Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 18/10/2020
  • Tổng lượt xem: 25

Giới Thiệu

Sau khi hôn trang sách đầu tiên đã được kí tên, là có thể dịch chuyển tức thì đến cạnh tác giả mà mình yêu thích nhất?

An Lạc làm thêm trong một quán cà phê, nhờ vị khách quen thuộc của quán tên là Dụ Chính Nhã, cô ấy có được quyển sách có chữ kí của tác giả mà mình yêu thích nhất. Trong lúc cô ấy đang mê mẩn ôm quyển sách lăn qua lăn lại, thì kì tích đã xảy ra — Cô ấy đột nhiên dịch chuyển đến bên cạnh Dụ Chính Nhã! Hóa ra chàng thanh niên kiệm lời ít nói này, lại chính là tác giả “Bạch Uyên” thần bí mà An Lạc yêu thích nhất.

Khi thời gian dịch chuyển dần được rút ngắn, ngoài khoảng cách không-thời gian giữa hai người, còn có hai trái tim với những bí mật buồn.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 11:16 14/06/2022. MỚI
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 81

Tâm Động Thuấn Di – Chap 81

14/06/22 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 81
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 80

Tâm Động Thuấn Di – Chap 80

13/06/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 80
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 79

Tâm Động Thuấn Di – Chap 79

12/06/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 79
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 78

Tâm Động Thuấn Di – Chap 78

11/06/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 78
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 77

Tâm Động Thuấn Di – Chap 77

10/06/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 77
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 76

Tâm Động Thuấn Di – Chap 76

09/06/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 76
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 75

Tâm Động Thuấn Di – Chap 75

08/06/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 75
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 74

Tâm Động Thuấn Di – Chap 74

07/06/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 74
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 73

Tâm Động Thuấn Di – Chap 73

04/04/22 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 73
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 72

Tâm Động Thuấn Di – Chap 72

10/03/22 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 72
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 71

Tâm Động Thuấn Di – Chap 71

09/03/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 71
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 70

Tâm Động Thuấn Di – Chap 70

08/03/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 70
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 69

Tâm Động Thuấn Di – Chap 69

07/03/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 69
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 68

Tâm Động Thuấn Di – Chap 68

06/03/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 68
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 67

Tâm Động Thuấn Di – Chap 67

05/03/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 67
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 66

Tâm Động Thuấn Di – Chap 66

27/02/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 66
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 65

Tâm Động Thuấn Di – Chap 65

28/01/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 65
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 64

Tâm Động Thuấn Di – Chap 64

27/01/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 64
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 63

Tâm Động Thuấn Di – Chap 63

26/01/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 63
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 62

Tâm Động Thuấn Di – Chap 62

25/01/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 62
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 61

Tâm Động Thuấn Di – Chap 61

24/01/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 61
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 60

Tâm Động Thuấn Di – Chap 60

23/01/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 60
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 59

Tâm Động Thuấn Di – Chap 59

02/01/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 59
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 58

Tâm Động Thuấn Di – Chap 58

01/01/22 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 58
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 57

Tâm Động Thuấn Di – Chap 57

31/12/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 57
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 56

Tâm Động Thuấn Di – Chap 56

30/12/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 56
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 55

Tâm Động Thuấn Di – Chap 55

29/12/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 55
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 54

Tâm Động Thuấn Di – Chap 54

28/12/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 54
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 53

Tâm Động Thuấn Di – Chap 53

27/12/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 53
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 52

Tâm Động Thuấn Di – Chap 52

26/12/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 52
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 51

Tâm Động Thuấn Di – Chap 51

25/12/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 51
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 50

Tâm Động Thuấn Di – Chap 50

24/12/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 50
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 49

Tâm Động Thuấn Di – Chap 49

27/11/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 49
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 48

Tâm Động Thuấn Di – Chap 48

26/11/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 48
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 47

Tâm Động Thuấn Di – Chap 47

25/11/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 47
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 46

Tâm Động Thuấn Di – Chap 46

21/11/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 46
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 45

Tâm Động Thuấn Di – Chap 45

06/11/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 45
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 44

Tâm Động Thuấn Di – Chap 44

05/11/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 44
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 43

Tâm Động Thuấn Di – Chap 43

21/08/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 43
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 42

Tâm Động Thuấn Di – Chap 42

20/08/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 42
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 41

Tâm Động Thuấn Di – Chap 41

19/08/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 41
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 40

Tâm Động Thuấn Di – Chap 40

18/08/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 40
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 39

Tâm Động Thuấn Di – Chap 39

16/08/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 39
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 38

Tâm Động Thuấn Di – Chap 38

15/08/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 38
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 37

Tâm Động Thuấn Di – Chap 37

01/08/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 37
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 36

Tâm Động Thuấn Di – Chap 36

31/07/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 36
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 35

Tâm Động Thuấn Di – Chap 35

30/07/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 35
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 34

Tâm Động Thuấn Di – Chap 34

19/07/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 34
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 33

Tâm Động Thuấn Di – Chap 33

16/07/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 33
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 32

Tâm Động Thuấn Di – Chap 32

26/06/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 32
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 31

Tâm Động Thuấn Di – Chap 31

20/06/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 31
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 30

Tâm Động Thuấn Di – Chap 30

19/06/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 30
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 29

Tâm Động Thuấn Di – Chap 29

18/05/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 29
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 28

Tâm Động Thuấn Di – Chap 28

10/05/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 28
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 27

Tâm Động Thuấn Di – Chap 27

07/05/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 27
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 26

Tâm Động Thuấn Di – Chap 26

05/05/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 26
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 25

Tâm Động Thuấn Di – Chap 25

29/04/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 25
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 24

Tâm Động Thuấn Di – Chap 24

03/04/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 24
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 23

Tâm Động Thuấn Di – Chap 23

22/03/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 23
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 22

Tâm Động Thuấn Di – Chap 22

22/03/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 22
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 21

Tâm Động Thuấn Di – Chap 21

08/03/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 21
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 20

Tâm Động Thuấn Di – Chap 20

25/02/21 1 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 20
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 19

Tâm Động Thuấn Di – Chap 19

10/02/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 19
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 18

Tâm Động Thuấn Di – Chap 18

09/02/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 18
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 17

Tâm Động Thuấn Di – Chap 17

08/02/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 17
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 16

Tâm Động Thuấn Di – Chap 16

07/02/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 16
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 15

Tâm Động Thuấn Di – Chap 15

06/02/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 15
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 14

Tâm Động Thuấn Di – Chap 14

25/01/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 14
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 13

Tâm Động Thuấn Di – Chap 13

10/01/21 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 13
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 12

Tâm Động Thuấn Di – Chap 12

31/12/20 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 12
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 11

Tâm Động Thuấn Di – Chap 11

30/12/20 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 11
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 10

Tâm Động Thuấn Di – Chap 10

24/12/20 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 10
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 9

Tâm Động Thuấn Di – Chap 9

21/12/20 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 9
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 8

Tâm Động Thuấn Di – Chap 8

12/12/20 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 8
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 7

Tâm Động Thuấn Di – Chap 7

28/11/20 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 7
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 6

Tâm Động Thuấn Di – Chap 6

08/11/20 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 6
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 5

Tâm Động Thuấn Di – Chap 5

28/10/20 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 5
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 4

Tâm Động Thuấn Di – Chap 4

23/10/20 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 4
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 3

Tâm Động Thuấn Di – Chap 3

20/10/20 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 3
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 2

Tâm Động Thuấn Di – Chap 2

19/10/20 0 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 2
Ảnh Tâm Động Thuấn Di – Chap 1

Tâm Động Thuấn Di – Chap 1

18/10/20 2 0

Tâm Động Thuấn Di – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
0 0

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
0 3

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
0 2

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
0 1

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
Truyện Tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
0 8

Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu

Xem truyện tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
Truyện Tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
0 3

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính

Xem truyện tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
Truyện Tranh Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
0 6

Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người

Xem truyện tranh Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
Truyện Tranh Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào
0 10

Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào

Xem truyện tranh Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào
Truyện Tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
0 2

Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!

Xem truyện tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!