Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 11/01/2024
  • Tổng lượt xem: 22

Giới Thiệu

Lan Nại là một chủ blog du lịch với xe nhà di động, bất cẩn sờ vào một bức tượng sói trong lâu đài ở Bắc Âu, ái! Răng nanh sần sùi vậy mà còn cọ rách được sao? Mở mắt tỉnh dậy thì đã ở dị giới rồi, mặc dù trai đẹp nhiều nhưng kẻ sau còn nguy hiểm hơn kẻ trước, thôi thì vẫn nghĩ cách trở về hiện đại đi! Nhưng mà đêm trăng tròn có người biến thân, Gàoooo~~

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 08:00 28/02/2024. MỚI
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 18

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 18

28/02/24 2 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 18
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 17

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 17

27/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 17
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 16

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 16

21/02/24 2 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 16
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 15

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 15

20/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 15
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 14

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 14

15/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 14
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 13

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 13

15/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 13
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 12

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 12

14/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 12
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 11

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 11

14/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 11
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 10

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 10

13/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 10
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 9

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 9

13/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 9
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 8

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 8

12/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 8
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 7

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 7

12/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 7
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 6

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 6

11/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 6
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 5

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 5

11/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 5
Ảnh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm! – Chap 4

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 4

07/02/24 1 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm! – Chap 4
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 4

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 4

07/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 4
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 3

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 3

05/02/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 3
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 2

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 2

12/01/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 2
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 1

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 1

11/01/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 1
Ảnh Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 0

11/01/24 1 0

Trăng Tròn Chia Hoan – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
1 1

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
1 9

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
1 4

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
1 2

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
Truyện Tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
1 8

Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu

Xem truyện tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu