Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Góc ShitPost Của Tửu
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 22/03/2022
  • Tổng lượt xem: 455

Giới Thiệu

Để có được tình yêu thương của cha, Keira đã làm mọi thứ để sống một cuộc sống hoàn hảo, ngoan ngoãn. Nhưng một ngày, Cosette Xuất hiện, nhận là đứa con gái thật sự của ông và Keirg bị kết tội giả mạo. Vào những giây phút Cuối cùng của cuộc đời cô, Cosette thì thầm với Keirg: Thực ra, người mới là thật. Keira, nhớ lại lời nói đó, trọng sinh về quá khứ. Mặc dù trở thù quan trọng, nhưng còn vấn đề gì thật giả giả thì sao? Giờ, khi đã được ban cho một cuộc sống mới, tôi sẽ sống thật tự do!

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 23:05 27/05/2022. MỚI
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 80

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 80

27/05/22 11 1 Season 2

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 80
Ảnh Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 79

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 79

26/05/22 7 1

Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 79
Ảnh Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 78

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 78

25/05/22 6 0

Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 78
Ảnh Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 77

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 77

25/05/22 5 0

Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 77
Ảnh Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 76

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 76

23/04/22 9 1

Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 76
Ảnh Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 75

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 75

16/04/22 10 2

Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 75
Ảnh Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 74

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 74

09/04/22 8 0

Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 74
Ảnh Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 73

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 73

05/04/22 8 0

Tôi Là Mình Chứng Của Sự Thật – Chap 73
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 72

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 72

05/04/22 9 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 72
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 71

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 71

05/04/22 7 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 71
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 70

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 70

05/04/22 7 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 70
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 69

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 69

05/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 69
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 68

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 68

05/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 68
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 67

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 67

05/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 67
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 66

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 66

05/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 66
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 65

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 65

05/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 65
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 64

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 64

05/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 64
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 63

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 63

05/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 63
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 62

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 62

05/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 62
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 61

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 61

05/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 61
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 60

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 60

05/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 60
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 59

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 59

05/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 59
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 58

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 58

05/04/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 58
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 57

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 57

04/04/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 57
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 56

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 56

04/04/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 56
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 55

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 55

04/04/22 7 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 55
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 54

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 54

04/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 54
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 53

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 53

04/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 53
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 52

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 52

04/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 52
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 51

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 51

04/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 51
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 50

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 50

04/04/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 50
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 49

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 49

22/03/22 7 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 49
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 48

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 48

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 48
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 47

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 47

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 47
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 46

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 46

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 46
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 45

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 45

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 45
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 44

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 44

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 44
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 43

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 43

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 43
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 42

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 42

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 42
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 41

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 41

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 41
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 40

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 40

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 40
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 39

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 39

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 39
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 38

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 38

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 38
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 37

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 37

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 37
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 36

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 36

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 36
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 35

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 35

22/03/22 6 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 35
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 34

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 34

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 34
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 33

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 33

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 33
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 32

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 32

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 32
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 31

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 31

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 31
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 30

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 30

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 30
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 29

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 29

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 29
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 28

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 28

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 28
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 27

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 27

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 27
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 26

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 26

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 26
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 25

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 25

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 25
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 24

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 24

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 24
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 23

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 23

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 23
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 22

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 22

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 22
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 21

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 21

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 21
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 20

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 20

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 20
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 19

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 19

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 19
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 18

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 18

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 18
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 17

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 17

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 17
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 16

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 16

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 16
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 15

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 15

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 15
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 14

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 14

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 14
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 13

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 13

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 13
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 12

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 12

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 12
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 11

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 11

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 11
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 10

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 10

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 10
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 9

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 9

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 9
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 8

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 8

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 8
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 7

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 7

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 7
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 6

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 6

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 6
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 5

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 5

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 5
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 4

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 4

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 4
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 3

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 3

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 3
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 2

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 2

22/03/22 5 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 2
Ảnh Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 1

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 1

22/03/22 7 0

Tôi Là Minh Chứng Của Sự Thật – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Cách Để Cứu Rỗi Anh Trai Của Nữ Chính
2 52

Cách Để Cứu Rỗi Anh Trai Của Nữ Chính

Xem truyện tranh Cách Để Cứu Rỗi Anh Trai Của Nữ Chính