Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong x Nguyệt Thiên Comics
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 15/09/2022
  • Tổng lượt xem: 5

Giới Thiệu

Quý Minh Viên chưa bao giờ tưởng tượng được tình yêu đích thực là như thế nào cho đến khi anh gặp Carrian. Lúc đầu, tình yêu này có vẻ kín đáo với anh, thậm chí là vô lý. Sau đó, anh nhận ra rằng đây là định mệnh của mình và sự cứu chuộc của Chúa dành cho anh. Cải biên từ văn hóa Scotland gãy tai mèo nguyên tác cùng tên tiểu thuyết Để Nàng Ấy Hạ Cánh.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 08:14 25/01/2023. MỚI
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 22

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 22

25/01/23 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 22
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 21

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 21

24/01/23 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 21
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 20

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 20

16/01/23 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 20
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 18

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 18

29/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 18
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 17

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 17

28/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 17
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 16

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 16

24/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 16
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 15

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 15

14/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 15
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 14

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 14

13/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 14
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 13

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 13

12/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 13
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 12

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 12

11/12/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 12
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 11

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 11

17/11/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 11
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 10

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 10

16/11/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 10
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 9

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 9

15/11/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 9
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 8

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 8

14/11/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 8
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 7

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 7

19/10/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 7
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 6

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 6

15/10/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 6
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 5

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 5

11/10/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 5
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 4

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 4

10/10/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 4
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 3

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 3

06/10/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 3
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 2

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 2

25/09/22 0 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 2
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 1

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 1

24/09/22 1 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 1
Ảnh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 0

15/09/22 4 0

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
0 2

Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!

Xem truyện tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
Truyện Tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo
2 15

Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo

Xem truyện tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo
Truyện Tranh Quán Kịch Bản Trần Mộng
1 39

Quán Kịch Bản Trần Mộng

Xem truyện tranh Quán Kịch Bản Trần Mộng
Truyện Tranh Nghe Nói Tôi Là Đại Tiểu Thư Phản Diện
3 39

Nghe Nói Tôi Là Đại Tiểu Thư Phản Diện

Xem truyện tranh Nghe Nói Tôi Là Đại Tiểu Thư Phản Diện
Truyện Tranh Sủng Hậu Của Vương
3 104

Sủng Hậu Của Vương

Xem truyện tranh Sủng Hậu Của Vương
Truyện Tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
2 137

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Xem truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
Truyện Tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc
2 137

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Xem truyện tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc
Truyện Tranh Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết
2 3

Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết

Xem truyện tranh Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết
Truyện Tranh Tháng Sáu Không Hẹn Mà Gặp
5 52

Tháng Sáu Không Hẹn Mà Gặp

Xem truyện tranh Tháng Sáu Không Hẹn Mà Gặp
Truyện Tranh Tháng Sáu Kì Diệu
3 21

Tháng Sáu Kì Diệu

Xem truyện tranh Tháng Sáu Kì Diệu