Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Kiss Me
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Trọn bộ
  • Ngày thêm: 12/06/2019
  • Tổng lượt xem: 415

Giới Thiệu

Sự nhẫn nhục và thấp kém của cô ở kiếp trước để đôi lấy âm mưu và phản bội của người xung quanh, kiếp này cô trở lại, cô mạnh mẽ và cô phải khiến những bè bắt nạt mình phải trả giá! Làm sao để “ảnh hậu” này đào ngược được cuộc sống khốn đốn và chiếm được trái tim của vị bá đạo tổng tài…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 18:18 08/11/2020. MỚI
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 150

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 150

08/11/20 7 0 HẾT

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 150
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 149

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 149

07/11/20 5 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 149
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 148

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 148

05/11/20 4 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 148
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 147

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 147

04/11/20 4 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 147
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 146

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 146

01/11/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 146
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 145

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 145

25/10/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 145
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 144

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 144

24/10/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 144
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 143

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 143

22/10/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 143
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 142

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 142

19/10/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 142
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 141

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 141

17/10/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 141
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 140

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 140

14/10/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 140
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 139

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 139

12/10/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 139
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 138

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 138

04/10/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 138
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 137

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 137

03/10/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 137
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 136

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 136

28/09/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 136
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 135

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 135

26/09/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 135
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 134

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 134

25/09/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 134
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 133

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 133

17/09/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 133
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 132

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 132

16/09/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 132
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 131

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 131

11/09/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 131
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 130

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 130

07/09/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 130
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 129

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 129

30/08/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 129
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 128

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 128

28/08/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 128
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 127

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 127

24/08/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 127
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 126

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 126

15/08/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 126
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 125

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 125

13/08/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 125
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 124

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 124

12/08/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 124
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 123

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 123

09/08/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 123
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 122

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 122

08/08/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 122
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 121

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 121

22/07/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 121
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 120

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 120

21/07/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 120
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 119

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 119

20/07/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 119
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 118

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 118

19/07/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 118
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 117

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 117

18/07/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 117
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 116

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 116

17/07/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 116
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 115

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 115

27/06/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 115
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 114

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 114

26/06/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 114
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 113

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 113

20/06/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 113
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 112

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 112

19/06/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 112
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 111

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 111

13/06/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 111
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 110

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 110

12/06/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 110
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 109

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 109

06/06/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 109
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 108

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 108

05/06/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 108
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 107

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 107

30/05/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 107
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 106

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 106

29/05/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 106
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 105

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 105

23/05/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 105
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 104

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 104

22/05/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 104
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 103

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 103

16/05/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 103
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 102

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 102

15/05/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 102
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 101

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 101

09/05/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 101
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 100

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 100

08/05/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 100
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 99

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 99

02/05/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 99
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 98

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 98

01/05/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 98
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 97

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 97

25/04/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 97
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 96

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 96

24/04/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 96
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 95

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 95

18/04/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 95
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 94

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 94

17/04/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 94
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 93

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 93

11/04/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 93
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 92

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 92

10/04/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 92
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 91

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 91

03/04/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 91
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 90

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 90

28/03/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 90
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 89

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 89

27/03/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 89
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 88

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 88

21/03/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 88
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 87

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 87

20/03/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 87
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 86

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 86

14/03/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 86
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 85

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 85

13/03/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 85
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 84

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 84

07/03/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 84
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 83

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 83

06/03/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 83
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 82

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 82

29/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 82
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 81

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 81

28/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 81
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 80

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 80

22/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 80
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 79

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 79

21/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 79
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 78

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 78

15/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 78
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 77

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 77

14/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 77
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 76

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 76

12/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 76
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 75

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 75

11/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 75
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 74

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 74

10/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 74
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 73

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 73

09/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 73
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 72

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 72

08/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 72
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 71

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 71

07/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 71
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 70

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 70

05/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 70
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 69

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 69

04/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 69
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 68

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 68

03/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 68
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 67

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 67

02/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 67
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 66

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 66

01/02/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 66
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 65

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 65

31/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 65
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 64

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 64

29/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 64
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 63

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 63

28/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 63
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 62

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 62

27/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 62
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 61

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 61

26/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 61
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 60

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 60

25/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 60
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 59

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 59

24/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 59
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 58

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 58

23/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 58
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 57

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 57

22/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 57
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 56

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 56

21/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 56
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 55

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 55

20/01/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 55
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 54

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 54

19/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 54
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 53

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 53

18/01/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 53
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 52

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 52

17/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 52
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 51

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 51

16/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 51
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 50

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 50

15/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 50
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 49

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 49

14/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 49
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 48

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 48

13/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 48
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 47

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 47

12/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 47
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 46

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 46

11/01/20 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 46
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 45

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 45

10/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 45
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 44

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 44

09/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 44
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 43

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 43

04/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 43
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 42

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 42

03/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 42
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 41

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 41

02/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 41
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 40

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 40

01/01/20 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 40
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 39

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 39

31/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 39
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 38

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 38

30/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 38
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 37

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 37

29/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 37
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 36

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 36

28/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 36
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 35

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 35

27/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 35
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 34

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 34

22/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 34
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 33

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 33

21/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 33
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 32

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 32

17/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 32
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 31

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 31

16/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 31
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 30

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 30

15/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 30
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 29

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 29

13/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 29
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 28

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 28

12/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 28
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 27

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 27

11/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 27
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 26

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 26

06/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 26
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 25

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 25

02/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 25
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 24

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 24

01/12/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 24
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 23

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 23

30/11/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 23
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 22

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 22

27/11/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 22
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 21

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 21

26/11/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 21
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 20

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 20

25/11/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 20
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 19

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 19

24/11/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 19
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 18

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 18

18/11/19 2 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 18
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 17

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 17

14/11/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 17
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 16

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 16

13/11/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 16
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 15

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 15

10/11/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 15
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14

09/11/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13

27/10/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12

24/10/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11

22/10/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10

21/10/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9

07/10/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8

18/08/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7

15/08/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6

01/08/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5

25/07/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4

07/07/19 3 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3

28/06/19 4 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2

17/06/19 9 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2
Ảnh Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1

12/06/19 14 0

Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
1 1

Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi

Xem truyện tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
1 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
1 12

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
0 34

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Xem truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
2 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
6 64

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy

Xem truyện tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
1 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
2 40

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!