Mời bạn đánh giá truyện này!

Giới Thiệu

Chỉ vì một câu nói vô ý sáu năm trước, trưởng công chúa sa cơ thất thế vậy mà bị ép gả cho Đông Xưởng Đề Đốc quyền lực khuynh đảo triều đình? Công chúa thật và thái giám giả, thật sự là oan gia ngõ hẹp! Vào đêm tân hôn, Thẩm đề đốc chống đỡ áp sát nàng trên chiếc giường nhỏ, nhếch miệng cười, “Thần muốn hỏi Trưởng công chúa món nợ năm xưa tính thế nào.” Trường Ninh nước mắt giàn giụa nhìn người nam nhân tuấn mỹ ở gần sát, run run đáp: “Đừng đến đây, lui lui lui lui ra!” Nhưng mà, Thẩm đề đốc người tính sổ, sao lại có chút ngọt ngào vậy?

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 13:54 11/08/2023. MỚI
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.13

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.13

11/08/23 1 0 HẾT

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.13
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.12

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.12

11/06/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.12
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.11

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.11

07/06/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.11
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.10

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.10

06/06/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.10
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.9

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.9

05/06/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.9
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.8

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.8

04/06/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.8
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.7

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.7

19/05/23 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.7
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.6

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.6

18/05/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.6
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.5

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.5

17/05/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119.5
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119

29/04/23 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 119
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 118

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 118

29/04/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 118
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 117

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 117

29/04/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 117
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 116

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 116

28/04/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 116
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 115

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 115

27/04/23 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 115
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 114

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 114

11/03/23 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 114
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 113

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 113

03/03/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 113
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 112

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 112

02/03/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 112
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 111

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 111

01/03/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 111
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 110

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 110

28/02/23 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 110
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 109

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 109

15/01/23 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 109
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 108

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 108

26/12/22 3 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 108
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 107

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 107

22/12/22 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 107
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 106

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 106

21/12/22 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 106
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 105

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 105

26/11/22 4 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 105
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 104

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 104

25/11/22 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 104
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 103

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 103

24/11/22 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 103
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 102

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 102

01/11/22 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 102
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 101

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 101

31/10/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 101
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 100

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 100

13/10/22 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 100
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 99

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 99

07/10/22 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 99
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 98

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 98

02/10/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 98
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 97

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 97

01/10/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 97
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 96

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 96

18/09/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 96
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 95

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 95

08/09/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 95
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 94

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 94

04/09/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 94
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 93

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 93

03/09/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 93
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 92

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 92

02/09/22 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 92
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 91

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 91

01/09/22 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 91
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 90

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 90

31/08/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 90
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 89

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 89

30/08/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 89
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 88

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 88

29/08/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 88
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 87

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 87

18/07/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 87
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 86

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 86

16/07/22 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 86
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 85

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 85

15/07/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 85
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 84

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 84

14/06/22 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 84
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 83

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 83

10/06/22 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 83
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 82

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 82

09/06/22 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 82
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 81

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 81

26/05/22 1 1

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 81
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 80

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 80

25/05/22 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 80
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 79

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 79

22/05/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 79
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 78

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 78

29/04/22 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 78
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 77

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 77

20/04/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 77
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 76

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 76

19/04/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 76
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 75

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 75

15/04/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 75
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 74

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 74

30/03/22 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 74
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 73

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 73

21/03/22 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 73
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 72

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 72

14/03/22 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 72
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 71

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 71

07/03/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 71
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 70

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 70

01/03/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 70
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 69

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 69

25/02/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 69
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 68

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 68

19/02/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 68
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 67

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 67

17/02/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 67
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 66

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 66

07/02/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 66
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 65

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 65

24/01/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 65
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 64

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 64

18/01/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 64
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 63

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 63

11/01/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 63
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 62

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 62

07/01/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 62
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 61

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 61

05/01/22 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 61
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 60

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 60

19/12/21 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 60
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 59

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 59

02/12/21 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 59
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 58

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 58

23/11/21 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 58
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 57

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 57

17/11/21 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 57
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 56

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 56

09/11/21 0 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 56
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 55

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 55

01/11/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 55
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 54

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 54

29/10/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 54
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 53

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 53

23/10/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 53
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 52

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 52

15/10/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 52
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 51

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 51

06/10/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 51
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 50

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 50

05/10/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 50
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 49

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 49

28/09/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 49
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 48

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 48

27/09/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 48
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 47

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 47

22/09/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 47
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 46

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 46

21/09/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 46
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 45

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 45

17/09/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 45
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 44

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 44

06/09/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 44
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 43

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 43

02/09/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 43
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 42

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 42

01/09/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 42
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 41

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 41

26/08/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 41
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 40

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 40

25/08/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 40
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 39

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 39

20/08/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 39
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 38

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 38

19/08/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 38
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 37

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 37

17/08/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 37
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 36

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 36

16/08/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 36
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 35

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 35

04/08/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 35
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 34

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 34

03/08/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 34
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 33

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 33

29/07/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 33
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 32

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 32

27/07/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 32
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 31

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 31

23/07/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 31
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 30

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 30

21/07/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 30
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 29

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 29

14/07/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 29
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 28

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 28

13/07/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 28
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 27

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 27

10/07/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 27
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 26

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 26

09/07/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 26
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 25

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 25

30/06/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 25
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 24

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 24

29/06/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 24
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 23

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 23

29/06/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 23
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 22

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 22

23/06/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 22
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 21

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 21

14/06/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 21
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 20

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 20

14/06/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 20
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 19

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 19

06/06/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 19
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 18

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 18

05/06/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 18
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 17

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 17

28/05/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 17
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 16

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 16

26/05/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 16
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 15

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 15

24/05/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 15
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 14

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 14

22/05/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 14
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 13

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 13

15/05/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 13
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 12

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 12

13/05/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 12
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 11

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 11

12/05/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 11
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 10

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 10

11/05/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 10
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 9

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 9

08/05/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 9
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 8

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 8

06/05/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 8
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 7

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 7

28/04/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 7
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 6

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 6

23/04/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 6
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 5

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 5

13/04/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 5
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 4

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 4

04/04/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 4
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 3

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 3

30/03/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 3
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 2

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 2

27/03/21 2 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 2
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 1

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 1

19/03/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 1
Ảnh Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 0

07/02/21 1 0

Lui Lui Lui Lui Ra! – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Trăng Tròn Chia Hoan
2 19

Trăng Tròn Chia Hoan

Xem truyện tranh Trăng Tròn Chia Hoan
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
1 1

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
1 9

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
1 4

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
1 2

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái