Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 17/08/2020
  • Tổng lượt xem: 2

Giới Thiệu

Trong gia tộc của cô gái Tư Linh này có một truyền thuyết kể rằng, nếu hôn được người mà số mệnh đã sắp đặt thì có thể đi vào giấc mơ của người ấy. Tình cờ, Tư Linh gặp được An Doãn Tu – thiếu gia an gia, còn không cẩn thận đánh mất nụ hôn đầu tiên, ai có thể ngờ được rằng Tư Linh lại là cô gái duy nhất có thể chạm được vào An Doãn Tu, số mệnh đã sắp đặt rồi có tránh cũng chẳng được.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 11:18 23/12/2022. MỚI
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 87

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 87

23/12/22 1 0 Season 1

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 87
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 86

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 86

22/12/22 1 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 86
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 85

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 85

21/12/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 85
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 84

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 84

04/04/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 84
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 83.5

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 83.5

03/04/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 83.5
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 83

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 83

02/04/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 83
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 82

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 82

01/04/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 82
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 81

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 81

31/03/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 81
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 80

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 80

30/03/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 80
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 79

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 79

29/03/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 79
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 78

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 78

28/03/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 78
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 77

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 77

27/03/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 77
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 76

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 76

26/03/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 76
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 75

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 75

25/03/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 75
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 74

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 74

24/03/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 74
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 73

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 73

23/03/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 73
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 72

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 72

22/03/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 72
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 71

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 71

21/03/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 71
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 70

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 70

20/03/22 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 70
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 69

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 69

11/11/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 69
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 68

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 68

10/11/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 68
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 67

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 67

19/10/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 67
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 66

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 66

18/10/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 66
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 65

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 65

03/10/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 65
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 64

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 64

01/10/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 64
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 63

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 63

24/09/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 63
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 62

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 62

11/09/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 62
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 61

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 61

06/09/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 61
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 60

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 60

05/09/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 60
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 59

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 59

03/09/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 59
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 58

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 58

02/09/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 58
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 57

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 57

01/09/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 57
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 56

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 56

31/08/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 56
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 55

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 55

28/07/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 55
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 54

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 54

22/07/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 54
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 53

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 53

21/07/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 53
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 52

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 52

19/07/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 52
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 51

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 51

07/07/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 51
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 50

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 50

04/07/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 50
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 49

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 49

01/07/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 49
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 48

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 48

30/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 48
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 47

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 47

29/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 47
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 46

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 46

27/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 46
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 45

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 45

24/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 45
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 44

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 44

22/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 44
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 43

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 43

20/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 43
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 42

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 42

16/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 42
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 41

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 41

13/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 41
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 40

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 40

10/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 40
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 39

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 39

08/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 39
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 38

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 38

07/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 38
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 37

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 37

05/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 37
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 36

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 36

04/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 36
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 35

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 35

01/06/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 35
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 34

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 34

31/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 34
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 33

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 33

30/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 33
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 32

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 32

27/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 32
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 31

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 31

26/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 31
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 30

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 30

24/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 30
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 29

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 29

22/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 29
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 28

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 28

21/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 28
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 27

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 27

19/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 27
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 26

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 26

17/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 26
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 25

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 25

15/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 25
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 24

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 24

13/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 24
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 23

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 23

11/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 23
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 22

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 22

07/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 22
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 21

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 21

05/05/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 21
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 20

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 20

30/04/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 20
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 19

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 19

29/04/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 19
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 18

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 18

25/04/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 18
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 16

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 16

22/04/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 16
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 15

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 15

21/04/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 15
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 14

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 14

20/04/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 14
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 13

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 13

18/04/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 13
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 12

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 12

17/04/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 12
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 11

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 11

15/04/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 11
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 10

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 10

11/04/21 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 10
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 9.2

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 9.2

25/10/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 9.2
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 9.1

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 9.1

19/10/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 9.1
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 8.2

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 8.2

03/10/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 8.2
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 8.1

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 8.1

28/09/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 8.1
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 7.2

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 7.2

26/09/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 7.2
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 7.1

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 7.1

25/09/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 7.1
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 6.2

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 6.2

14/09/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 6.2
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 6.1

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 6.1

11/09/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 6.1
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 5.2

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 5.2

06/09/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 5.2
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 5.1

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 5.1

05/09/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 5.1
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 4.2

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 4.2

02/09/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 4.2
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 4.1

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 4.1

02/09/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 4.1
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 3.2

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 3.2

25/08/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 3.2
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 3.1

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 3.1

24/08/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 3.1
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 2

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 2

17/08/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 2
Ảnh Khi Mộng Thần Yêu – Chap 1

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 1

17/08/20 0 0

Khi Mộng Thần Yêu – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Trăng Tròn Chia Hoan
2 22

Trăng Tròn Chia Hoan

Xem truyện tranh Trăng Tròn Chia Hoan
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
1 1

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
1 9

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
1 4

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
1 2

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái