Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: 모시던 아가씨가 도련님이 되어버렸다
  • Tác giả: Tabbysstar
  • Minh họa: Sigma
  • Nhóm dịch: Ổ Truyện Dịch Của Mahiru Hi
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 01/08/2022
  • Tổng lượt xem: 262

Giới Thiệu

Khi tỉnh dậy trong thế giới của cuốn tiểu thuyết yêu thích với tư cách là Blair, nữ chính đã quyết tâm giúp Chloe, nữ chính nguyên tác vượt qua thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời cô. Chloe đã phải chịu sự kỳ thị và ngược đãi vì là con ngoài giá thú nhiều năm liền. Blair trở thành người giúp việc và người bạn tâm giao của cô, giữa hai người sau đó hình thành một tình bạn đặc biệt. Nhưng Chloe hóa ra là một nhân vật hoàn toàn khác so với những gì được mô tả trong cuốn sách. Cô ấy sử dụng ma thuật đen, cử Blair đi lấy những lọ thuốc bí ẩn. Ngoài ra, Chloe dường như hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ ứng cử viên nam chính nào. Đến một ngày, một người đàn ông đẹp trai trông rất giống Chloe xuất hiện trước cửa nhà Blair. Người đó… là cô tiểu thư Blair từng phục vụ đó sao?!

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 18:29 05/08/2022. MỚI
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 20

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 20

05/08/22 8 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 20
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 19

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 19

05/08/22 3 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 19
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 18

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 18

05/08/22 3 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 18
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 17

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 17

05/08/22 4 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 17
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 16

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 16

05/08/22 4 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 16
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 15

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 15

05/08/22 4 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 15
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 14

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 14

05/08/22 5 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 14
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 13

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 13

05/08/22 5 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 13
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 12

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 12

05/08/22 5 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 12
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 11

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 11

05/08/22 5 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 11
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 10

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 10

02/08/22 29 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 10
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 9

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 9

02/08/22 16 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 9
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 8

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 8

02/08/22 16 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 8
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 7

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 7

02/08/22 13 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 7
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 6

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 6

02/08/22 17 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 6
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 5

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 5

02/08/22 17 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 5
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 4

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 4

02/08/22 19 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 4
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 3

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 3

02/08/22 25 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 3
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 2

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 2

02/08/22 23 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 2
Ảnh Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 1

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu [...] – Chap 1

02/08/22 41 0

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ
4 69

Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ

Xem truyện tranh Hôn Nhân Này Rồi Sẽ Đổ Vỡ
Truyện Tranh Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu
5 113

Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu

Xem truyện tranh Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu
Truyện Tranh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ
3 84

Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ

Xem truyện tranh Sống Sót Dưới Thân Phận Hầu Nữ
Truyện Tranh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính
11 231

Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính

Xem truyện tranh Trở Thành Tình Địch Của Các Nam Chính
Truyện Tranh Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã
6 50

Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã

Xem truyện tranh Tôi Phải Giấu Em Trai Trước Đã
Truyện Tranh Tìm Lại Camellia
12 458

Tìm Lại Camellia

Xem truyện tranh Tìm Lại Camellia
Truyện Tranh Không Thể Thoát Khỏi Người
10 120

Không Thể Thoát Khỏi Người

Xem truyện tranh Không Thể Thoát Khỏi Người
Truyện Tranh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch
9 138

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch

Xem truyện tranh Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch