Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Tinh Dã Anh
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: A3
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 06/08/2021
  • Tổng lượt xem: 33

Giới Thiệu

Tộc Đông Nữ, chế độ mẫu hệ ở nữ nhi quốc, từ thời cổ đại đã tuân theo quy tắc trọng nữ khinh nam, sống cuộc sống nơi núi rừng. Chàng Trai đông nữ Lý Thiên Kiều bởi vì nhận lệnh của gia tộc rời khỏi tộc gia nhập vào thế giới, đến một thành phố xa lạ, quyết định dùng tất cả cách thức của mình để tấn công người phụ nữ bên cạnh tổng tài – Kim Uyển, đổi lại thông tin có ích cho Đông Nữ, nhưng không ngờ rằng người phụ nữ này lại muốn được cưới hỏi đàng hoàng với hắn ta?

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 19:24 08/01/2023. MỚI
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 84

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 84

08/01/23 2 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 84
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 83

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 83

27/10/22 2 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 83
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 82

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 82

22/10/22 1 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 82
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 81

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 81

07/10/22 1 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 81
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 80

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 80

03/10/22 1 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 80
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 79

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 79

19/09/22 1 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 79
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 78

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 78

09/09/22 1 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 78
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 77

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 77

25/08/22 2 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 77
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 76

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 76

21/08/22 1 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 76
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 75

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 75

12/08/22 2 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 75
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 74

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 74

05/08/22 5 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 74
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 73

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 73

04/08/22 2 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 73
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 72

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 72

31/07/22 2 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 72
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 71

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 71

31/07/22 2 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 71
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 70

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 70

27/07/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 70
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 69

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 69

26/07/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 69
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 68

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 68

19/07/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 68
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 67

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 67

12/07/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 67
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 66

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 66

06/07/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 66
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 65

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 65

05/07/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 65
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 64

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 64

22/06/22 1 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 64
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 63

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 63

14/06/22 1 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 63
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 62

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 62

11/06/22 1 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 62
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 61

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 61

06/06/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 61
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 60

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 60

31/05/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 60
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 59

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 59

25/05/22 1 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 59
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 58

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 58

22/05/22 1 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 58
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 57

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 57

21/05/22 1 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 57
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 56

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 56

20/05/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 56
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 55

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 55

20/05/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 55
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 54

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 54

13/05/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 54
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 53

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 53

10/05/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 53
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 52

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 52

02/05/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 52
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 51

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 51

30/04/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 51
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 50

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 50

24/04/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 50
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 49

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 49

17/04/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 49
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 48

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 48

06/04/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 48
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 47

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 47

05/04/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 47
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 46

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 46

03/04/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 46
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 45

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 45

02/04/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 45
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 44

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 44

01/04/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 44
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 43

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 43

31/03/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 43
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 42

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 42

28/02/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 42
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 41

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 41

25/02/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 41
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 40.7

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 40.7

15/02/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 40.7
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 40.6

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 40.6

14/02/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 40.6
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 40.5

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 40.5

13/02/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 40.5
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 40

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 40

31/01/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 40
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 39

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 39

30/01/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 39
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 38

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 38

17/01/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 38
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 37

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 37

08/01/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 37
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 36

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 36

07/01/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 36
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 35

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 35

05/01/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 35
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 34

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 34

01/01/22 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 34
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 33

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 33

29/12/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 33
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 32

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 32

26/12/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 32
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 31

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 31

22/12/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 31
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 30

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 30

16/12/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 30
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 29

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 29

15/12/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 29
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 28

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 28

14/12/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 28
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 27

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 27

08/12/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 27
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 26

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 26

30/11/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 26
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 25

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 25

28/11/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 25
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 24

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 24

22/11/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 24
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 23

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 23

20/11/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 23
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 22

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 22

19/11/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 22
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 21

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 21

02/11/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 21
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 20

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 20

30/10/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 20
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 19

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 19

25/10/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 19
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 18

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 18

21/10/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 18
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 17

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 17

12/10/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 17
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16.5

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16.5

11/10/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16.5
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16

07/10/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 15

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 15

04/10/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 15
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 14

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 14

28/09/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 14
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 13

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 13

27/09/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 13
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 12

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 12

22/09/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 12
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 11

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 11

14/09/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 11
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 10

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 10

06/09/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 10
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 9

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 9

01/09/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 9
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 8

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 8

24/08/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 8
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 7

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 7

22/08/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 7
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 6

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 6

16/08/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 6
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 5

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 5

11/08/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 5
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 4

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 4

10/08/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 4
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 3

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 3

09/08/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 3
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 2

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 2

08/08/21 0 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 2
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 1

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 1

06/08/21 2 0

Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Xuân Phong Mộc Kiêu Dương
0 1

Xuân Phong Mộc Kiêu Dương

Xem truyện tranh Xuân Phong Mộc Kiêu Dương
Truyện Tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
1 1

Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới

Xem truyện tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
Truyện Tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
0 20

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính

Xem truyện tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
Truyện Tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
5 60

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Xem truyện tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Truyện Tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
1 26

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Xem truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
Truyện Tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1 99

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Xem truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
Truyện Tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
3 151

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Xem truyện tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
Truyện Tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
2 158

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Xem truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương