Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: A3
  • Tình trạng: Trọn bộ
  • Ngày thêm: 04/02/2021
  • Tổng lượt xem: 714

Giới Thiệu

Nữ thần cai quản 3000 không gian Lăng Thanh Huyền bất ngờ qua đời. Để tìm kiếm ký ức và sinh mạng, cô buộc phải xuyên vào các không gian, “tấn công” nam chính độc ác trong không gian đó, ngăn cản hắn biến thành kẻ ác. Để có thể kéo đóa sen đen đó về làm một đóa sen trắng, nữ chính dùng hành động thực tế của mình để nói với đám yêu diễm tiện nhân xung quanh các nam chính đó: Dù trong thế giới nào thì hắn vẫn là hắn!

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 08:19 30/07/2022. MỚI
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 143

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 143

30/07/22 20 1 HẾT

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 143
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 142

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 142

29/07/22 9 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 142
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 141

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 141

23/07/22 7 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 141
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 140

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 140

20/07/22 9 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 140
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 139

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 139

11/07/22 6 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 139
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 138

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 138

10/07/22 6 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 138
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 137

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 137

29/06/22 7 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 137
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 136

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 136

27/06/22 7 1

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 136
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 135

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 135

25/06/22 6 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 135
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 134

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 134

17/06/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 134
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 133

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 133

16/06/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 133
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 132

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 132

15/06/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 132
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 131

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 131

07/06/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 131
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 130

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 130

06/06/22 3 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 130
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 129

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 129

30/05/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 129
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 128

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 128

28/05/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 128
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 127

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 127

23/05/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 127
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 126

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 126

22/05/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 126
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 125

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 125

18/05/22 3 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 125
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 124

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 124

14/05/22 3 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 124
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 123

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 123

12/05/22 3 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 123
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 122

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 122

09/05/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 122
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 121

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 121

08/05/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 121
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 120

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 120

30/04/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 120
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 119

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 119

29/04/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 119
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 118

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 118

28/04/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 118
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 117

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 117

23/04/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 117
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 116

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 116

22/04/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 116
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 115

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 115

18/04/22 6 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 115
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 114

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 114

17/04/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 114
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 113

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 113

16/04/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 113
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 112

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 112

15/04/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 112
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 111

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 111

14/04/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 111
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 110.5

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 110.5

12/04/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 110.5
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 110

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 110

11/04/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 110
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 109

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 109

10/04/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 109
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 108

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 108

29/03/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 108
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 107

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 107

28/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 107
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 106

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 106

27/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 106
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 105

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 105

26/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 105
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 104

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 104

25/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 104
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 103

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 103

24/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 103
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 102

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 102

23/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 102
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 101

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 101

22/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 101
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 100

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 100

21/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 100
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 99

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 99

20/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 99
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 98

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 98

19/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 98
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 97

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 97

18/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 97
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 96

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 96

17/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 96
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 95

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 95

16/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 95
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 94

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 94

15/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 94
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 93

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 93

14/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 93
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 92

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 92

13/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 92
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 91

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 91

12/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 91
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 90

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 90

11/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 90
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 89

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 89

10/03/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 89
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 88

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 88

23/02/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 88
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 87

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 87

21/02/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 87
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 86

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 86

17/02/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 86
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 85

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 85

16/02/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 85
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 84

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 84

09/02/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 84
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 83

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 83

08/02/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 83
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 82

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 82

07/02/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 82
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 81

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 81

06/02/22 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 81
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 80

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 80

05/02/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 80
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 79

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 79

04/02/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 79
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 78

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 78

28/01/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 78
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 77

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 77

27/01/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 77
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 76

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 76

23/01/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 76
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 75

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 75

19/01/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 75
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 74

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 74

14/01/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 74
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 73

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 73

10/01/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 73
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 72

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 72

05/01/22 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 72
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 71

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 71

19/12/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 71
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 70

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 70

11/12/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 70
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 69

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 69

23/11/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 69
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 68

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 68

22/11/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 68
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 67

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 67

21/11/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 67
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 66

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 66

30/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 66
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 65

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 65

28/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 65
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 64

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 64

26/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 64
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 63

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 63

25/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 63
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 62

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 62

20/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 62
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 61

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 61

19/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 61
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 60

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 60

18/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 60
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 59

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 59

16/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 59
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 58

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 58

13/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 58
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 57

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 57

12/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 57
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 56

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 56

11/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 56
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 55

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 55

08/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 55
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 54.5

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 54.5

05/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 54.5
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 54

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 54

04/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 54
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 53

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 53

03/10/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 53
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 52

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 52

10/09/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 52
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 51

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 51

09/09/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 51
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 50

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 50

06/09/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 50
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 49

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 49

05/09/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 49
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 48

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 48

30/08/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 48
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 47

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 47

29/08/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 47
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 46

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 46

22/08/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 46
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 45

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 45

21/08/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 45
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 44

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 44

15/08/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 44
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 43

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 43

12/08/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 43
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 42

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 42

07/08/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 42
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 41

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 41

05/08/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 41
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 40

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 40

29/07/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 40
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 39

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 39

28/07/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 39
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 38

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 38

26/07/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 38
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 37

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 37

25/07/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 37
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 36

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 36

22/07/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 36
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 35

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 35

20/07/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 35
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 34

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 34

18/07/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 34
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 33

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 33

17/07/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 33
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 32

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 32

15/07/21 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 32
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 31

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 31

13/07/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 31
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 30

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 30

13/07/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 30
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 29

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 29

03/07/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 29
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 28

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 28

02/07/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 28
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 27

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 27

29/06/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 27
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 26

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 26

17/06/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 26
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 25

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 25

12/06/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 25
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 24

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 24

03/06/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 24
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 23

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 23

28/05/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 23
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 22

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 22

22/05/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 22
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 21

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 21

16/05/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 21
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 20

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 20

10/05/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 20
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 19

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 19

10/05/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 19
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 18

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 18

05/05/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 18
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 17

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 17

28/04/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 17
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 16

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 16

22/04/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 16
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 15

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 15

14/04/21 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 15
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 14

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 14

07/04/21 6 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 14
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 13

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 13

28/03/21 6 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 13
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 12

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 12

24/03/21 6 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 12
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 11

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 11

17/03/21 6 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 11
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 10

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 10

08/03/21 6 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 10
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 9

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 9

01/03/21 6 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 9
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 8

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 8

27/02/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 8
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 7

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 7

23/02/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 7
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 6

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 6

22/02/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 6
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 5

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 5

17/02/21 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 5
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 4

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 4

11/02/21 5 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 4
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 3

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 3

07/02/21 4 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 3
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 2

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 2

06/02/21 6 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 2
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 1

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không [...] – Chap 1

04/02/21 6 0

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Xuân Phong Mộc Kiêu Dương
0 1

Xuân Phong Mộc Kiêu Dương

Xem truyện tranh Xuân Phong Mộc Kiêu Dương
Truyện Tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
1 1

Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới

Xem truyện tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
Truyện Tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
0 20

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính

Xem truyện tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
Truyện Tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
5 60

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Xem truyện tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Truyện Tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
1 26

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Xem truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
Truyện Tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1 99

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Xem truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
Truyện Tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
3 151

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Xem truyện tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
Truyện Tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
2 158

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Xem truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương