Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 01/03/2022
  • Tổng lượt xem: 268

Giới Thiệu

Nữ chủ vì đêm khuya tăng ca mà đột ngột qua đời ở ga tàu điện ngầm vào sáng sớm, “Nếu có kiếp sau, hãy cho ta sinh ra được ngậm chìa khóa vàng, nắm giữ quyền lực vô thượng, thỏa sức phung phí tiền của…”.

Lời trăng trối nửa đùa nửa thật đó dường như lại thành sự thật rồi?! Nữ chủ hồn xuyên vào trò chơi và trở thành một vị công chúa thật sự, lẽ nào đây chính là “phúc báo” trong truyền thuyết sao.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 08:52 30/11/2023. MỚI
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 103

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 103

30/11/23 0 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 103
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 102

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 102

27/11/23 2 1

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 102
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 101

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 101

14/11/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 101
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 100

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 100

06/11/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 100
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 99

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 99

24/10/23 2 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 99
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 98

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 98

18/10/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 98
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 97

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 97

14/10/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 97
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 96

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 96

13/10/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 96
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 95

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 95

12/10/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 95
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 94

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 94

05/10/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 94
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 93

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 93

05/10/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 93
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 92

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 92

28/09/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 92
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 91

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 91

27/09/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 91
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 90

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 90

23/09/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 90
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 89

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 89

19/09/23 2 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 89
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 88

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 88

10/09/23 2 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 88
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 87

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 87

02/09/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 87
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 86

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 86

17/08/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 86
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 85

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 85

16/08/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 85
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 84

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 84

15/08/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 84
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 83.5

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 83.5

06/08/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 83.5
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 83

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 83

05/08/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 83
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 82

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 82

04/08/23 2 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 82
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 81

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 81

03/08/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 81
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 80

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 80

14/07/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 80
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 79

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 79

11/06/23 2 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 79
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 78

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 78

30/05/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 78
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 77

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 77

25/05/23 2 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 77
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 76

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 76

17/05/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 76
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 75

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 75

11/05/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 75
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 74

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 74

03/05/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 74
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 73

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 73

26/04/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 73
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 72

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 72

18/04/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 72
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 71

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 71

12/04/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 71
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 70

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 70

05/04/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 70
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 69

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 69

28/03/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 69
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 68

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 68

18/03/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 68
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 67

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 67

11/03/23 2 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 67
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 66

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 66

05/03/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 66
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 65

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 65

03/03/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 65
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 64

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 64

20/02/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 64
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 63

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 63

13/02/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 63
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 62

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 62

05/02/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 62
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 61

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 61

02/02/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 61
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 60

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 60

22/01/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 60
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 59

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 59

22/01/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 59
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 58

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 58

09/01/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 58
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 57

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 57

08/01/23 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 57
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 56

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 56

27/12/22 2 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 56
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 55

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 55

16/12/22 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 55
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 54

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 54

14/12/22 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 54
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 53

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 53

06/12/22 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 53
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 52

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 52

04/12/22 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 52
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 51

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 51

01/12/22 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 51
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 50

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 50

28/11/22 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 50
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 49

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 49

27/11/22 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 49
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 48

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 48

26/11/22 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 48
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 47

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 47

09/11/22 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 47
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 46

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 46

13/10/22 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 46
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 45

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 45

12/10/22 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 45
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 44

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 44

11/10/22 2 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 44
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 43

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 43

06/10/22 1 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 43
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 42

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 42

30/09/22 2 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 42
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 41

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 41

15/09/22 2 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 41
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 40

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 40

01/09/22 2 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 40
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 39

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 39

27/08/22 3 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 39
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 38

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 38

19/08/22 4 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 38
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 37

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 37

18/08/22 4 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 37
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 36

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 36

17/08/22 3 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 36
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 35

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 35

08/08/22 4 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 35
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 34

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 34

04/08/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 34
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 33

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 33

02/08/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 33
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 32

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 32

02/08/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 32
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 31

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 31

31/07/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 31
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 30

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 30

26/06/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 30
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 29

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 29

26/06/22 3 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 29
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 28

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 28

11/06/22 4 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 28
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 27

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 27

31/05/22 4 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 27
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 26

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 26

30/05/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 26
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 25

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 25

29/05/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 25
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 24

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 24

27/05/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 24
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 23

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 23

19/05/22 6 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 23
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 22

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 22

18/05/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 22
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 21

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 21

17/05/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 21
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 20

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 20

16/05/22 6 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 20
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 19

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 19

15/05/22 4 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 19
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 18

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 18

14/05/22 4 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 18
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 17

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 17

13/05/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 17
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 16

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 16

12/05/22 4 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 16
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 15

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 15

11/05/22 4 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 15
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 14

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 14

08/04/22 4 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 14
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 13

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 13

06/04/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 13
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 12

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 12

24/03/22 6 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 12
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 11

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 11

21/03/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 11
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 10

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 10

20/03/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 10
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 9

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 9

19/03/22 6 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 9
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 8

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 8

18/03/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 8
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 7

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 7

10/03/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 7
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 6

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 6

09/03/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 6
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 5

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 5

08/03/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 5
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 4

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 4

07/03/22 5 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 4
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 3

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 3

05/03/22 7 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 3
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 2

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 2

04/03/22 7 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 2
Ảnh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 1

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 1

01/03/22 8 0

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Tầm Mộng Hồn
0 0
MỚI

Tầm Mộng Hồn

Xem truyện tranh Tầm Mộng Hồn
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
0 0

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
0 5

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
0 2

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
0 1

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
Truyện Tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
0 8

Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu

Xem truyện tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
Truyện Tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
0 3

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính

Xem truyện tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính