Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 18/08/2022
  • Tổng lượt xem: 47

Giới Thiệu

Đại tiểu thư siêu giàu có đã từng bao hết quán kịch bản do người đàn ông xấu xa của mình mở ra, sau khi thao tác xong bị hệ thống người dẫn chương trình kịch bản cảnh cáo: “Bởi vì bắt đầu cô cưỡng chế kịch bản dẫn đến hệ thống bị lỗi nặng nề, tiếp theo cô phải cho tất cả kết thúc của kịch bản có cái kết tốt đẹp mới có thể rời khỏi, làm không xong thì cô ở trong kịch bản chết 996 lần đi!”

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 12:17 22/03/2023. MỚI
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 29

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 29

22/03/23 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 29
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 28

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 28

15/03/23 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 28
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 27

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 27

11/03/23 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 27
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 26

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 26

03/03/23 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 26
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 25

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 25

15/02/23 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 25
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 24

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 24

08/02/23 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 24
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 23

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 23

01/02/23 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 23
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 22

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 22

26/01/23 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 22
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 21.5

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 21.5

17/01/23 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 21.5
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 21

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 21

12/01/23 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 21
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 20

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 20

05/01/23 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 20
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 19

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 19

28/12/22 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 19
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 18

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 18

16/12/22 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 18
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 17

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 17

07/12/22 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 17
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 16

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 16

01/12/22 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 16
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 15

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 15

27/11/22 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 15
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 14

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 14

26/11/22 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 14
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 13

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 13

13/11/22 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 13
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 12

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 12

11/11/22 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 12
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 11

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 11

30/10/22 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 11
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 10

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 10

19/10/22 1 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 10
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 9

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 9

05/10/22 2 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 9
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 8

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 8

28/09/22 3 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 8
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 7

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 7

22/09/22 2 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 7
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 6

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 6

14/09/22 2 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 6
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 5

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 5

07/09/22 2 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 5
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 4

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 4

02/09/22 3 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 4
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 3

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 3

25/08/22 3 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 3
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 2

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 2

22/08/22 2 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 2
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 1

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 1

19/08/22 3 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 1
Ảnh Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 0

18/08/22 4 0

Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
0 1
MỚI

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính

Xem truyện tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
Truyện Tranh Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
0 1

Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người

Xem truyện tranh Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
Truyện Tranh Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào
0 0

Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào

Xem truyện tranh Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào
Truyện Tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
0 2

Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!

Xem truyện tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
Truyện Tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo
1 15

Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo

Xem truyện tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo
Truyện Tranh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh
1 5

Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh

Xem truyện tranh Hãy Để Cô Ấy Hạ Cánh
Truyện Tranh Nghe Nói Tôi Là Đại Tiểu Thư Phản Diện
3 39

Nghe Nói Tôi Là Đại Tiểu Thư Phản Diện

Xem truyện tranh Nghe Nói Tôi Là Đại Tiểu Thư Phản Diện
Truyện Tranh Sủng Hậu Của Vương
3 104

Sủng Hậu Của Vương

Xem truyện tranh Sủng Hậu Của Vương
Truyện Tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
2 137

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Xem truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
Truyện Tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc
2 137

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Xem truyện tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc