Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 21/03/2023
  • Tổng lượt xem: 3

Giới Thiệu

Thật không may, Diệp Tiểu Dư – tác giả của tiểu thuyết online bất ngờ xuyên không về thời cổ đại, và trở thành Húc Vương Phi – nữ chính của cuốn tiểu thuyết do chính bản thân cô ấy viết ra . Còn Húc Vương- nam chính mà cô ấy thiết lập ra trong lúc thần trí không ổn định, lại là một kẻ đa nhân cách, lúc bấy giờ hắn ta chính là em trai duy nhất của Đương Kim Hoàng Đế, nhưng quyền lực không lớn, trên đầu còn ba ngọn núi lớn đó là: Hoàng Thượng, Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu. Diệp Tiểu Dư run rẩy kêu than: “ Cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây?”

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 12:34 18/09/2023. MỚI
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 27

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 27

18/09/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 27
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 26

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 26

14/09/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 26
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 25

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 25

08/09/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 25
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 24

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 24

17/08/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 24
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 23

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 23

16/08/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 23
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 22

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 22

15/08/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 22
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 22

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 22

15/08/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 22
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 21

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 21

05/08/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 21
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 20

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 20

16/07/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 20
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 19

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 19

07/07/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 19
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 18

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 18

24/06/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 18
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 17

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 17

15/06/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 17
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 16

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 16

01/06/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 16
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 15

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 15

21/05/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 15
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 14

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 14

12/05/23 1 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 14
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 13

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 13

10/05/23 1 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 13
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 12

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 12

27/04/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 12
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 11

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 11

22/04/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 11
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 10

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 10

13/04/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 10
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 9

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 9

05/04/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 9
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 8

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 8

29/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 8
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 7

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 7

27/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 7
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 6

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 6

26/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 6
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 5

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 5

25/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 5
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 4

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 4

24/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 4
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 3

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 3

23/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 3
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 2

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 2

22/03/23 1 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 2
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 1

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 1

21/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
0 0
MỚI

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
0 3

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
0 2

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
0 1

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
Truyện Tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
0 8

Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu

Xem truyện tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
Truyện Tranh Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
0 6

Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người

Xem truyện tranh Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
Truyện Tranh Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào
0 9

Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào

Xem truyện tranh Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào
Truyện Tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
0 2

Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!

Xem truyện tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
Truyện Tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo
1 15

Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo

Xem truyện tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo