Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 23/11/2023
  • Tổng lượt xem: 1

Giới Thiệu

Chuyện trời xui đất khiến trên đời chưa từng ngừng, trong Vong Xuyên, hoa bỉ ngạn mà hoa và lá chung gốc lại vĩnh viễn không gặp được nhau hóa thành sứ giả, cô ấy có thể mở khóa bí mật của mỗi linh hồn để họ giải thoát chứ.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 11:01 18/12/2023. MỚI
Ảnh Tầm Mộng Hồn – Chap 6

Tầm Mộng Hồn – Chap 6

18/12/23 1 0

Tầm Mộng Hồn – Chap 6
Ảnh Tầm Mộng Hồn – Chap 5

Tầm Mộng Hồn – Chap 5

18/12/23 0 0

Tầm Mộng Hồn – Chap 5
Ảnh Tầm Mộng Hồn – Chap 4

Tầm Mộng Hồn – Chap 4

07/12/23 0 0

Tầm Mộng Hồn – Chap 4
Ảnh Tầm Mộng Hồn – Chap 3

Tầm Mộng Hồn – Chap 3

30/11/23 0 0

Tầm Mộng Hồn – Chap 3
Ảnh Tầm Mộng Hồn – Chap 2

Tầm Mộng Hồn – Chap 2

28/11/23 0 0

Tầm Mộng Hồn – Chap 2
Ảnh Tầm Mộng Hồn – Chap 1

Tầm Mộng Hồn – Chap 1

23/11/23 0 0

Tầm Mộng Hồn – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Trăng Tròn Chia Hoan
2 22

Trăng Tròn Chia Hoan

Xem truyện tranh Trăng Tròn Chia Hoan
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
1 1

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
1 9

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
1 4

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
1 2

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
Truyện Tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
1 8

Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu

Xem truyện tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu