Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: 이 결혼은 어차피 망하게 되어있다; The Broken Ring : This Marriage Will Fail Anyway
  • Tác giả: Kimchacha
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Truyện Dịch Của Mahiru Hi
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 29/06/2022
  • Tổng lượt xem: 69

Giới Thiệu

Inés lúc 6 tuổi đã để mắt đến người thừa kế đẹp trai của Gia tộc Escalante, cô đã nhanh chóng biến cậu bé trở thành hôn phu của mình. Vì cho rằng những người đàn ông quý tộc đều như nhau, cô ấy nghĩ cô ấy thà chọn một người đẹp trai cho mình. Nhưng Cárcel vẫn chưa sẵn sàng cho hôn sự này, vậy nên anh ta đã dành 15 năm tiếp theo để tránh hôn sự ấy bằng mọi giá! May mắn thay, đó không phải vấn đề đối với Inés, vì cuộc hôn nhân thất bại này chính là điều cô ấy muốn. Trên thực tế, Inés cho phép Cárcel sống phóng túng tùy thích miễn là anh ấy không cản trở cô ấy. Thật không may, trở thành một gã trăng hoa không thú vị nữa khi được hôn thê của mình cho phép. Vậy chẳng phải cô ấy cũng đang lừa dối anh ta sao? Giờ đây, Cárcel quyết tâm thay đổi suy nghĩ của Inés về anh và chứng minh anh có thể là người chồng mà cô hằng mong ước.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 21:17 21/01/2023. MỚI
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 33

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 33

21/01/23 1 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 33
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 30

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 30

07/01/23 1 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 30
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 29

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 29

30/12/22 1 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 29
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 28

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 28

30/12/22 1 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 28
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 27

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 27

30/12/22 1 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 27
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 26

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 26

05/12/22 2 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 26
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 25

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 25

05/12/22 1 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 25
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 24

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 24

21/11/22 2 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 24
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 23

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 23

12/11/22 1 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 23
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 22

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 22

05/11/22 1 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 22
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 21

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 21

20/10/22 2 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 21
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 20

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 20

10/10/22 2 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 20
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 19

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 19

30/09/22 2 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 19
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 18

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 18

20/09/22 2 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 18
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 17

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 17

10/09/22 2 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 17
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 16

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 16

30/08/22 2 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 16
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 15

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 15

20/08/22 2 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 15
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 12

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 12

20/07/22 5 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 12
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 11

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 11

10/07/22 4 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 11
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 10

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 10

08/07/22 3 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 10
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 9

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 9

08/07/22 3 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 9
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 8

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 8

07/07/22 4 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 8
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 7

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 7

06/07/22 3 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 7
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 6

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 6

05/07/22 3 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 6
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 5

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 5

04/07/22 3 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 5
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 4

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 4

03/07/22 3 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 4
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 3

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 3

02/07/22 4 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 3
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 2

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 2

01/07/22 3 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 2
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 1

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 1

01/07/22 3 1

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 1
Ảnh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 0

01/07/22 2 0

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia
6 262

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia

Xem truyện tranh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia
Truyện Tranh Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu
5 113

Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu

Xem truyện tranh Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu
Truyện Tranh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ
3 84

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ

Xem truyện tranh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ
Truyện Tranh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính
11 231

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính

Xem truyện tranh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính
Truyện Tranh Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã
6 50

Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã

Xem truyện tranh Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã
Truyện Tranh Tìm Lại Camellia
12 458

Tìm Lại Camellia

Xem truyện tranh Tìm Lại Camellia
Truyện Tranh Không Thể Thoát Khỏi Người
10 120

Không Thể Thoát Khỏi Người

Xem truyện tranh Không Thể Thoát Khỏi Người
Truyện Tranh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch
9 138

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch

Xem truyện tranh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch