Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 12/11/2022
  • Tổng lượt xem: 45

Giới Thiệu

Người kết hôn chớp nhoáng với tôi, người có sắc, có tiền, thân hình đẹp, mỗi tối vợ vợ chồng chồng ngọt ngào với tôi, chính là hotboy nổi tiếng hồi cấp 3 của tôi…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 20:26 25/05/2023. MỚI
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 37

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 37

25/05/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 37
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 36

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 36

18/05/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 36
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 35

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 35

09/05/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 35
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 34

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 34

09/05/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 34
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 33

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 33

01/05/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 33
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 32

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 32

26/04/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 32
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 31

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 31

18/04/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 31
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 30

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 30

11/04/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 30
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 29

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 29

04/04/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 29
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 28

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 28

27/03/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 28
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 27

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 27

20/03/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 27
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 26

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 26

16/03/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 26
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 25

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 25

07/03/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 25
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 24

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 24

01/03/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 24
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 23

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 23

28/02/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 23
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 22

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 22

13/02/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 22
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 21

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 21

09/02/23 0 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 21
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 20

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 20

08/02/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 20
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 19

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 19

01/02/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 19
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 18

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 18

31/01/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 18
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 17

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 17

18/01/23 3 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 17
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 16

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 16

09/01/23 5 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 16
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 15

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 15

03/01/23 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 15
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 14

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 14

26/12/22 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 14
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 13

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 13

13/12/22 4 1

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 13
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 12

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 12

05/12/22 3 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 12
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 11

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 11

28/11/22 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 11
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 10.5

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 10.5: Phiên Ngoại 1

24/11/22 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 10.5
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 10

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 10

23/11/22 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 10
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 9

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 9

22/11/22 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 9
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 8

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 8

21/11/22 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 8
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 7

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 7

20/11/22 3 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 7
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 6

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 6

19/11/22 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 6
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 5

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 5

18/11/22 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 5
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 4

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 4

17/11/22 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 4
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 3

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 3

16/11/22 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 3
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 2

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 2

13/11/22 1 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 2
Ảnh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 1

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng [...] – Chap 1

12/11/22 2 0

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
0 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
0 4

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
0 32

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Xem truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
1 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
0 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
0 38

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
Truyện Tranh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào
9 133

Sự Khuấy Động Ngọt Ngào

Xem truyện tranh Sự Khuấy Động Ngọt Ngào