Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Thỏ Nhai Tử
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: A3
  • Tình trạng: Trọn bộ
  • Ngày thêm: 12/03/2022
  • Tổng lượt xem: 322

Giới Thiệu

Hòa Du 18 tuổi thành sinh viên năm nhất. ngày đầu tiên đến thành phố mới liền bị chàng trai lạ khinh bỉ. Trong lúc buồn bã cô ấy đã bị thu hút ánh nhìn đến trước một tiệm hoa góc phố, được vị bà chủ xinh đẹp nhiệt tình dẫn vào tiệm, mong cô ấy có thể trở thành nhân viên làm thêm ở đây. con trai của bà chủ lại chính là chàng trai trước đó đã khinh bỉ cô ấy. mà trong tiệm còn đặt thứ mà lúc nhỏ cô từng thấy… chậu hoa có sức mạnh kỳ diệu. vậy nên liệu chàng trai lạnh lùng trước mặt đây có phải bé trai “phép thuật” đã giúp đỡ cô ấy lúc nhỏ không?

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 08:02 21/11/2023. MỚI
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 80

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 80

21/11/23 3 0 HẾT

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 80
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 79

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 79

20/11/23 2 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 79
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 78

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 78

31/10/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 78
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 77

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 77

30/10/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 77
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 76

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 76

04/10/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 76
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 75

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 75

04/10/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 75
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 74

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 74

03/10/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 74
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 73

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 73

21/08/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 73
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 72

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 72

20/08/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 72
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 71

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 71

16/08/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 71
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 70

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 70

25/07/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 70
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 69

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 69

22/07/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 69
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 68

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 68

20/07/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 68
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 67

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 67

19/07/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 67
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 66

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 66

06/06/23 2 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 66
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 65

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 65

19/05/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 65
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 64

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 64

13/05/23 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 64
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 63

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 63

10/05/23 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 63
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 62

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 62

25/04/23 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 62
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 61

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 61

24/04/23 2 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 61
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 60

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 60

26/03/23 2 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 60
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 59

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 59

07/03/23 1 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 59
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 58

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 58

26/02/23 2 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 58
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 57

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 57

25/02/23 2 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 57
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 56

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 56

05/02/23 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 56
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 55

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 55

04/02/23 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 55
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 54

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 54

21/01/23 2 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 54
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 53

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 53

19/12/22 4 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 53
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 52

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 52

07/12/22 5 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 52
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 51

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 51

30/11/22 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 51
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 50

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 50

22/11/22 4 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 50
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 49

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 49

14/11/22 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 49
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 48

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 48

10/11/22 3 1

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 48
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 47

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 47

01/11/22 2 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 47
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 46

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 46

17/10/22 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 46
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 45

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 45

11/10/22 5 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 45
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 44

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 44

06/10/22 4 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 44
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 43

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 43

26/09/22 2 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 43
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 42

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 42

22/09/22 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 42
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 41

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 41

05/09/22 5 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 41
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 40

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 40

01/09/22 7 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 40
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 39

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 39

22/08/22 8 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 39
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 38

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 38

15/08/22 10 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 38
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 37

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 37

08/08/22 9 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 37
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 36

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 36

02/08/22 8 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 36
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 35

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 35

26/07/22 6 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 35
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 34

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 34

18/07/22 7 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 34
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 33

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 33

11/07/22 7 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 33
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 32

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 32

04/07/22 6 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 32
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 31

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 31

01/07/22 6 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 31
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 30

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 30

21/06/22 6 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 30
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 29

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 29

14/06/22 6 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 29
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 28

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 28

06/06/22 6 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 28
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 27

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 27

29/05/22 9 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 27
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 26

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 26

16/05/22 7 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 26
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 25

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 25

09/05/22 7 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 25
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 24

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 24

02/05/22 6 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 24
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 23

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 23

25/04/22 7 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 23
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 22

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 22

19/04/22 7 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 22
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 21

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 21

11/04/22 9 1

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 21
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 20

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 20

04/04/22 7 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 20
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 19

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 19

28/03/22 6 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 19
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 18.5

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 18.5: Phiên Ngoại 1

21/03/22 7 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 18.5
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 18

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 18

15/03/22 4 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 18
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 17

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 17

12/03/22 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 17
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 16

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 16

12/03/22 4 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 16
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 15

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 15

12/03/22 4 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 15
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 14

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 14

12/03/22 2 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 14
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 13

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 13

12/03/22 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 13
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 12

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 12

12/03/22 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 12
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 11

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 11

12/03/22 6 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 11
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 10

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 10

12/03/22 5 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 10
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 9

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 9

12/03/22 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 9
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 8

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 8

12/03/22 4 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 8
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 7

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 7

12/03/22 4 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 7
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 6

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 6

12/03/22 2 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 6
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 5

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 5

12/03/22 4 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 5
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 4

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 4

12/03/22 4 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 4
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 3

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 3

12/03/22 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 3
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 2

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 2

12/03/22 2 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 2
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 1

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 1

12/03/22 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 1
Ảnh Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 0

12/03/22 3 0

Tiệm Hoa Hướng Dương Góc Phố – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Xuân Phong Mộc Kiêu Dương
0 1

Xuân Phong Mộc Kiêu Dương

Xem truyện tranh Xuân Phong Mộc Kiêu Dương
Truyện Tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
1 1

Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới

Xem truyện tranh Mãn Cấp Đại Lão Trọng Hồi Xuyên Không Thế Giới
Truyện Tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
0 20

Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính

Xem truyện tranh Cô Nàng Siêu Cấp Thả Thính
Truyện Tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
5 60

Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Xem truyện tranh Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Truyện Tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
1 26

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Xem truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
Truyện Tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1 99

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Xem truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
Truyện Tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
3 151

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Xem truyện tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
Truyện Tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
2 158

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Xem truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương