Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Dưới Thân Thái Hậu
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: A3
  • Tình trạng: Trọn bộ
  • Ngày thêm: 20/11/2020
  • Tổng lượt xem: 46

Giới Thiệu

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 13:28 24/07/2022. MỚI
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 180

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 180

24/07/22 5 0 HẾT

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 180
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 179

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 179

21/07/22 2 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 179
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 178

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 178

20/07/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 178
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 177

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 177

18/07/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 177
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 175

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 175

10/07/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 175
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 174

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 174

03/07/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 174
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 173

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 173

29/06/22 2 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 173
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 172

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 172

22/06/22 2 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 172
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 171

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 171

20/06/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 171
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 170

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 170

17/06/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 170
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 169

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 169

11/06/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 169
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 168

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 168

09/06/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 168
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 167

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 167

04/06/22 3 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 167
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 166

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 166

01/06/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 166
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 165

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 165

28/05/22 2 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 165
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 164

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 164

27/05/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 164
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 163

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 163

23/05/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 163
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 162

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 162

19/05/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 162
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 161

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 161

14/05/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 161
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 160

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 160

11/05/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 160
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 159

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 159

07/05/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 159
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 158

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 158

04/05/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 158
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 157

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 157

01/05/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 157
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 156

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 156

27/04/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 156
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 155

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 155

23/04/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 155
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 154

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 154

20/04/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 154
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 153

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 153

16/04/22 2 2

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 153
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 152

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 152

09/04/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 152
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 151

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 151

06/04/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 151
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 150

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 150

02/04/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 150
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 149

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 149

30/03/22 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 149
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 148

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 148

26/03/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 148
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 147

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 147

23/03/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 147
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 146

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 146

22/03/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 146
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 145

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 145

16/03/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 145
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 144

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 144

12/03/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 144
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 143

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 143

09/03/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 143
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 142

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 142

05/03/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 142
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 141

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 141

02/03/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 141
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 140

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 140

26/02/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 140
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 139

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 139

23/02/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 139
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 138

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 138

19/02/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 138
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 137

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 137

18/02/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 137
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 136

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 136

14/02/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 136
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 135

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 135

10/02/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 135
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 134

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 134

07/02/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 134
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 133

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 133

05/02/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 133
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 132

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 132

29/01/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 132
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 131

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 131

26/01/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 131
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 130

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 130

22/01/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 130
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 129.5

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 129.5

19/01/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 129.5
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 129

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 129

15/01/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 129
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 128

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 128

12/01/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 128
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 127

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 127

09/01/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 127
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 126

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 126

05/01/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 126
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 125

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 125

05/01/22 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 125
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 124

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 124

29/12/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 124
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 123

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 123

25/12/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 123
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 122

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 122

22/12/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 122
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 121

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 121

18/12/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 121
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 120

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 120

15/12/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 120
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 119

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 119

11/12/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 119
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 118

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 118

08/12/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 118
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 117

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 117

04/12/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 117
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 116

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 116

01/12/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 116
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 115

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 115

27/11/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 115
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 114

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 114

24/11/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 114
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 113

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 113

20/11/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 113
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 112

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 112

18/11/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 112
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 111

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 111

13/11/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 111
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 110

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 110

10/11/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 110
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 109

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 109

06/11/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 109
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 108

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 108

04/11/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 108
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 107

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 107

30/10/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 107
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 106

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 106

27/10/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 106
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 105

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 105

23/10/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 105
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 104

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 104

20/10/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 104
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 103

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 103

16/10/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 103
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 102

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 102

13/10/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 102
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 101

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 101

09/10/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 101
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 100

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 100

06/10/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 100
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 99

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 99

02/10/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 99
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 98

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 98

29/09/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 98
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 97

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 97

25/09/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 97
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 96

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 96

22/09/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 96
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 95

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 95

18/09/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 95
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 94

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 94

15/09/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 94
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 93

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 93

12/09/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 93
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 92

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 92

08/09/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 92
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 91

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 91

04/09/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 91
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 90

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 90

01/09/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 90
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 89

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 89

28/08/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 89
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 88

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 88

25/08/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 88
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 87

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 87

21/08/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 87
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 86

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 86

18/08/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 86
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 85

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 85

15/08/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 85
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 84

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 84

12/08/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 84
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 83

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 83

08/08/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 83
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 82

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 82

05/08/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 82
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 81

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 81

01/08/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 81
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 80

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 80

29/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 80
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 79

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 79

26/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 79
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 78

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 78

25/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 78
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 77

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 77

17/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 77
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 76

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 76

16/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 76
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 75

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 75

11/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 75
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 74

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 74

09/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 74
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 73

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 73

08/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 73
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 72

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 72

07/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 72
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 71

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 71

06/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 71
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 70

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 70

05/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 70
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 69

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 69

04/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 69
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 68

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 68

03/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 68
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 67

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 67

02/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 67
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 66

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 66

01/07/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 66
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 65

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 65

30/06/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 65
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 64

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 64

29/06/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 64
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 63

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 63

28/06/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 63
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 62

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 62

21/06/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 62
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 61

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 61

08/06/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 61
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 60

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 60

21/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 60
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 59

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 59

20/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 59
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 58

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 58

19/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 58
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 57

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 57

18/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 57
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 56

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 56

17/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 56
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 55

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 55

16/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 55
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 54

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 54

15/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 54
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 53

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 53

14/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 53
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 52

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 52

13/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 52
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 51

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 51

10/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 51
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 50

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 50

09/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 50
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 49

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 49

03/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 49
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 48

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 48

02/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 48
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 47

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 47

01/05/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 47
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 46

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 46

24/04/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 46
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 45

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 45

23/04/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 45
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 44

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 44

20/04/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 44
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 43

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 43

19/04/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 43
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 42

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 42

18/04/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 42
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 41

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 41

07/04/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 41
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 40

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 40

20/03/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 40
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 39

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 39

20/03/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 39
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 38

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 38

20/03/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 38
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 37

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 37

16/03/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 37
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 36

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 36

12/03/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 36
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 35

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 35

06/03/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 35
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 34

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 34

05/03/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 34
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 33

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 33

04/03/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 33
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 32

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 32

25/02/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 32
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 31

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 31

25/02/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 31
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 30

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 30

24/02/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 30
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 29

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 29

23/02/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 29
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 28

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 28

22/02/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 28
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 27

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 27

13/02/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 27
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 26

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 26

11/02/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 26
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 25

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 25

02/02/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 25
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 24

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 24

28/01/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 24
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 23

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 23

24/01/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 23
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 22

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 22

22/01/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 22
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 21

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 21

18/01/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 21
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 20

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 20

14/01/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 20
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 19

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 19

10/01/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 19
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 18

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 18

07/01/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 18
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 17

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 17

03/01/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 17
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 16

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 16

02/01/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 16
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 15

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 15

01/01/21 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 15
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 14

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 14

30/12/20 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 14
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 13

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 13

27/12/20 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 13
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 12

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 12

27/12/20 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 12
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 11

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 11

26/12/20 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 11
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 10

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 10

21/12/20 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 10
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 9

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 9

19/12/20 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 9
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 8

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 8

15/12/20 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 8
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 7

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 7

08/12/20 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 7
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 6

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 6

02/12/20 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 6
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 5

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 5

29/11/20 0 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 5
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 4

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 4

26/11/20 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 4
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 3

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 3

23/11/20 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 3
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 2

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 2

20/11/20 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 2
Ảnh Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 1

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 1

20/11/20 1 0

Thái Hậu Quân Hạ Thần – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Xuân Phong Mộc Kiêu Dương
0 1

Xuân Phong Mộc Kiêu Dương

Xem truyện tranh Xuân Phong Mộc Kiêu Dương
Truyện Tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
1 1

Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới

Xem truyện tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
Truyện Tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
0 20

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính

Xem truyện tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
Truyện Tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
5 60

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Xem truyện tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Truyện Tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
1 26

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Xem truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
Truyện Tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1 99

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Xem truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
Truyện Tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
3 151

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Xem truyện tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
Truyện Tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
2 158

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Xem truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương