Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Điều Kỳ Diệu Của Tháng Sáu
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Trọn bộ
  • Ngày thêm: 13/08/2017
  • Tổng lượt xem: 21

Giới Thiệu

Cô nàng tác giả chuyện về đam mỹ nổi tiếng chuyển đến bên cạnh nhà minh tinh đẹp trai nổi tiếng, chàng trai này trầm tính, tác giả xinh đẹp truyện tranh này vẫn chưa phát hiện chàng trai này là người mà mình thích hồi trung học!… Công việc của hai người, cuộc sống cùng với hồi ức mở ra nụ cười tỏa sáng, ngọt ngào, thay đổi toàn bộ chuyện cũ!

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 18:00 01/06/2019. MỚI
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 65.6

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 65.6

01/06/19 1 0 HẾT

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 65.6
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 65.5

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 65.5

01/06/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 65.5
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 65

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 65

27/05/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 65
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 64

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 64

23/05/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 64
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 63

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 63

18/05/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 63
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 62

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 62

14/05/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 62
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 61

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 61

13/05/19 1 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 61
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 60

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 60

12/05/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 60
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 59

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 59

11/05/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 59
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 58

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 58

08/05/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 58
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 57

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 57

06/05/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 57
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 56

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 56

05/05/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 56
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 55

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 55

04/05/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 55
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 54

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 54

03/05/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 54
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 53

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 53

29/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 53
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 52

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 52

27/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 52
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 51

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 51

26/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 51
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 50

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 50

25/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 50
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 49

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 49

23/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 49
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 48

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 48

21/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 48
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 47

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 47

19/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 47
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 46

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 46

17/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 46
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 45

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 45

15/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 45
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 44

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 44

15/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 44
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 43

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 43

14/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 43
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 42

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 42

13/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 42
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 41

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 41

12/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 41
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 40

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 40

11/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 40
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 39

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 39

10/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 39
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 38

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 38

09/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 38
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 37

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 37

05/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 37
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 36

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 36

03/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 36
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 35

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 35

02/04/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 35
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 34

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 34

31/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 34
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 33

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 33

26/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 33
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 32

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 32

25/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 32
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 31.5

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 31.5

23/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 31.5
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 31

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 31

22/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 31
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 30

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 30

20/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 30
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 29

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 29

18/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 29
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 28

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 28

17/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 28
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 27

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 27

16/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 27
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 26

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 26

14/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 26
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 25

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 25

12/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 25
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 24

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 24

10/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 24
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 23

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 23

09/03/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 23
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 22.6

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 22.6

22/02/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 22.6
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 22.5

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 22.5

20/02/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 22.5
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 22

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 22

18/02/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 22
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 21

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 21

17/02/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 21
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 20

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 20

12/02/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 20
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 19

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 19

08/02/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 19
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 18

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 18

06/02/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 18
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 17

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 17

05/02/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 17
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 16

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 16

02/02/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 16
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 15

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 15

01/02/19 0 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 15
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 14

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 14

30/01/19 1 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 14
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 13

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 13

22/01/19 1 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 13
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 12

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 12

20/01/19 1 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 12
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 11

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 11

19/01/19 1 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 11
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 10

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 10

17/01/19 1 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 10
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 9

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 9

15/01/19 1 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 9
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 8

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 8

13/01/19 1 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 8
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 7

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 7

10/01/19 1 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 7
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 6

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 6

07/01/19 1 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 6
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 5

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 5

05/01/19 1 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 5
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 4

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 4

03/01/19 1 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 4
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 3

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 3

02/01/19 2 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 3
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 2

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 2

01/01/19 2 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 2
Ảnh Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 1

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 1

01/01/19 4 0

Tháng Sáu Kì Diệu – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Trăng Tròn Chia Hoan
2 19

Trăng Tròn Chia Hoan

Xem truyện tranh Trăng Tròn Chia Hoan
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
1 1

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
1 9

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
1 4

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
1 2

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái