Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 29/04/2023
  • Tổng lượt xem: 1

Giới Thiệu

[BG HAREM] Từ Kiến Mộ tân đế đăng cơ, có được sự ủng hộ của lão thần triều đường, hoàng vị của nàng ấy được vững chắc, vạn dân quy thuận. từ đích công chúa trở thành nữ đế, nàng ấy dường như không phí chút công sức nào. duy nhất chỉ có một điều làm khó nàng. đó là hậu cung ba ngàn nam nhân. đời người như mộng, sử sách lưu danh, tự không thẹn với lòng.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 14:01 27/09/2023. MỚI
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 20

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 20

27/09/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 20
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 19

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 19

10/09/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 19
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 18

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 18

08/09/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 18
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 17

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 17

30/08/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 17
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 16

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 16

30/08/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 16
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 15

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 15

24/08/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 15
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 14

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 14

23/08/23 1 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 14
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 13

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 13

22/08/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 13
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 12

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 12

20/08/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 12
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 11

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 11

14/07/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 11
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 10

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 10

23/06/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 10
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 9

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 9

21/06/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 9
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 8

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 8

06/06/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 8
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 7

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 7

29/05/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 7
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 6

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 6

21/05/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 6
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 5

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 5

14/05/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 5
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 4

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 4

08/05/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 4
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 2

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 2

02/05/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 2
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 1

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 1

30/04/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 1
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 0.5

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 0.5

30/04/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 0.5
Ảnh Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 0

29/04/23 0 0

Tiểu Sử Nữ Đế – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
0 0

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
0 3

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
0 2

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
0 1

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
Truyện Tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
0 8

Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu

Xem truyện tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
Truyện Tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
0 3

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính

Xem truyện tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
Truyện Tranh Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
0 6

Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người

Xem truyện tranh Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
Truyện Tranh Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào
0 10

Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào

Xem truyện tranh Vợ Chồng Đỉnh Lưu Có Chút Ngọt Ngào
Truyện Tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
0 2

Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!

Xem truyện tranh Sau Khi Xuyên Không Thì Bị Ép Phải HE Với Kẻ Tử Thù!
Truyện Tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo
1 15

Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo

Xem truyện tranh Trở Về Năm Mà Ông Xã Làm Giáo Thảo