Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 10/04/2023
  • Tổng lượt xem: 34

Giới Thiệu

Học bá dịu dàng cứng rắn & thiếu nữ kiêu ngạo lạnh lùng. Trì Đường và Du Dư đều là những con người bị kính nhi viễn chi xem là khác loài, trong suốt quãng thời gian trung học, hai người trở thành bạn cùng bàn, bạn chung phòng, bảo vệ lẫn nhau. Tình cảm hai người từ ngây thơ đến lúc sâu đậm…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 18:32 25/02/2024. MỚI
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 51

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 51

25/02/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 51
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 50

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 50

10/02/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 50
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 49

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 49

05/02/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 49
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 48

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 48

04/02/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 48
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 47

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 47

04/02/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 47
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 46

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 46

02/02/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 46
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 45

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 45

28/01/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 45
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 44

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 44

27/01/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 44
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 43

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 43

22/01/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 43
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 42

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 42

21/01/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 42
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 41

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 41

08/01/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 41
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 40

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 40

07/01/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 40
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 39

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 39

06/01/24 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 39
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 38

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 38

30/12/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 38
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 37

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 37

21/12/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 37
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 36

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 36

20/12/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 36
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 35

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 35

17/12/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 35
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 34

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 34

16/12/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 34
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 33

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 33

15/12/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 33
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 32

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 32

13/12/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 32
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 31

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 31

12/12/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 31
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 30

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 30

21/09/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 30
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 29

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 29

10/09/23 1 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 29
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 28

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 28

09/09/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 28
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 27

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 27

16/08/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 27
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 26

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 26

09/08/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 26
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 25

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 25

03/08/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 25
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 24

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 24

27/07/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 24
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 23

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 23

20/07/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 23
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 22

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 22

13/07/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 22
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 21

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 21

07/07/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 21
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 20

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 20

29/06/23 1 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 20
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 19

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 19

21/06/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 19
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 18

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 18

14/06/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 18
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 17

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 17

09/06/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 17
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 16

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 16

01/06/23 0 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 16
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 15

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 15

24/05/23 1 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 15
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 14

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 14

18/05/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 14
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 13

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 13

11/05/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 13
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 12

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 12

05/05/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 12
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 11

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 11

04/05/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 11
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 10

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 10

19/04/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 10
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 9

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 9

18/04/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 9
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 8

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 8

17/04/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 8
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 7

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 7

16/04/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 7
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 6

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 6

15/04/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 6
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 5

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 5

14/04/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 5
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 4

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 4

13/04/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 4
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 3

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 3

12/04/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 3
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 2

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 2

11/04/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 2
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 1

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 1

10/04/23 2 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 1
Ảnh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô [...] – Chap 0

10/04/23 3 0

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
1 1

Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi

Xem truyện tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
1 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
1 12

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
2 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
6 64

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy

Xem truyện tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
1 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
2 40

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!