Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 17/03/2023
  • Tổng lượt xem: 0

Giới Thiệu

Người đẹp ngang ngược không có não x Người đẹp tính khí bất thường. Ta cùng với kẻ thù không đội trời chung của mình hoán đổi thân xác. Sau đó phát hiện cơ thể này đang mang thai?! Kiều quý phi bị buộc phải trở thành Ninh quý nhân, mỗi ngày đều nổi giận đùng đùng. Nhưng chuyện không thể tin nhất là quý nhân nham hiểm, xảo trá lại yêu thầm bổn cung?

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 08:34 24/09/2023. MỚI
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 35

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 35

24/09/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 35
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 34

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 34

24/09/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 34
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 33

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 33

23/09/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 33
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 32

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 32

12/09/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 32
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 31

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 31

11/09/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 31
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 30

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 30

24/08/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 30
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 29

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 29

19/08/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 29
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 28

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 28

14/08/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 28
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 27

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 27

13/08/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 27
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 26

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 26

08/08/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 26
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 25

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 25

20/07/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 25
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 24

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 24

16/07/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 24
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 23

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 23

15/07/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 23
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 22

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 22

11/06/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 22
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 21

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 21

04/06/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 21
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 20

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 20

01/06/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 20
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 19

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 19

25/05/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 19
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 18

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 18

24/05/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 18
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 17

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 17

19/05/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 17
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 16

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 16

18/05/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 16
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 15

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 15

15/05/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 15
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 14

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 14

13/05/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 14
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 13

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 13

07/05/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 13
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 12

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 12

06/05/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 12
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 11

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 11

21/04/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 11
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 10

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 10

17/04/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 10
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 9

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 9

11/04/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 9
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 8

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 8

10/04/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 8
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 7

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 7

06/04/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 7
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 6

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 6

04/04/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 6
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 5

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 5

28/03/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 5
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 4

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 4

24/03/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 4
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 3

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 3

21/03/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 3
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 2

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 2

20/03/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 2
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 1

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 1

18/03/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 1
Ảnh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy [...] – Chap 0

17/03/23 0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
0 1

Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi

Xem truyện tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
0 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
0 11

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
0 34

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Xem truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
1 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
4 52

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy

Xem truyện tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
0 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
0 38

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!