Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: A3
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 02/01/2020
  • Tổng lượt xem: 26

Giới Thiệu

Tự hỏi dung nhan phụ nữ quan trọng thế nào? Cô là hoàng hậu được tiên hoàng chọn, nhưng sau khi một nửa khuôn mặt bị hủy nhan, cô từ hậu biến thành phi. Muội muội xinh đẹp của cô vào cung làm hậu còn cô phải gả cho Tuyết Thân vương tàn nhẫn…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 09:24 13/06/2022. MỚI
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 257

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 257

13/06/22 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 257
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 256

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 256

03/06/22 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 256
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 255

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 255

16/05/22 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 255
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 254

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 254

15/05/22 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 254
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 253

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 253

10/04/22 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 253
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 252

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 252

23/03/22 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 252
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 251

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 251

08/03/22 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 251
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 250

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 250

25/02/22 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 250
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 249

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 249

23/02/22 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 249
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 248

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 248

30/01/22 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 248
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 247

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 247

29/01/22 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 247
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 246

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 246

27/12/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 246
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 245

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 245

10/12/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 245
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 244

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 244

18/11/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 244
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 243

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 243

04/11/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 243
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 242

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 242

28/10/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 242
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 241

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 241

19/10/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 241
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 240

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 240

09/10/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 240
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 239

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 239

08/10/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 239
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 238

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 238

27/09/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 238
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 237

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 237

21/09/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 237
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 236

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 236

20/09/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 236
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 235

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 235

12/09/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 235
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 234

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 234

02/09/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 234
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 233

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 233

01/09/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 233
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 232

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 232

31/08/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 232
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 231

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 231

26/08/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 231
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 230

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 230

18/08/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 230
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 229

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 229

14/08/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 229
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 228

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 228

13/08/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 228
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 227

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 227

12/08/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 227
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 226

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 226

11/08/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 226
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 225

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 225

04/08/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 225
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 224

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 224

01/08/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 224
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 223

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 223

25/07/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 223
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 222

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 222

22/07/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 222
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 221

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 221

19/07/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 221
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 220

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 220

18/07/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 220
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 219

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 219

10/07/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 219
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 218

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 218

09/07/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 218
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 217

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 217

04/07/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 217
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 216

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 216

03/07/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 216
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 215

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 215

01/07/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 215
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 214

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 214

23/06/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 214
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 213

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 213

21/06/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 213
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 212

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 212

20/06/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 212
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 211

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 211

13/06/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 211
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 210

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 210

08/06/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 210
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 209

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 209

05/06/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 209
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 208

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 208

31/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 208
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 207

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 207

29/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 207
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 206

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 206

26/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 206
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 205

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 205

21/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 205
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 204

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 204

19/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 204
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 203

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 203

17/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 203
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 202

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 202

16/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 202
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 201

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 201

15/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 201
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 200

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 200

14/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 200
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 199

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 199

13/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 199
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 198

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 198

12/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 198
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 197

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 197

11/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 197
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 196

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 196

01/05/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 196
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 195

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 195

30/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 195
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 194

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 194

25/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 194
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 193

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 193

22/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 193
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 192

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 192

21/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 192
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 191

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 191

14/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 191
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 190

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 190

13/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 190
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 189

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 189

12/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 189
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 188

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 188

11/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 188
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 187

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 187

09/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 187
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 186

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 186

08/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 186
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 185

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 185

07/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 185
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 184

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 184

06/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 184
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 183

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 183

05/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 183
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 182

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 182

04/04/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 182
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 181

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 181

30/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 181
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 180

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 180

29/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 180
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 179

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 179

28/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 179
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 178

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 178

27/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 178
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 177

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 177

26/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 177
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 176

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 176

25/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 176
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 175

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 175

24/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 175
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 174

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 174

23/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 174
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 173

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 173

22/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 173
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 172

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 172

21/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 172
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 171

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 171

20/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 171
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 170

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 170

19/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 170
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 169

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 169

18/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 169
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 168

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 168

17/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 168
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 167

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 167

16/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 167
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 166

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 166

15/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 166
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 165

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 165

14/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 165
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 164

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 164

13/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 164
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 163

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 163

12/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 163
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 162

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 162

11/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 162
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 161

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 161

10/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 161
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 160

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 160

09/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 160
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 159

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 159

08/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 159
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 158

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 158

07/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 158
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 157

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 157

06/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 157
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 156

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 156

05/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 156
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 155

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 155

04/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 155
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 154

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 154

04/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 154
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 153

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 153

04/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 153
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 152

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 152

04/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 152
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 151

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 151

04/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 151
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 150

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 150

04/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 150
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 149

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 149

04/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 149
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 148

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 148

02/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 148
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 147

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 147

01/03/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 147
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 146

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 146

28/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 146
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 145

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 145

27/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 145
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 144

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 144

26/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 144
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 143

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 143

25/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 143
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 142

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 142

24/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 142
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 141

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 141

23/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 141
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 140

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 140

22/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 140
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 139

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 139

22/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 139
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 138

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 138

22/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 138
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 137

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 137

22/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 137
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 136

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 136

21/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 136
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 135

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 135

20/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 135
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 134

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 134

20/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 134
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 133

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 133

20/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 133
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 132

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 132

20/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 132
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 131

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 131

20/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 131
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 130

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 130

19/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 130
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 129

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 129

18/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 129
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 128

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 128

17/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 128
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 127

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 127

16/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 127
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 126

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 126

15/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 126
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 125

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 125

14/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 125
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 124

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 124

13/02/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 124
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 123

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 123

31/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 123
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 122

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 122

30/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 122
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 121

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 121

29/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 121
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 120

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 120

28/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 120
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 119

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 119

28/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 119
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 118

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 118

28/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 118
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 117

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 117

28/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 117
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 116

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 116

28/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 116
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 115

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 115

27/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 115
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 114

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 114

27/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 114
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 113

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 113

27/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 113
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 112

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 112

27/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 112
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 111

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 111

27/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 111
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 110

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 110

26/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 110
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 109

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 109

25/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 109
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 108

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 108

24/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 108
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 107

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 107

23/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 107
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 106

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 106

14/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 106
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 105

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 105

12/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 105
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 104

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 104

11/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 104
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 103

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 103

10/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 103
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 102

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 102

09/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 102
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 101

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 101

08/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 101
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 100

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 100

07/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 100
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 99

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 99

06/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 99
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 98

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 98

05/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 98
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 97

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 97

04/01/21 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 97
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 96

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 96

28/12/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 96
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 95

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 95

07/12/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 95
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 94

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 94

06/12/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 94
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 93

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 93

05/12/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 93
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 92

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 92

04/12/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 92
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 91

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 91

03/12/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 91
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 90

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 90

02/12/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 90
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 89

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 89

01/12/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 89
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 88

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 88

30/11/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 88
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 87

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 87

22/11/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 87
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 86

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 86

18/11/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 86
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 85

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 85

13/11/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 85
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 84

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 84

10/11/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 84
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 83

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 83

08/11/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 83
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 82

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 82

01/11/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 82
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 81

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 81

30/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 81
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 80

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 80

22/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 80
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 79

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 79

20/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 79
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 78

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 78

17/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 78
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 77

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 77

16/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 77
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 76

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 76

15/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 76
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 75

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 75

15/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 75
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 74

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 74

14/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 74
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 73

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 73

08/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 73
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 72

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 72

07/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 72
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 71

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 71

06/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 71
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 70

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 70

05/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 70
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 69

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 69

04/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 69
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 68

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 68

03/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 68
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 67

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 67

02/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 67
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 66

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 66

01/10/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 66
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 65

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 65

28/09/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 65
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 64

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 64

27/09/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 64
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 63

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 63

26/09/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 63
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 62

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 62

25/09/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 62
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 61

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 61

24/09/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 61
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 60

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 60

23/09/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 60
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 59

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 59

22/09/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 59
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 58

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 58

20/07/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 58
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 57

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 57

19/07/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 57
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 56

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 56

18/07/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 56
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 55

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 55

17/07/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 55
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 54

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 54

16/07/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 54
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 53

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 53

15/07/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 53
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 52

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 52

14/07/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 52
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 51

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 51

24/06/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 51
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 50

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 50

22/06/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 50
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 49

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 49

21/06/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 49
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 48

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 48

17/06/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 48
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 47

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 47

16/06/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 47
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 46

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 46

07/06/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 46
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 45

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 45

07/06/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 45
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 44

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 44

07/06/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 44
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 43

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 43

28/05/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 43
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 42

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 42

26/05/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 42
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 41

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 41

23/05/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 41
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 40

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 40

22/05/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 40
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 39

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 39

13/05/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 39
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 38

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 38

12/05/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 38
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 37

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 37

02/05/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 37
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 36

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 36

01/05/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 36
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 35

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 35

30/04/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 35
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 34

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 34

22/04/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 34
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 33

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 33

20/04/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 33
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 32

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 32

19/04/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 32
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 31

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 31

14/04/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 31
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 30

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 30

13/04/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 30
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 29

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 29

08/04/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 29
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 28

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 28

07/04/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 28
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 27.5

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 27.5

01/04/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 27.5
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 27

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 27

31/03/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 27
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 26

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 26

27/03/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 26
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 25

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 25

24/03/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 25
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 24

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 24

20/03/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 24
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 23

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 23

19/03/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 23
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 22

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 22

15/03/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 22
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 21

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 21

13/03/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 21
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 20

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 20

12/03/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 20
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 19

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 19

10/03/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 19
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 18

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 18

02/03/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 18
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 17

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 17

24/02/20 0 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 17
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 16

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 16

23/02/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 16
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 15

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 15

20/02/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 15
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 14

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 14

19/02/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 14
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 13

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 13

17/02/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 13
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 12

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 12

11/02/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 12
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 11

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 11

05/02/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 11
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 10

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 10

05/02/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 10
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 9

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 9

05/02/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 9
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 8.2

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 8.2

04/02/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 8.2
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 8

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 8

21/01/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 8
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7

15/01/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 7
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6

11/01/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 6
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5

08/01/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 5
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4

07/01/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 4
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3

04/01/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 3
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2

03/01/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 2
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1

02/01/20 1 0

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
0 1

Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới

Xem truyện tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
Truyện Tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
0 20

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính

Xem truyện tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
Truyện Tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
5 60

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Xem truyện tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Truyện Tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1 99

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Xem truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
Truyện Tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
3 151

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Xem truyện tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
Truyện Tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
1 158

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Xem truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
Truyện Tranh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
0 69

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Xem truyện tranh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
Truyện Tranh Kim Ốc Tàng Kiều
8 31

Kim Ốc Tàng Kiều

Xem truyện tranh Kim Ốc Tàng Kiều