Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 25/08/2022
  • Tổng lượt xem: 133

Giới Thiệu

Siêu trị bệnh với phong cách đẹp! Kho tàng công việc mới! Thiếu nữ Doãn oanh cuối cùng đã thi đậu trường đại học mơ ước của mình, tình cớ phát hiện học trưởng thiên tài kiêu ngạo kỷ vũ xuyên chính là mối tình đầu bốn năm trước mất liên lạc của mình. Thật là hỗn loạn quá, hai người bắt đầu “trò chơi” đóng giả thành một đôi. Cuộc sống của cậu ta đã bị sự phá rối của cô ấy làm đảo tung, nhịp tim hình như chưa từng dừng lại – trên con đường theo đuổi giấc mơ và ở cùng cậu, trò chơi tình yêu khó hiểu chính thức bắt đầu…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 13:05 17/05/2023. MỚI
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 38

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 38

17/05/23 4 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 38
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 37

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 37

10/05/23 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 37
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 36

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 36

06/05/23 2 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 36
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 35

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 35

22/04/23 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 35
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 34

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 34

12/04/23 4 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 34
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 33

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 33

11/04/23 2 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 33
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 32

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 32

31/03/23 2 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 32
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 31

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 31

29/03/23 2 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 31
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 30

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 30

28/03/23 2 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 30
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 29

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 29

26/03/23 2 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 29
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 28

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 28

15/03/23 4 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 28
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 27

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 27

04/03/23 2 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 27
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 26

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 26

14/02/23 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 26
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 25

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 25

09/02/23 2 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 25
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 24

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 24

08/02/23 2 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 24
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 23

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 23

04/02/23 4 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 23
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 22

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 22

03/02/23 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 22
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 21

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 21

28/01/23 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 21
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 20

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 20

05/01/23 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 20
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 19

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 19

22/12/22 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 19
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 18

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 18

18/12/22 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 18
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 17

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 17

09/12/22 5 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 17
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 16

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 16

08/12/22 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 16
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 15

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 15

19/11/22 4 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 15
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 14

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 14

13/11/22 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 14
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 13

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 13

06/11/22 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 13
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 12

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 12

03/11/22 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 12
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 11

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 11

24/10/22 5 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 11
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 10

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 10

18/10/22 5 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 10
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 9.5

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 9.5

12/10/22 4 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 9.5
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 9

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 9

03/10/22 2 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 9
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 8

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 8

29/09/22 2 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 8
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 7

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 7

19/09/22 2 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 7
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 6

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 6

12/09/22 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 6
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 5

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 5

08/09/22 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 5
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 4

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 4

31/08/22 4 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 4
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 3

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 3

28/08/22 3 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 3
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 2

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 2

26/08/22 8 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 2
Ảnh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 1

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 1

25/08/22 14 0

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
0 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
0 4

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
0 32

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Xem truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
1 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
4 45

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy

Xem truyện tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
0 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
0 38

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!