Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 12/11/2022
  • Tổng lượt xem: 52

Giới Thiệu

Người kết hôn chớp nhoáng với tôi, người có sắc, có tiền, thân hình đẹp, mỗi tối vợ vợ chồng chồng ngọt ngào với tôi, chính là hotboy nổi tiếng hồi cấp 3 của tôi…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 22:19 30/11/2023. MỚI
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 60

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 60

30/11/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 60
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 59

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 59

29/11/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 59
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 58

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 58

29/11/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 58
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 57

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 57

27/11/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 57
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 56

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 56

23/11/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 56
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 55

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 55

22/11/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 55
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 54

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 54

20/11/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 54
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 53

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 53

17/11/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 53
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 52

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 52

15/11/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 52
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 51

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 51

09/11/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 51
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 50

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 50

23/10/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 50
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 49

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 49

02/10/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 49
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 48

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 48

01/10/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 48
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 47

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 47

05/09/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 47
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 46

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 46

14/08/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 46
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 45

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 45

11/08/23 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 45
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 44

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 44

07/08/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 44
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 43

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 43

10/07/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 43
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 42

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 42

09/07/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 42
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 41

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 41

21/06/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 41
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 40

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 40

12/06/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 40
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 39

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 39

05/06/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 39
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 38

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 38

30/05/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 38
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 37

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 37

25/05/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 37
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 36

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 36

18/05/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 36
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 35

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 35

09/05/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 35
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 34

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 34

09/05/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 34
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 33

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 33

01/05/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 33
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 32

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 32

26/04/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 32
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 31

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 31

18/04/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 31
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 30

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 30

11/04/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 30
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 29

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 29

04/04/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 29
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 28

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 28

27/03/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 28
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 27

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 27

20/03/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 27
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 26

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 26

16/03/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 26
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 25

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 25

07/03/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 25
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 24

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 24

01/03/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 24
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 23

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 23

28/02/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 23
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 22

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 22

13/02/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 22
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 21

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 21

09/02/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 21
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 20

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 20

08/02/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 20
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 19

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 19

01/02/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 19
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 18

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 18

31/01/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 18
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 17

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 17

18/01/23 3 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 17
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 16

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 16

09/01/23 5 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 16
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 15

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 15

03/01/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 15
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 14

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 14

26/12/22 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 14
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 13

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 13

13/12/22 4 1

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 13
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 12

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 12

05/12/22 3 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 12
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 11

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 11

28/11/22 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 11
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 10.5

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 10.5: Phiên Ngoại 1

24/11/22 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 10.5
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 10

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 10

23/11/22 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 10
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 9

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 9

22/11/22 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 9
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 8

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 8

21/11/22 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 8
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 7

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 7

20/11/22 3 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 7
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 6

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 6

19/11/22 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 6
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 5

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 5

18/11/22 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 5
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 4

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 4

17/11/22 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 4
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 3

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 3

16/11/22 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 3
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 2

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 2

13/11/22 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 2
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 1

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 1

12/11/22 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
0 1

Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi

Xem truyện tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
0 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
0 11

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
0 34

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Xem truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
1 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
0 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
0 38

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!