Mời bạn đánh giá truyện này!

Giới Thiệu

“Hiện tại chỉ còn chủ nhân thôi.”

Tôi đã chuyển sinh trở thành tiểu thư nhà bá tước trong một bộ tiểu thuyết tôi từng đọc ở kiếp trước.

Do đó, một thiếu niên nô lệ cha mang về sẽ tiêu diệt cả gia tộc, mình cũng sẽ nghênh đón một cái chết bi thảm.

Mặc dù đã cố gắng tránh đi vận mệnh bi thảm nhưng tất cả đều là uổng phí. Sau khi thức tỉnh làm đại pháp sư, hắn giết đã chết cha và toàn bộ người hầu.

Mình tưởng rằng… Mình cũng sẽ chết?

Nhưng phản diện của thế giới này lại ám ảnh mình.

Valetta sau khi thoát khỏi mạch truyện đã gần thêm một bước đến bóng tối chân thật.

Không chỉ có hoàng thất sử dụng thủ đoạn đê tiện, mà còn xuất hiện những ma vật không rõ nguồn gốc.

Liệu Valletta có thể bình yên mà sống không?

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 20:21 11/01/2023. MỚI
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 55

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 55

11/01/23 0 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 55
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 54

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 54

07/01/23 0 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 54
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 53

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 53

30/12/22 0 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 53
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 52

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 52

30/12/22 0 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 52
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 51

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 51

14/12/22 0 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 51
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 50

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 50

14/12/22 0 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 50
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 49

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 49

30/11/22 0 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 49
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 47

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 47

16/11/22 1 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 47
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 46

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 46

12/11/22 0 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 46
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 45

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 45

05/11/22 1 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 45
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 44

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 44

27/07/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 44
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 43

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 43

20/07/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 43
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 42

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 42

13/07/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 42
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 41

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 41

13/07/22 1 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 41
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 40

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 40

29/06/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 40
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 39

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 39

22/06/22 0 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 39
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 38

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 38

15/06/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 38
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 37

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 37

08/06/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 37
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 36

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 36

01/06/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 36
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 35

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 35

25/05/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 35
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 34

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 34

18/05/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 34
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 33

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 33

11/05/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 33
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 32

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 32

04/05/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 32
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 31

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 31

30/04/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 31
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 30

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 30

20/04/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 30
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 29

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 29

13/04/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 29
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 28

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 28

09/04/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 28
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 27

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 27

09/04/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 27
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 26

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 26

23/03/22 4 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 26
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 25

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 25

16/03/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 25
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 24

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 24

09/03/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 24
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 23

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 23

02/03/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 23
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 22

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 22

01/03/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 22
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 21

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 21

01/03/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 21
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 20

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 20

01/03/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 20
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 19

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 19

27/02/22 2 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 19
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 18

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 18

27/02/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 18
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 17

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 17

27/02/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 17
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 16

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 16

24/02/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 16
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 15

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 15

24/02/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 15
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 14

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 14

22/02/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 14
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 13

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 13

22/02/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 13
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 12

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 12

21/02/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 12
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 11

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 11

21/02/22 4 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 11
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 10

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 10

19/02/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 10
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 9

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 9

19/02/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 9
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 8

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 8

17/02/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 8
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 7

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 7

17/02/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 7
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 6

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 6

16/02/22 3 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 6
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 5

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 5

16/02/22 4 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 5
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 4

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 4

15/02/22 4 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 4
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 3

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 3

15/02/22 5 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 3
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 2

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 2

14/02/22 5 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 2
Ảnh Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 1

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 1

13/02/22 5 0

Không Thể Thoát Khỏi Người – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia
6 262

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia

Xem truyện tranh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia
Truyện Tranh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ
4 69

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ

Xem truyện tranh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ
Truyện Tranh Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu
5 113

Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu

Xem truyện tranh Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu
Truyện Tranh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ
3 84

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ

Xem truyện tranh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ
Truyện Tranh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính
11 231

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính

Xem truyện tranh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính
Truyện Tranh Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã
6 50

Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã

Xem truyện tranh Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã
Truyện Tranh Tìm Lại Camellia
12 458

Tìm Lại Camellia

Xem truyện tranh Tìm Lại Camellia
Truyện Tranh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch
9 138

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch

Xem truyện tranh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch