Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong x Nguyệt Thiên Comics
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 15/09/2022
  • Tổng lượt xem: 5

Giới Thiệu

Quý Minh Viên chưa bao giờ tưởng tượng được tình yêu đích thực là như thế nào cho đến khi anh gặp Carrian. Lúc đầu, tình yêu này có vẻ kín đáo với anh, thậm chí là vô lý. Sau đó, anh nhận ra rằng đây là định mệnh của mình và sự cứu chuộc của Chúa dành cho anh. Cải biên từ văn hóa Scotland gãy tai mèo nguyên tác cùng tên tiểu thuyết Để Nàng Ấy Hạ Cánh.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 22:31 23/02/2023. MỚI
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 26

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 26

23/02/23 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 26
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 25

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 25

16/02/23 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 25
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 24

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 24

10/02/23 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 24
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 23

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 23

09/02/23 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 23
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 22

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 22

25/01/23 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 22
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 21

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 21

24/01/23 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 21
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 20

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 20

16/01/23 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 20
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 18

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 18

29/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 18
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 17

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 17

28/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 17
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 16

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 16

24/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 16
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 15

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 15

14/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 15
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 14

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 14

13/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 14
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 13

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 13

12/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 13
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 12

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 12

11/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 12
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 11

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 11

17/11/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 11
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 10

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 10

16/11/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 10
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 9

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 9

15/11/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 9
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 8

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 8

14/11/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 8
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 7

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 7

19/10/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 7
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 6

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 6

15/10/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 6
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 5

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 5

11/10/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 5
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 4

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 4

10/10/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 4
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 3

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 3

06/10/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 3
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 2

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 2

25/09/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 2
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 1

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 1

24/09/22 1 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 1
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 0

15/09/22 4 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Trăng Tròn Chia Hoan
2 27

Trăng Tròn Chia Hoan

Xem truyện tranh Trăng Tròn Chia Hoan
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
1 1

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
1 9

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
1 4

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
2 20

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái