Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 31/12/2021
  • Tổng lượt xem: 98

Giới Thiệu

Câu chuyện diễn ra tại Đế quốc Alstraus ở Lục địa phía Tây, nơi loài người và tộc quái vật xung đột và chiến đấu từ ngày này qua ngày khác. Nữ chính Ninita, là con gái duy nhất của Hầu tước, từ nhỏ đã ngây thơ và thông minh xuất chúng, có tài năng diệt trừ yêu quỷ rất tốt, ai cũng mong cô ấy sẽ tu luyện trở thành một tu sĩ ngàn năm hiếm gặp, nhưng sau đó, định mệnh đưa đẩy, cô đã yêu Jeff – vị vua của sói.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 17:19 24/01/2023. MỚI
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 70

Ninita Yêu Dấu – Chap 70

24/01/23 0 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 70
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 69

Ninita Yêu Dấu – Chap 69

17/01/23 0 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 69
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 68

Ninita Yêu Dấu – Chap 68

08/01/23 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 68
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 67

Ninita Yêu Dấu – Chap 67

04/01/23 0 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 67
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 66

Ninita Yêu Dấu – Chap 66

02/01/23 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 66
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 65

Ninita Yêu Dấu – Chap 65

19/12/22 0 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 65
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 64

Ninita Yêu Dấu – Chap 64

11/12/22 0 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 64
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 63

Ninita Yêu Dấu – Chap 63

05/12/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 63
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 62

Ninita Yêu Dấu – Chap 62

28/11/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 62
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 61

Ninita Yêu Dấu – Chap 61

27/11/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 61
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 60

Ninita Yêu Dấu – Chap 60

06/11/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 60
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 59

Ninita Yêu Dấu – Chap 59

30/10/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 59
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 58

Ninita Yêu Dấu – Chap 58

23/10/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 58
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 57

Ninita Yêu Dấu – Chap 57

16/10/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 57
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 56

Ninita Yêu Dấu – Chap 56

09/10/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 56
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 55

Ninita Yêu Dấu – Chap 55

03/10/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 55
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 54

Ninita Yêu Dấu – Chap 54

25/09/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 54
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 53

Ninita Yêu Dấu – Chap 53

18/09/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 53
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 52

Ninita Yêu Dấu – Chap 52

11/09/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 52
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 51

Ninita Yêu Dấu – Chap 51

11/09/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 51
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 50

Ninita Yêu Dấu – Chap 50

05/09/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 50
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 49

Ninita Yêu Dấu – Chap 49

29/08/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 49
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 48

Ninita Yêu Dấu – Chap 48

14/08/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 48
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 47

Ninita Yêu Dấu – Chap 47

10/08/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 47
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 46

Ninita Yêu Dấu – Chap 46

31/07/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 46
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 45

Ninita Yêu Dấu – Chap 45

29/07/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 45
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 44

Ninita Yêu Dấu – Chap 44

22/07/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 44
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 43

Ninita Yêu Dấu – Chap 43

21/07/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 43
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 42

Ninita Yêu Dấu – Chap 42

20/07/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 42
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 41

Ninita Yêu Dấu – Chap 41

15/07/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 41
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 40

Ninita Yêu Dấu – Chap 40

13/07/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 40
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 39

Ninita Yêu Dấu – Chap 39

12/07/22 3 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 39
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 38

Ninita Yêu Dấu – Chap 38

08/06/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 38
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 37

Ninita Yêu Dấu – Chap 37

07/06/22 3 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 37
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 36

Ninita Yêu Dấu – Chap 36

27/05/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 36
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 35

Ninita Yêu Dấu – Chap 35

26/05/22 3 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 35
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 34

Ninita Yêu Dấu – Chap 34

13/05/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 34
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 33

Ninita Yêu Dấu – Chap 33

12/05/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 33
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 32

Ninita Yêu Dấu – Chap 32

11/05/22 2 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 32
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 31

Ninita Yêu Dấu – Chap 31

20/04/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 31
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 30

Ninita Yêu Dấu – Chap 30

13/04/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 30
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 29

Ninita Yêu Dấu – Chap 29

07/04/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 29
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 28

Ninita Yêu Dấu – Chap 28

02/04/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 28
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 27

Ninita Yêu Dấu – Chap 27

01/04/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 27
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 26

Ninita Yêu Dấu – Chap 26

31/03/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 26
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 25

Ninita Yêu Dấu – Chap 25

28/03/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 25
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 24

Ninita Yêu Dấu – Chap 24

24/03/22 1 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 24
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 23

Ninita Yêu Dấu – Chap 23

15/03/22 39 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 23
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 22

Ninita Yêu Dấu – Chap 22

14/03/22 24 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 22
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 21

Ninita Yêu Dấu – Chap 21

13/03/22 45 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 21
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 20

Ninita Yêu Dấu – Chap 20

28/02/22 37 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 20
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 19

Ninita Yêu Dấu – Chap 19

27/02/22 68 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 19
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 18

Ninita Yêu Dấu – Chap 18

25/02/22 56 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 18
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 17

Ninita Yêu Dấu – Chap 17

24/02/22 66 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 17
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 16

Ninita Yêu Dấu – Chap 16

19/02/22 67 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 16
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 15

Ninita Yêu Dấu – Chap 15

17/02/22 89 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 15
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 14

Ninita Yêu Dấu – Chap 14

14/02/22 93 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 14
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 13

Ninita Yêu Dấu – Chap 13

10/02/22 107 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 13
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 12

Ninita Yêu Dấu – Chap 12

06/02/22 124 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 12
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 11

Ninita Yêu Dấu – Chap 11

02/02/22 101 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 11
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 10

Ninita Yêu Dấu – Chap 10

01/02/22 138 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 10
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 9

Ninita Yêu Dấu – Chap 9

25/01/22 175 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 9
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 8

Ninita Yêu Dấu – Chap 8

24/01/22 68 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 8
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 7

Ninita Yêu Dấu – Chap 7

23/01/22 203 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 7
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 6

Ninita Yêu Dấu – Chap 6

15/01/22 182 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 6
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 5

Ninita Yêu Dấu – Chap 5

12/01/22 133 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 5
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 4

Ninita Yêu Dấu – Chap 4

11/01/22 210 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 4
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 3

Ninita Yêu Dấu – Chap 3

05/01/22 174 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 3
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 2

Ninita Yêu Dấu – Chap 2

04/01/22 338 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 2
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 1

Ninita Yêu Dấu – Chap 1

01/01/22 537 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 1
Ảnh Ninita Yêu Dấu – Chap 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 0

31/12/21 3 0

Ninita Yêu Dấu – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
0 2

Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!

Xem truyện tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
Truyện Tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo
2 15

Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo

Xem truyện tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo
Truyện Tranh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh
1 5

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh

Xem truyện tranh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh
Truyện Tranh Quán Kịch Bản Trần Mộng
1 39

Quán Kịch Bản Trần Mộng

Xem truyện tranh Quán Kịch Bản Trần Mộng
Truyện Tranh Nghe Nói Tôi Là Đại Tiểu Thư Phản Diện
3 39

Nghe Nói Tôi Là Đại Tiểu Thư Phản Diện

Xem truyện tranh Nghe Nói Tôi Là Đại Tiểu Thư Phản Diện
Truyện Tranh Sủng Hậu Của Vương
3 104

Sủng Hậu Của Vương

Xem truyện tranh Sủng Hậu Của Vương
Truyện Tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
2 137

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Xem truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
Truyện Tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc
2 137

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Xem truyện tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc
Truyện Tranh Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết
2 3

Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết

Xem truyện tranh Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết
Truyện Tranh Tháng Sáu Không Hẹn Mà Gặp
5 52

Tháng Sáu Không Hẹn Mà Gặp

Xem truyện tranh Tháng Sáu Không Hẹn Mà Gặp