Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 11/05/2022
  • Tổng lượt xem: 145

Giới Thiệu

Vì bình luận ác ý nữ phụ ghét nhất trong tiểu thuyết, không ngờ liền xuyên không luôn. Bản thân lại biến thành nữ phụ ác độc Oyef. Mặc dù là tiểu thư nhà công tước cao quý, nhưng vì bao phen chuyện xấu xa, cuối cùng chết dưới gươm của nam chính. Khương Mật chẳng những phải thay đổi số mệnh đã bị an bài phải chết của mình, thân là một người có tơ tưởng dung tục với trai đẹp, cô ấy muốn công chiếm các soái ca trong tiểu thuyết! Mà trong tiểu thuyết, NGƯỜI ẤY chẳng có dính dáng gì đến mình, tại sao không làm theo kịch bản, ngược lại bắt đầu theo đuổi mình rồi?

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 10:40 18/12/2022. MỚI
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 46

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 46

18/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 46
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 45

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 45

17/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 45
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 44

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 44

16/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 44
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 43

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 43

15/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 43
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 42

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 42

14/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 42
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 41

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 41

13/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 41
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 40

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 40

12/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 40
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 39

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 39

11/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 39
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 38

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 38

10/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 38
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 37

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 37

09/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 37
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 36

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 36

08/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 36
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 35

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 35

07/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 35
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 34

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 34

06/12/22 0 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 34
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 33

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 33

23/11/22 2 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 33
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 32

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 32

22/11/22 2 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 32
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 31

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 31

21/11/22 2 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 31
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 30

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 30

17/11/22 2 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 30
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 29

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 29

16/11/22 2 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 29
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 28

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 28

15/11/22 2 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 28
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 27

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 27

14/11/22 2 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 27
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 26

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 26

02/11/22 2 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 26
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 25

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 25

31/10/22 2 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 25
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 24

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 24

20/09/22 3 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 24
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 23

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 23

15/09/22 2 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 23
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 22

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 22

13/09/22 2 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 22
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 21

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 21

12/09/22 3 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 21
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 20

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 20

11/09/22 3 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 20
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 19

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 19

10/09/22 4 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 19
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 18

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 18

06/09/22 3 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 18
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 17

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 17

05/09/22 4 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 17
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 16

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 16

20/08/22 6 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 16
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 15

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 15

19/08/22 4 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 15
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 14

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 14

16/08/22 5 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 14
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 13

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 13

31/07/22 8 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 13
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 12

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 12

03/06/22 6 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 12
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 11

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 11

25/05/22 6 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 11
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 10

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 10

23/05/22 7 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 10
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 9

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 9

22/05/22 6 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 9
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 8

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 8

21/05/22 6 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 8
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 7

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 7

20/05/22 7 1

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 7
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 6

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 6

19/05/22 7 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 6
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 5

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 5

18/05/22 6 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 5
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 4

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 4

14/05/22 6 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 4
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 3

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 3

13/05/22 7 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 3
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 2

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 2

12/05/22 8 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 2
Ảnh Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 1

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 1

11/05/22 8 0

Tỏ Tình Với Kẻ Thù – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
0 1

Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi

Xem truyện tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
0 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
0 11

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
0 34

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Xem truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
1 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
4 52

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy

Xem truyện tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
0 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
0 38

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!