Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Lục Sài
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Ngôn Phong
  • Tình trạng: Trọn bộ
  • Ngày thêm: 04/02/2021
  • Tổng lượt xem: 317

Giới Thiệu

Tác giả truyện tranh tự ti từ nhỏ + sợ yêu Hướng Tước Tước lên đại học trở thành một mĩ nữ, nhưng thực ra, cô chỉ đang ngụy trang cho bản chất sâu mọt của mình. Sau khi gặp được cậu chàng đẹp trai cùng lớp khiến cô nơm nớp lo sợ, vô tình cậu trở thành cố vấn truyện tranh cho cô. Nhưng cô không ngờ được rằng cậu và người bạn tri âm bầu bạn cùng cô lâu năm – Thụ Động lại có mối quan hệ mật thiết…

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 14:33 04/03/2023. MỚI
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 100.5

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 100.5

04/03/23 0 0 HẾT

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 100.5
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 100

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 100

15/02/23 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 100
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 99

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 99

14/02/23 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 99
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 98

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 98

11/02/23 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 98
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 97

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 97

03/02/23 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 97
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 96

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 96

08/01/23 0 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 96
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 95

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 95

06/01/23 0 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 95
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 94

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 94

25/12/22 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 94
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 93

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 93

24/12/22 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 93
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 92

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 92

22/12/22 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 92
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 91

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 91

16/12/22 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 91
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 90

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 90

12/12/22 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 90
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 89

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 89

09/12/22 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 89
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 88

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 88

08/12/22 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 88
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 87

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 87

07/12/22 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 87
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 86

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 86

06/12/22 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 86
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 85

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 85

05/12/22 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 85
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 84

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 84

29/11/22 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 84
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 83

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 83

27/11/22 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 83
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 82

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 82

24/11/22 1 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 82
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 81

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 81

23/11/22 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 81
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 80

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 80

15/11/22 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 80
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 79

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 79

14/11/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 79
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 78

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 78

31/10/22 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 78
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 77

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 77

29/10/22 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 77
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 76

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 76

25/10/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 76
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 75

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 75

16/10/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 75
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 74

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 74

03/10/22 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 74
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 73

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 73

23/07/22 4 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 73
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 72

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 72

11/07/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 72
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 71

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 71

23/06/22 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 71
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 70

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 70

16/06/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 70
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 69

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 69

10/06/22 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 69
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 68

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 68

04/06/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 68
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 67

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 67

20/05/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 67
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 66

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 66

16/05/22 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 66
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 65

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 65

11/05/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 65
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 64

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 64

09/05/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 64
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 63

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 63

03/05/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 63
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 62

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 62

18/04/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 62
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 61

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 61

09/04/22 4 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 61
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 60

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 60

06/04/22 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 60
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 59

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 59

19/03/22 4 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 59
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 58

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 58

16/03/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 58
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 57

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 57

12/03/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 57
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 56

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 56

11/03/22 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 56
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 55

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 55

10/03/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 55
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 54

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 54

21/02/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 54
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 53

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 53

20/02/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 53
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 52

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 52

14/02/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 52
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 51

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 51

28/01/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 51
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 50

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 50

19/01/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 50
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 49

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 49

13/01/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 49
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 48

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 48

10/01/22 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 48
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 47

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 47

28/12/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 47
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 46

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 46

24/12/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 46
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 45

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 45

22/12/21 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 45
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 44

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 44

18/12/21 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 44
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 43

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 43

15/12/21 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 43
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 42

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 42

03/12/21 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 42
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 41

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 41

19/11/21 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 41
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 40

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 40

13/11/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 40
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 39

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 39

28/10/21 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 39
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 38

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 38

19/10/21 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 38
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 37

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 37

13/10/21 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 37
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 36

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 36

08/10/21 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 36
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 35

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 35

29/09/21 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 35
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 34

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 34

27/09/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 34
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 33

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 33

16/09/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 33
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 32

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 32

07/09/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 32
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 31

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 31

03/09/21 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 31
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 30

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 30

27/08/21 2 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 30
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 29

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 29

18/08/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 29
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 28

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 28

17/08/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 28
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 27

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 27

04/08/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 27
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 26

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 26

20/07/21 4 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 26
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 25

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 25

11/07/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 25
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 24

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 24

05/07/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 24
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 23

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 23

25/06/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 23
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 22

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 22

25/06/21 3 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 22
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 21

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 21

23/06/21 4 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 21
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 20

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 20

13/06/21 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 20
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 19

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 19

02/06/21 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 19
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 18

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 18

26/05/21 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 18
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 17

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 17

19/05/21 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 17
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 16

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 16

14/05/21 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 16
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 15

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 15

10/05/21 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 15
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 14

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 14

08/05/21 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 14
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 13

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 13

05/05/21 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 13
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 12

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 12

24/04/21 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 12
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 11

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 11

21/04/21 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 11
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 10

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 10

12/04/21 5 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 10
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động –  Chap 9

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 9

06/04/21 6 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 9
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 8

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 8

28/03/21 7 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 8
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 7

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 7

19/03/21 7 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 7
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 6

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 6

12/03/21 7 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 6
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 5

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 5

05/03/21 7 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 5
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 4

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 4

26/02/21 9 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 4
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 3

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 3

19/02/21 9 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 3
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 2

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 2

11/02/21 9 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 2
Ảnh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 1

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 1

04/02/21 9 0

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Tầm Mộng Hồn
0 0
MỚI

Tầm Mộng Hồn

Xem truyện tranh Tầm Mộng Hồn
Truyện Tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
0 0
MỚI

Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!

Xem truyện tranh Thần Ơi, Mời Ăn Cơm!
Truyện Tranh Triều Ca Vị Dĩ
0 0
MỚI

Triều Ca Vị Dĩ

Xem truyện tranh Triều Ca Vị Dĩ
Truyện Tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
0 0

Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo

Xem truyện tranh Ta Làm Gián Điệp Lại Trở Thành Giáo Chủ Ma Giáo
Truyện Tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
0 5

Nhất Dạ Trầm Hôn

Xem truyện tranh Nhất Dạ Trầm Hôn
Truyện Tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
0 2

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật

Xem truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Tôi Gả Cho Tổng Tài Tàn Tật
Truyện Tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
0 1

Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái

Xem truyện tranh Ngày Tháng Được Giáo Chủ Đại Nhân Sủng Ái
Truyện Tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
0 8

Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu

Xem truyện tranh Sư Tôn Người Thật Lắm Chiêu
Truyện Tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
0 3

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính

Xem truyện tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính