Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: 남주의 연적이 되어 버렸다
  • Tác giả: Sol Leesu
  • Minh họa: Matte
  • Nhóm dịch: Ổ Truyện Dịch Của Mahiru Hi
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 08/01/2022
  • Tổng lượt xem: 231

Giới Thiệu

“Tớ sẽ sống cùng Irene suốt đời”

Vì lời tỏ tình đầy nồng nhiệt của nữ chính nguyên tác Claudia mà ánh nhìn sắc lạnh của ba nam chính nguyên tác ghim vào tôi. Ánh nhìn đó là đang nhìn kẻ thù hả?!!!

“Thôi thế là hỏng.”

Vì tôi cũng là nữ, vì nhân cách ba gã nam trong nguyên tác như shit, thế nên tôi phải bảo vệ Claudia khỏi chúng, và cũng để tôi có thể sống sót nữa!!!

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 18:04 22/01/2023. MỚI
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 70

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 70

22/01/23 0 0 RAW

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 70
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 69

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 69

21/01/23 0 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 69
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 68

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 68

07/01/23 1 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 68
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 67

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 67

31/12/22 1 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 67
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 66

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 66

30/12/22 1 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 66
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 65

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 65

12/11/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 65
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 64

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 64

05/11/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 64
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 63

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 63

29/10/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 63
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 62

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 62

21/10/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 62
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 61

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 61

14/10/22 1 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 61
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 60

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 60

08/10/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 60
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 59

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 59

01/10/22 4 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 59
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 58

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 58

24/09/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 58
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 57

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 57

16/09/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 57
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 56

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 56

09/09/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 56
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 55

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 55

02/09/22 4 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 55
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 54

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 54

27/08/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 54
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 53

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 53

20/08/22 5 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 53
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 52

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 52

12/08/22 1 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 52
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 51

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 51

06/08/22 5 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 51
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 50

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 50

29/07/22 5 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 50
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 49

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 49

23/07/22 5 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 49
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 48

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 48

15/07/22 4 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 48
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 47

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 47

09/07/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 47
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 46

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 46

01/07/22 4 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 46
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 45

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 45

24/06/22 6 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 45
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 44

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 44

18/06/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 44
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 43

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 43

11/06/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 43
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 42

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 42

04/06/22 2 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 42
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 41

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 41

28/05/22 4 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 41
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 40

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 40

21/05/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 40
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 39

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 39

13/05/22 1 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 39
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 38

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 38

07/05/22 5 1

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 38
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 37

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 37

30/04/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 37
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 36

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 36

23/04/22 5 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 36
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 35

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 35

15/04/22 1 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 35
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 34

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 34

09/04/22 6 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 34
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 33

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 33

01/04/22 4 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 33
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 32

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 32

26/03/22 4 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 32
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 31

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 31

19/03/22 4 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 31
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 30

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 30

19/03/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 30
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 29

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 29

11/03/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 29
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 28

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 28

05/03/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 28
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 27

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 27

25/02/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 27
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 26

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 26

18/02/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 26
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 25

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 25

12/02/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 25
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 24

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 24

05/02/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 24
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 23

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 23

28/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 23
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 22

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 22

25/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 22
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 21

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 21

25/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 21
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 20

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 20

24/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 20
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 19

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 19

24/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 19
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 18

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 18

22/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 18
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 17

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 17

22/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 17
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 16

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 16

20/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 16
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 15

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 15

20/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 15
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 14

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 14

19/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 14
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 13

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 13

19/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 13
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 12

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 12

18/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 12
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 11

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 11

17/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 11
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 10

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 10

17/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 10
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 9

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 9

16/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 9
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 8

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 8

15/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 8
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 7

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 7

15/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 7
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 6

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 6

13/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 6
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 5

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 5

13/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 5
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 4

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 4

12/01/22 3 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 4
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 3

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 3

11/01/22 4 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 3
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 2

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 2

10/01/22 4 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 2
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 1

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 1

09/01/22 4 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 1
Ảnh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam [...] – Chap 0

08/01/22 6 0

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính – Chap 0

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia
6 262

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia

Xem truyện tranh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia
Truyện Tranh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ
4 69

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ

Xem truyện tranh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ
Truyện Tranh Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu
5 113

Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu

Xem truyện tranh Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu
Truyện Tranh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ
3 84

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ

Xem truyện tranh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ
Truyện Tranh Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã
6 50

Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã

Xem truyện tranh Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã
Truyện Tranh Tìm Lại Camellia
12 458

Tìm Lại Camellia

Xem truyện tranh Tìm Lại Camellia
Truyện Tranh Không Thể Thoát Khỏi Người
10 120

Không Thể Thoát Khỏi Người

Xem truyện tranh Không Thể Thoát Khỏi Người
Truyện Tranh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch
9 138

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch

Xem truyện tranh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch