Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Lily Quân
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Trọn bộ
  • Ngày thêm: 12/03/2022
  • Tổng lượt xem: 51

Giới Thiệu

Một trong Chấn Hoa tam bộ khúc, yêu đến ghi lòng khắc dạ, lại không ai biết đến. Chỉ vì một lần gặp gỡ thời ấu thơ, trong khoảng thời gian dài mười một năm, Lạc Chỉ luôn loáng thoáng có hình bóng của Thịnh Hoài Nam. Lần nữa xuất hiện, cậu ấy tỏa sáng rực rỡ, từ đó về sau, nhật ký của Lạc Chỉ thành truyện một vai chỉ thuộc về mình cậu ấy. Vì Thịnh Hoài Nam, Lạc Chỉ theo đuổi cả chặng đường, thi vào trường của cậu ấy. Vì vô vàn lý do, cuối cùng Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam cũng đến gần với nhau…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 17:02 18/05/2022. MỚI
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 45

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 45: HẾT

18/05/22 7 0 HẾT

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 45
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 44

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 44

11/05/22 2 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 44
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 43

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 43

05/05/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 43
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 42

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 42

27/04/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 42
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 41

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 41

20/04/22 2 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 41
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 40

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 40

14/04/22 2 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 40
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 39

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 39

06/04/22 0 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 39
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 38

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 38

31/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 38
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 37

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 37

23/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 37
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 36

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 36

16/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 36
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 35

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 35

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 35
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 34

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 34

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 34
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 33

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 33

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 33
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 32

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 32

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 32
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 31

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 31

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 31
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 30

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 30

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 30
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 29

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 29

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 29
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 28

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 28

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 28
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 27

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 27

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 27
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 26

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 26

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 26
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 25

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 25

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 25
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 24

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 24

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 24
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 23

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 23

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 23
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 22

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 22

13/03/22 2 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 22
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 21

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 21

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 21
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 20

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 20

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 20
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 19

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 19

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 19
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 18

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 18

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 18
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 17

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 17

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 17
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 16

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 16

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 16
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 15

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 15

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 15
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 14

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 14

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 14
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 13

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 13

13/03/22 0 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 13
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 12

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 12

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 12
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 11

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 11

13/03/22 0 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 11
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 10

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 10

13/03/22 0 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 10
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 9

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 9

13/03/22 0 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 9
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 8

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 8

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 8
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 7

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 7

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 7
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 6

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 6

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 6
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 5

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 5

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 5
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 4

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 4

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 4
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 3

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 3

13/03/22 2 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 3
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 2

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 2

13/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 2
Ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 1

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 1

12/03/22 1 0

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
0 1

Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi

Xem truyện tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
0 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
0 11

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
0 34

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Xem truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
1 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
4 52

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy

Xem truyện tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
0 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
0 38

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!