Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 03/05/2023
  • Tổng lượt xem: 2

Giới Thiệu

Nguyễn Hàn Tinh một cô gái sống trong khu ổ chuột kiếp trước nhu nhược bất tài, chết không ai hay, sau khi được trùng sinh, Nguyễn Hàn Sinh một lòng đánh vào mặt cặn bã, trở lại ngang ngược, kéo tổng tài Hoắc Trầm sa sút tinh thần thông gia với mình ra khỏi vũng bùn, vợ chồng hợp sức gặp thần giết thần gặp phật giết phật, tay trong tay làm rung chuyển trời đất.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 01:32 07/09/2023. MỚI
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 39

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 39

07/09/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 39
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 38

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 38

03/09/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 38
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 37

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 37

30/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 37
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 36

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 36

29/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 36
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 35

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 35

26/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 35
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 34

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 34

23/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 34
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 33

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 33

21/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 33
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 32

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 32

20/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 32
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 31

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 31

18/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 31
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 30

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 30

11/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 30
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 29

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 29

10/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 29
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 28

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 28

09/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 28
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 27

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 27

07/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 27
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 26

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 26

05/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 26
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 25

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 25

04/08/23 1 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 25
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 24

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 24

03/08/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 24
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 23

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 23

31/07/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 23
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 22

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 22

29/07/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 22
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 21

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 21

27/07/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 21
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 20

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 20

26/07/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 20
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 19

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 19

25/07/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 19
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 18

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 18

23/07/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 18
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 16

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 16

04/07/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 16
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 15

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 15

09/06/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 15
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 14

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 14

09/06/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 14
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 13

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 13

08/06/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 13
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 12

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 12

08/06/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 12
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 11

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 11

07/06/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 11
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 10

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 10

07/06/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 10
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 9

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 9

05/06/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 9
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 8

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 8

03/06/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 8
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 7

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 7

02/06/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 7
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 6

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 6

27/05/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 6
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 5

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 5

26/05/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 5
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 3

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 3

12/05/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 3
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 2

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 2

08/05/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 2
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 1

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 1

03/05/23 1 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 1
Ảnh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho [...] – Chap 0

03/05/23 0 0

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
0 0

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
0 3

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
0 1

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
Truyện Tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
0 8

Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu

Xem truyện tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
Truyện Tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
0 3

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính

Xem truyện tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
Truyện Tranh Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
0 6

Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người

Xem truyện tranh Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
Truyện Tranh Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào
0 10

Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào

Xem truyện tranh Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào
Truyện Tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
0 2

Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!

Xem truyện tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
Truyện Tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo
1 15

Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo

Xem truyện tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo