Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 06/04/2021
  • Tổng lượt xem: 137

Giới Thiệu

Thân mang vận rủi, nàng vì muốn thoát khỏi số phận bi thảm trong hoàng cung nên nàng đã quyết định chọn gả cho Phủ công tước. Khó dự đoán trước tra nam lại mang những bất hạnh đó áp đặt lên đầu cô, kết hợp với tiểu tam ngược đãi (lăng nhục) cô cho đến chết. Nhưng không ngờ nhận được cơ hội sống lại một lần nữa. Một lần nữa tỉnh lại, cô đã trở về lúc nhỏ, đối mặt với tỳ nữ trung thành, phụ vương ghẻ lạnh, thiếu niên không rõ thân phận (bí ẩn), cô ấy làm sao có thể thay đổi thay đổi được vận mệnh của kiếp trước.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 10:48 05/10/2022. MỚI
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 102

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 102

05/10/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 102
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 101

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 101

04/10/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 101
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 100

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 100

03/10/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 100
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 99

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 99

02/10/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 99
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 98

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 98

01/10/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 98
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 97

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 97

31/08/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 97
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 96

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 96

30/08/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 96
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 95

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 95

29/08/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 95
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 94

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 94

28/08/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 94
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 93

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 93

27/08/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 93
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 92

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 92

26/08/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 92
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 91

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 91

29/07/22 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 91
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 90

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 90

27/07/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 90
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 89

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 89

26/07/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 89
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 88

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 88

21/05/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 88
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 87

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 87

20/05/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 87
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 86

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 86

19/05/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 86
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 85

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 85

18/05/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 85
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 84

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 84

17/05/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 84
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 83

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 83

16/05/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 83
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 82

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 82

15/05/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 82
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 81

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 81

14/05/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 81
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 80

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 80

13/05/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 80
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 79

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 79

12/05/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 79
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 78

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 78

11/05/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 78
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 77

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 77

10/05/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 77
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 76

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 76

09/05/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 76
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 75

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 75

08/05/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 75
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 74

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 74

07/05/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 74
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 73

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 73

15/04/22 2 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 73
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 72

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 72

14/04/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 72
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 71

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 71

13/04/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 71
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 70

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 70

12/04/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 70
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 69

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 69

05/01/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 69
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 68

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 68

04/01/22 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 68
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 67

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 67

01/01/22 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 67
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 66

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 66

28/12/21 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 66
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 65

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 65

27/12/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 65
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 64

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 64

25/12/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 64
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 63

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 63

24/12/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 63
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 62

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 62

23/12/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 62
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 61

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 61

22/12/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 61
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 60

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 60

30/11/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 60
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 59

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 59

29/11/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 59
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 58

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 58

28/11/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 58
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 57

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 57

27/11/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 57
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 56

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 56

26/11/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 56
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 55

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 55

25/11/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 55
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 54

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 54

21/08/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 54
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 53

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 53

17/08/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 53
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 52

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 52

16/08/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 52
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 51

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 51

15/08/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 51
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 50

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 50

14/08/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 50
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 49

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 49

13/08/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 49
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 48

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 48

12/08/21 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 48
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 47

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 47

11/08/21 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 47
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 46

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 46

09/08/21 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 46
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 45

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 45

06/08/21 0 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 45
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 44

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 44

05/08/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 44
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 43

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 43

01/08/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 43
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 42

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 42

04/07/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 42
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 41

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 41

03/07/21 2 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 41
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 40

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 40

28/06/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 40
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 39

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 39

26/06/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 39
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 38

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 38

25/06/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 38
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 37

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 37

24/06/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 37
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 36

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 36

18/06/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 36
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 35

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 35

04/06/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 35
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 34

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 34

03/06/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 34
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 33

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 33

02/06/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 33
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 32

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 32

30/05/21 2 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 32
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 31

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 31

29/05/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 31
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 30

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 30

28/05/21 1 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 30
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 29

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 29

27/05/21 2 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 29
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 28

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 28

24/05/21 2 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 28
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 24

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 24

23/05/21 2 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 24
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 23

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 23

21/05/21 2 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 23
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 22

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 22

19/05/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 22
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 21

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 21

17/05/21 2 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 21
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 20

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 20

15/05/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 20
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 19

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 19

13/05/21 2 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 19
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 18

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 18

12/05/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 18
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 17

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 17

03/05/21 2 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 17
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 16

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 16

01/05/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 16
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 15

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 15

29/04/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 15
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 14

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 14

27/04/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 14
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 13

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 13

25/04/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 13
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 12

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 12

23/04/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 12
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 11

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 11

22/04/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 11
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 10

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 10

20/04/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 10
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 9

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 9

19/04/21 2 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 9
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 8

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 8

17/04/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 8
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 7

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 7

16/04/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 7
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 6

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 6

15/04/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 6
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 5

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 5

14/04/21 3 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 5
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 4

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 4

11/04/21 4 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 4
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 3

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 3

09/04/21 4 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 3
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 2.2

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 2.2

07/04/21 4 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 2.2
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 2.1

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 2.1

07/04/21 4 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 2.1
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 1

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 1

06/04/21 5 0

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Trăng Tròn Chia Hoan
2 19

Trăng Tròn Chia Hoan

Xem truyện tranh Trăng Tròn Chia Hoan
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
1 1

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
1 9

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
1 4

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
1 2

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái