Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Trọn bộ
  • Ngày thêm: 04/05/2021
  • Tổng lượt xem: 119

Giới Thiệu

CP dục vọng, khí tràng A vung khắp nơi! Đại tướng quân nữ giả nam trang bắt tù binh vương gia mỹ nam của tử địch? tục ngữ bảo kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, nhưng nàng cứ thích đi ngược lại lối cũ đấy! đem luôn vương gia mỹ nam thu vào hậu cung làm nhục?! tướng quân cải trang thành nam bất lực vớ phải nam sủng vương gia mặt lạnh phúc hắc! hai người gặp nhau, đây là cục diện không thấy thẹn không biết xấu hổ, thật chẳng còn mặt mũi nhìn mà! (*/ω\*)

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 21:56 19/05/2022. MỚI
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 55

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 55

19/05/22 5 0 HẾT

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 55
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 54

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 54

17/05/22 4 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 54
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 53

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 53

06/05/22 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 53
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 52

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 52

27/04/22 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 52
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 51

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 51

24/04/22 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 51
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 50

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 50

20/04/22 1 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 50
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 49

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 49

08/04/22 3 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 49
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 48

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 48

31/03/22 3 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 48
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 47

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 47

23/03/22 3 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 47
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 46

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 46

16/03/22 3 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 46
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 45

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 45

12/03/22 3 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 45
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 44

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 44

03/03/22 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 44
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 43

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 43

28/02/22 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 43
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 42

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 42

19/02/22 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 42
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 41

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 41

17/02/22 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 41
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 40

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 40

16/02/22 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 40
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 39

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 39

27/01/22 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 39
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 38

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 38

20/01/22 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 38
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 37

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 37

13/01/22 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 37
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 36

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 36

06/01/22 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 36
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 35

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 35

30/12/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 35
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 34

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 34

22/12/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 34
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 33

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 33

15/12/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 33
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 32

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 32

02/12/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 32
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 31

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 31

25/11/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 31
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 30

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 30

17/11/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 30
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 29

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 29

11/11/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 29
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 28

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 28

05/11/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 28
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 27

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 27

04/11/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 27
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 26

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 26

22/10/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 26
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 25

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 25

14/10/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 25
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 24

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 24

13/10/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 24
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 23

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 23

01/10/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 23
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 22

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 22

30/09/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 22
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 21

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 21

20/09/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 21
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 20

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 20

11/09/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 20
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 19

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 19

03/09/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 19
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 18

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 18

29/08/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 18
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 17

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 17

28/08/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 17
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 16

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 16

14/08/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 16
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 15

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 15

13/08/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 15
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 14

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 14

07/08/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 14
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 13

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 13

31/07/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 13
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 12

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 12

28/07/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 12
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 11

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 11

27/07/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 11
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 10

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 10

26/07/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 10
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 9

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 9

04/07/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 9
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 8

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 8

03/07/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 8
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 7

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 7

25/06/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 7
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 6

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 6

22/06/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 6
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 5

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 5

05/06/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 5
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 4

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 4

01/06/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 4
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 3

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 3

20/05/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 3
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 2

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 2

17/05/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 2
Ảnh Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 1

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 1

04/05/21 2 0

Quân Nhan Tựa Hoa Đào – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
1 1

Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi

Xem truyện tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
1 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
1 12

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
0 34

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Xem truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
2 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
6 64

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy

Xem truyện tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
1 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
2 40

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!