Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Thanh Thanh Hữu Song
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 12/10/2022
  • Tổng lượt xem: 40

Giới Thiệu

Khi Lâm Vi Tự gặp tên đểu nhỏ Phật Tô lần đầu tiên, một người cá trẻ tuổi bẩn thỉu bị nàng diệt quốc, hắn nhìn nàng sợ hãi. Một Vi Tự luôn luôn vô tình nhẫn tâm, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp hại dân hại nước y như sư phụ đã mất của chàng người cá đã nổi lên tâm tư bất chính, sai người đưa về phủ quốc sư để bao nuôi. Phất Tô ngoan ngoãn, cẩn thận gọi nàng là “đại nhân”, ngày nào cũng tỏ vẻ đáng thương ôm ôm cọ cọ, ngây thơ thuần khiết. Ai biết rằng sau này, một người cá nhỏ nhoi yếu đuối, đáng thương vô hại lại trở thành một đại lão phản phái bệnh kiều, một tay che cả triều đình.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 12:13 05/03/2023. MỚI
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 28

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 28

05/03/23 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 28
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 27

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 27

13/02/23 0 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 27
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 26

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 26

12/02/23 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 26
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 25

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 25

11/02/23 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 25
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 24

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 24

10/02/23 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 24
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 23

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 23

09/02/23 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 23
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 22

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 22

08/02/23 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 22
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 21

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 21

07/02/23 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 21
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 20

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 20

04/02/23 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 20
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 19

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 19

03/02/23 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 19
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 18

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 18

02/02/23 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 18
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 17

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 17

01/02/23 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 17
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 16

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 16

22/12/22 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 16
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 15

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 15

21/12/22 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 15
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 14

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 14

01/12/22 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 14
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 13

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 13

30/11/22 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 13
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 12

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 12

29/11/22 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 12
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 11

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 11

09/11/22 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 11
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 10

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 10

03/11/22 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 10
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 9

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 9

02/11/22 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 9
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 8

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 8

24/10/22 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 8
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 7

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 7

23/10/22 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 7
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 6

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 6

19/10/22 1 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 6
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 5

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 5

18/10/22 2 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 5
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 4

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 4

15/10/22 2 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 4
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 3

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 3

14/10/22 4 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 3
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 2

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 2

13/10/22 5 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 2
Ảnh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 1

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 1

12/10/22 5 0

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta! – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
1 1

Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi

Xem truyện tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
1 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
1 12

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
0 34

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Xem truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
2 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
6 64

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy

Xem truyện tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
1 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả