Mời bạn đánh giá truyện này!

Giới Thiệu

Vương gia bá đạo và thê tử thông minh, lần đầu gặp mặt, cô ta trị thương cho huynh ấy, lấy chi phí trị thương khoảng vài tram lượng. Lần gặp sau, huynh ấy lấy nàng làm thê tử, nói rằng phải bám lấy nhau cả đời. Vương gia, tiểu thế tử vẫn đang ở bên cạnh nhìn đấy… Đúng lúc, bổn vương cũng muốn giáo huấn cho hắn ta thế nào là cưng chiều thê tử!

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 08:22 30/07/2022. MỚI
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 100

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 100

30/07/22 6 0 HẾT

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 100
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 99

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 99

29/07/22 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 99
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 98

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 98

28/07/22 4 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 98
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 97

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 97

23/07/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 97
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 96

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 96

22/07/22 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 96
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 95

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 95

16/07/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 95
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 94

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 94

15/07/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 94
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 93

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 93

10/07/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 93
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 92

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 92

09/07/22 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 92
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 91

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 91

03/07/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 91
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 90

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 90

01/07/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 90
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 89

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 89

26/06/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 89
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 88

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 88

24/06/22 4 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 88
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 87

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 87

21/06/22 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 87
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 86

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 86

20/06/22 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 86
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 85

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 85

19/06/22 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 85
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 84

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 84

18/06/22 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 84
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 83

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 83

10/06/22 4 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 83
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 82

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 82

03/06/22 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 82
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 81

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 81

28/05/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 81
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 80

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 80

27/05/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 80
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 79

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 79

20/05/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 79
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 78

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 78

19/05/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 78
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 77

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 77

13/05/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 77
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 76

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 76

12/05/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 76
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 75

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 75

06/05/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 75
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 74

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 74

05/05/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 74
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 73

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 73

29/04/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 73
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 72

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 72

28/04/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 72
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 71

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 71

22/04/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 71
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 70

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 70

21/04/22 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 70
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 69

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 69

15/04/22 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 69
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 68

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 68

14/04/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 68
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 67

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 67

08/04/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 67
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 66

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 66

07/04/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 66
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 65

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 65

01/04/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 65
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 64

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 64

31/03/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 64
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 63

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 63

29/03/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 63
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 62

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 62

25/03/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 62
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 61

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 61

23/03/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 61
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 60

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 60

21/03/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 60
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 59

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 59

11/03/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 59
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 58

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 58

10/03/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 58
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 57

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 57

05/03/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 57
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 56

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 56

04/03/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 56
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 55

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 55

03/03/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 55
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 54

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 54

25/02/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 54
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 53

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 53

21/02/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 53
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 52

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 52

20/02/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 52
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 51

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 51

13/02/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 51
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 50

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 50

11/02/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 50
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 49

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 49

08/02/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 49
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 48

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 48

07/02/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 48
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 47

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 47

06/02/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 47
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 46

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 46

27/01/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 46
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 45

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 45

21/01/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 45
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 44

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 44

20/01/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 44
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 43

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 43

14/01/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 43
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 42

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 42

14/01/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 42
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 41

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 41

07/01/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 41
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 40

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 40

06/01/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 40
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 39

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 39

01/01/22 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 39
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 38

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 38

30/12/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 38
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 37

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 37

24/12/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 37
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 36

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 36

23/12/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 36
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 35

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 35

17/12/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 35
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 34

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 34

16/12/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 34
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 33

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 33

10/12/21 1 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 33
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 32

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 32

09/12/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 32
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 31

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 31

03/12/21 1 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 31
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 30

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 30

02/12/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 30
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 29

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 29

29/11/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 29
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 28

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 28

28/11/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 28
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 27

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 27

24/11/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 27
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 26

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 26

19/11/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 26
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 25

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 25

14/11/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 25
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 24

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 24

13/11/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 24
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 23

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 23

11/11/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 23
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 22

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 22

07/11/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 22
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 21

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 21

04/11/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 21
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 20

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 20

28/10/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 20
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 19

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 19

21/10/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 19
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 18

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 18

14/10/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 18
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 17

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 17

07/10/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 17
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 16

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 16

30/09/21 2 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 16
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 15

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 15

23/09/21 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 15
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 14

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 14

17/09/21 4 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 14
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 13

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 13

09/09/21 4 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 13
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 12

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 12

03/09/21 4 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 12
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 11

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 11

27/08/21 5 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 11
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 10

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 10

19/08/21 4 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 10
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 9

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 9

12/08/21 5 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 9
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 8

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 8

08/08/21 4 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 8
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 7

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 7

07/08/21 5 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 7
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 6

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 6

06/08/21 5 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 6
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 5

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 5

02/08/21 5 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 5
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 4

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 4

01/08/21 4 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 4
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 3

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 3

31/07/21 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 3
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 2

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 2

30/07/21 3 0

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 2
Ảnh Xung Hỉ Vương Phi – Chap 1

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 1

29/07/21 7 1

Xung Hỉ Vương Phi – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
1 1

Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi

Xem truyện tranh Phu Nhân Con Cờ Của Người Lại Chấn Động Cả Thành Rồi
Truyện Tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
1 0

Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ

Xem truyện tranh Tu Tiên Tấn Công: Khai Cục Ta Nỗ Loát Nam Chính Hảo Cảm Độ
Truyện Tranh Trường Nguyệt Vô Tần
1 12

Trường Nguyệt Vô Tần

Xem truyện tranh Trường Nguyệt Vô Tần
Truyện Tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
0 35

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Xem truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
Truyện Tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
0 2

Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch

Xem truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Muốn Lấy Thân Nuôi Địch
Truyện Tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
2 7

Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước

Xem truyện tranh Ánh Sao Lấp Lánh Dưới Nước
Truyện Tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
6 67

Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy

Xem truyện tranh Trọng Sinh Trở Về Năm Ấy Chồng Tôi Là Hotboy
Truyện Tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
1 0

Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả

Xem truyện tranh Quốc Sư Nàng Không Sợ Gì Cả
Truyện Tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!
1 40

Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!

Xem truyện tranh Giao Nhân Đệ Đệ Lại Cắn Ta!