Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 21/03/2023
  • Tổng lượt xem: 5

Giới Thiệu

Thật không may, Diệp Tiểu Dư – tác giả của tiểu thuyết online bất ngờ xuyên không về thời cổ đại, và trở thành Húc Vương Phi – nữ chính của cuốn tiểu thuyết do chính bản thân cô ấy viết ra . Còn Húc Vương- nam chính mà cô ấy thiết lập ra trong lúc thần trí không ổn định, lại là một kẻ đa nhân cách, lúc bấy giờ hắn ta chính là em trai duy nhất của Đương Kim Hoàng Đế, nhưng quyền lực không lớn, trên đầu còn ba ngọn núi lớn đó là: Hoàng Thượng, Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu. Diệp Tiểu Dư run rẩy kêu than: “ Cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây?”

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 15:10 17/02/2024. MỚI
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 48

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 48

17/02/24 1 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 48
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 47

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 47

16/02/24 1 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 47
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 46

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 46

11/02/24 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 46
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 45

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 45

05/02/24 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 45
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 44

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 44

16/01/24 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 44
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 43

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 43

05/01/24 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 43
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 42

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 42

01/01/24 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 42
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 41

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 41

23/12/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 41
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 40

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 40

22/12/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 40
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 39

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 39

10/12/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 39
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 38

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 38

04/12/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 38
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 37

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 37

28/11/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 37
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 36

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 36

24/11/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 36
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 35

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 35

14/11/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 35
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 34

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 34

09/11/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 34
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 33

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 33

04/11/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 33
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 32

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 32

02/11/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 32
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 31

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 31

31/10/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 31
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 30

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 30

30/10/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 30
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 29

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 29

24/09/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 29
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 28

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 28

23/09/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 28
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 27

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 27

18/09/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 27
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 26

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 26

14/09/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 26
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 25

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 25

08/09/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 25
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 24

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 24

17/08/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 24
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 23

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 23

16/08/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 23
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 22

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 22

15/08/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 22
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 22

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 22

15/08/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 22
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 21

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 21

05/08/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 21
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 20

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 20

16/07/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 20
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 19

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 19

07/07/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 19
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 18

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 18

24/06/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 18
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 17

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 17

15/06/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 17
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 16

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 16

01/06/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 16
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 15

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 15

21/05/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 15
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 14

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 14

12/05/23 1 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 14
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 13

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 13

10/05/23 1 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 13
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 12

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 12

27/04/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 12
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 11

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 11

22/04/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 11
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 10

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 10

13/04/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 10
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 9

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 9

05/04/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 9
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 8

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 8

29/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 8
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 7

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 7

27/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 7
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 6

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 6

26/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 6
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 5

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 5

25/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 5
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 4

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 4

24/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 4
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 3

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 3

23/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 3
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 2

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 2

22/03/23 1 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 2
Ảnh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 1

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam [...] – Chap 1

21/03/23 0 0

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Trăng Tròn Chia Hoan
2 19

Trăng Tròn Chia Hoan

Xem truyện tranh Trăng Tròn Chia Hoan
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
1 1

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
1 9

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
1 4

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
1 2

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái