnh Đừng Khóc – Chap 19

Đừng Khóc – Chap 19

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 19
Ảnh Đừng Khóc – Chap 18

Đừng Khóc – Chap 18

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 18
Ảnh Đừng Khóc – Chap 17

Đừng Khóc – Chap 17

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 17
Ảnh Đừng Khóc – Chap 16

Đừng Khóc – Chap 16

13/03/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 16
Ảnh Đừng Khóc – Chap 15

Đừng Khóc – Chap 15

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 15
Ảnh Đừng Khóc – Chap 14

Đừng Khóc – Chap 14

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 14
Ảnh Đừng Khóc – Chap 13

Đừng Khóc – Chap 13

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 13
Ảnh Đừng Khóc – Chap 12

Đừng Khóc – Chap 12

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 12
Ảnh Đừng Khóc – Chap 11

Đừng Khóc – Chap 11

13/03/22 2 0

Đừng Khóc – Chap 11
Ảnh Đừng Khóc – Chap 10

Đừng Khóc – Chap 10

13/03/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 10
Ảnh Đừng Khóc – Chap 9

Đừng Khóc – Chap 9

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 9
Ảnh Đừng Khóc – Chap 8

Đừng Khóc – Chap 8

13/03/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 8
Ảnh Đừng Khóc – Chap 7

Đừng Khóc – Chap 7

13/03/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 7
Ảnh Đừng Khóc – Chap 6

Đừng Khóc – Chap 6

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 6
Ảnh Đừng Khóc – Chap 5

Đừng Khóc – Chap 5

13/03/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 5
Ảnh Đừng Khóc – Chap 4

Đừng Khóc – Chap 4

13/03/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 4
Ảnh Đừng Khóc – Chap 3

Đừng Khóc – Chap 3

13/03/22 3 0

Đừng Khóc – Chap 3
Ảnh Đừng Khóc – Chap 2.5

Đừng Khóc – Chap 2.5

13/03/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 2.5
Ảnh Đừng Khóc – Chap 2

Đừng Khóc – Chap 2

13/03/22 4 0

Đừng Khóc – Chap 2
Ảnh Đừng Khóc – Chap 1

Đừng Khóc – Chap 1

12/03/22 8 0

Đừng Khóc – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Trăng Tròn Chia Hoan
2 27

Trăng Tròn Chia Hoan

Xem truyện tranh Trăng Tròn Chia Hoan
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
1 1

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
1 9

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
1 4

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
2 20

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái