Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: 시녀로 살아남기
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Truyện Dịch Của Mahiru Hi
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 31/05/2022
  • Tổng lượt xem: 84

Giới Thiệu

Khi vừa chớp mắt trong lúc nấu mì, nữ chính liền trở thành hầu nữ của Vương Phi, người bị Quốc Vương đối xử lạnh nhạt trong một cuốn tiểu thuyết BL. Liệu cô ấy có thể sống sót an toàn sau khi trở thành một hầu gái bình thường tên Ash, người không được buff tí nào không? Cô ấy sẽ sống sót như thế nào đây!

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 18:44 11/01/2023. MỚI
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 79

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 79

11/01/23 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 79
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 78

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 78

11/01/23 0 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 78
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 77

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 77

11/01/23 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 77
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 76

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 76

07/01/23 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 76
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 75

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 75

07/01/23 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 75
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 74

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 74

07/01/23 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 74
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 73

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 73

27/12/22 19 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 73
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 72

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 72

27/12/22 13 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 72
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 71

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 71

12/12/22 406 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 71
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 70

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 70

12/12/22 292 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 70
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 69

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 69

12/12/22 314 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 69
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 68

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 68

12/12/22 185 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 68
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 67

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 67

05/12/22 483 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 67
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 66

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 66

05/12/22 334 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 66
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 65

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 65

01/12/22 240 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 65
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 64

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 64

01/12/22 241 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 64
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 63

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 63

01/12/22 201 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 63
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 62

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 62

22/11/22 309 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 62
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 61

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 61

22/11/22 329 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 61
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 60

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 60

22/11/22 432 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 60
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 59

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 59

16/11/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 59
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 58

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 58

16/11/22 0 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 58
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 57

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 57

16/11/22 0 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 57
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 56

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 56

01/11/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 56
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 55

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 55

01/11/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 55
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 54

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 54

01/11/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 54
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 53

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 53

01/11/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 53
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 52

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 52

01/11/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 52
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 51

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 51

01/11/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 51
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 50

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 50

01/11/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 50
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 49

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 49

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 49
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 48

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 48

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 48
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 47

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 47

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 47
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 46

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 46

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 46
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 45

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 45

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 45
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 44

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 44

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 44
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 43

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 43

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 43
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 42

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 42

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 42
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 41

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 41

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 41
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 40

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 40

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 40
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 39

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 39

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 39
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 38

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 38

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 38
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 37

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 37

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 37
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 36

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 36

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 36
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 35

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 35

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 35
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 34

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 34

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 34
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 33

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 33

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 33
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 32

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 32

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 32
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 31

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 31

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 31
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 30

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 30

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 30
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 29

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 29

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 29
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 28

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 28

23/10/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 28
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 27

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 27

21/06/22 4 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 27
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 26

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 26

21/06/22 2 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 26
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 25

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 25

21/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 25
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 24

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 24

15/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 24
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 23

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 23

15/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 23
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 22

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 22

12/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 22
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 21

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 21

12/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 21
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 20

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 20

09/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 20
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 19

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 19

09/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 19
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 18

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 18

09/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 18
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 17

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 17

06/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 17
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 16

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 16

06/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 16
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 15

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 15

06/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 15
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 14

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 14

06/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 14
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 13

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 13

02/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 13
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 12

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 12

02/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 12
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 11

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 11

02/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 11
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 10

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 10

01/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 10
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 9

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 9

01/06/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 9
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 8

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 8

31/05/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 8
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 7

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 7

31/05/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 7
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 6

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 6

31/05/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 6
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 5

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 5

31/05/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 5
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 4

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 4

31/05/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 4
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 3

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 3

31/05/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 3
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 2

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 2

31/05/22 1 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 2
Ảnh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 1

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 1

31/05/22 3 0

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia
6 262

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia

Xem truyện tranh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia
Truyện Tranh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ
4 69

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ

Xem truyện tranh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ
Truyện Tranh Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu
5 113

Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu

Xem truyện tranh Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu
Truyện Tranh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính
11 231

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính

Xem truyện tranh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính
Truyện Tranh Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã
6 50

Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã

Xem truyện tranh Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã
Truyện Tranh Tìm Lại Camellia
12 458

Tìm Lại Camellia

Xem truyện tranh Tìm Lại Camellia
Truyện Tranh Không Thể Thoát Khỏi Người
10 120

Không Thể Thoát Khỏi Người

Xem truyện tranh Không Thể Thoát Khỏi Người
Truyện Tranh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch
9 138

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch

Xem truyện tranh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch