Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Hiden Love, Tình Yêu Thầm Kín
  • Tác giả: Trúc Dĩ
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 12/03/2022
  • Tổng lượt xem: 868

Giới Thiệu

Năm đó, trong lòng Tang Trĩ vụng trộm chứa một người, thích phải bạn của anh trai Đoạn Gia Hứa, cái anh đó có đôi mắt hoa đào rất đẹp, hờ hững gọi cô ấy “này nhóc”, ngỡ ngàng của lần gặp đầu luôn khiến Tang Trĩ nhịn không nổi muốn lại gần, nhưng cách biệt 7 tuổi như thể lại là danh giới khiến họ không cách nào vượt qua, chẳng biết từ khi nào, thầm mến ngây ngô chôn giấu dưới đáy lòng dần dần nảy mầm, từ từ, cũng lan vào trong lòng anh ấy…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 23:45 24/02/2024. MỚI
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 95

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 95

24/02/24 0 0 RAW

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 95
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 94

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 94

24/02/24 0 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 94
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 93

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 93

10/11/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 93
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 92

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 92

29/10/23 1 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 92
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 91

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 91

22/10/23 0 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 91
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 90

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 90

22/10/23 0 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 90
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 89

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 89

28/09/23 0 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 89
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 88

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 88

28/09/23 1 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 88
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 87

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 87

09/09/23 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 87
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 86

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 86

28/08/23 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 86
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 85

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 85

24/08/23 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 85
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 84

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 84

08/08/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 84
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 83.5

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 83.5

05/08/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 83.5
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 83

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 83

20/07/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 83
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 82

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 82

15/07/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 82
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 81

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 81

06/07/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 81
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 80

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 80

29/06/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 80
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 79

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 79

22/06/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 79
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 78

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 78

08/06/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 78
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 77

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 77

28/05/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 77
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 76

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 76

18/05/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 76
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 75

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 75

08/05/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 75
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 74

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 74

28/04/23 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 74
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 73

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 73

18/04/23 4 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 73
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 72

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 72

08/04/23 5 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 72
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 71

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 71

28/03/23 4 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 71
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 70

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 70

18/03/23 5 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 70
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 69

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 69

28/02/23 4 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 69
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 68

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 68

18/02/23 4 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 68
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 67

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 67

08/02/23 4 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 67
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 66

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 66

28/01/23 6 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 66
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 65.5

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 65.5

23/01/23 5 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 65.5
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 65

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 65

18/01/23 6 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 65
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 64

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 64

28/12/22 6 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 64
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 63

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 63

18/12/22 6 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 63
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 62

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 62

08/12/22 5 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 62
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 61

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 61

28/11/22 8 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 61
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 60

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 60

18/11/22 9 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 60
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 59

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 59

08/11/22 9 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 59
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 58

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 58

28/10/22 7 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 58
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 57

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 57

18/10/22 8 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 57
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 56

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 56

08/10/22 11 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 56
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 55.5

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 55.5

06/10/22 9 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 55.5
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 55

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 55

28/09/22 9 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 55
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 54

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 54

18/09/22 9 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 54
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 53

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 53

08/09/22 12 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 53
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 52

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 52

26/08/22 31 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 52
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 51

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 51

12/08/22 56 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 51
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 50

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 50

05/08/22 54 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 50
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 49

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 49

29/07/22 123 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 49
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 48

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 48

29/07/22 109 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 48
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 47

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 47

29/07/22 101 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 47
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 46.6

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 46.6

28/07/22 23 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 46.6
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 46.5

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 46.5

08/07/22 9 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 46.5
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 46

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 46

20/05/22 12 0 Season 1

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 46
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 45

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 45

13/05/22 9 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 45
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 44

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 44

06/05/22 6 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 44
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 43

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 43

29/04/22 7 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 43
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 42

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 42

22/04/22 7 2

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 42
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 41

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 41

15/04/22 5 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 41
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 40

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 40

08/04/22 6 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 40
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 39

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 39

01/04/22 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 39
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 38

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 38

25/03/22 4 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 38
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 37

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 37

18/03/22 4 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 37
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 36

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 36

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 36
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 35

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 35

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 35
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 34

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 34

12/03/22 1 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 34
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 33

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 33

12/03/22 1 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 33
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 32

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 32

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 32
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 31

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 31

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 31
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 30

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 30

12/03/22 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 30
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 29

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 29

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 29
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 28

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 28

12/03/22 1 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 28
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 27

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 27

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 27
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 26.5

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 26.5: Merry Christmas

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 26.5
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 26

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 26

12/03/22 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 26
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 25

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 25

12/03/22 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 25
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 24

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 24

12/03/22 4 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 24
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 23

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 23

12/03/22 1 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 23
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 22

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 22

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 22
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 21

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 21

12/03/22 1 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 21
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 20

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 20

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 20
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 19

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 19

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 19
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 18

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 18

12/03/22 1 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 18
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 17

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 17

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 17
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 16

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 16

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 16
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 15

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 15

12/03/22 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 15
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 14

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 14

12/03/22 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 14
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 13

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 13

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 13
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 12

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 12

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 12
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 11

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 11

12/03/22 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 11
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 10

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 10

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 10
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 9

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 9

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 9
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 8

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 8

12/03/22 2 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 8
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 7

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 7

12/03/22 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 7
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 6

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 6

12/03/22 3 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 6
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 5

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 5

12/03/22 5 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 5
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 4

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 4

12/03/22 5 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 4
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 3

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 3

12/03/22 4 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 3
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 2

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 2

12/03/22 6 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 2
Ảnh Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 1

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 1

12/03/22 11 0

Vụng Trộm Giấu Không Được – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
1 1

Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi

Xem truyện tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
1 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
1 12

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
0 34

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Xem truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 0

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
2 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
6 64

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy

Xem truyện tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
1 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
2 40

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!